×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 23 10 2011 14:34 #37490

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho QC Cần Thơ của :
Ngày 19/10/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ
Chân thành cảm ơn chị.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 29 10 2011 02:46 #37900

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Tiền bán cơm tuần 4 tháng 10 năm 2011.
-24/10/2011 256 phiếu (512,000 đồng).
-26/10/2011 235 phiếu (470,000 đồng).
-26/10/2011 260 phiếu (520,000 đồng).
Tổng cộng: 751 phiếu (1,502,000 đồng).

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 31 10 2011 03:47 #37977

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 29/10/11 Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Cần Thơ của :
- Anh Hồ Văn Minh ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn anh.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 31 10 2011 05:32 #37986

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Tiền bán cơm ngày 31/10/2011 261 phiếu (522,000 đồng).

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 31 10 2011 05:34 #37988

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
31/10/2011 Anh Trương Việt Vương (Học trò Thầy Hào) ủng hộ 2,000,000 đồng.
Xin chân thành cám ơn anh.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 04 11 2011 15:11 #38272

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Tiền bán cơm ngày 02-04 tháng 11 năm 2011
02/11/2011 292 phiếu (584,000 đồng).
04/11/2011 288 phiếu (576,000 đồng).
Tổng cộng 580 phiếu (1,160,000 đồng).

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 04 11 2011 15:16 #38273

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
04/11/2011
- Cô Chiêu ủng hộ 400,000 đồng.
- Chú Phủ ủng hộ 500,000 đồng.
- Chị Thanh Loan 400,000 đồng.
- Chị Hồng Đào 400,000 đồng.
- Nhóm bạn cô Kiểm 300,000 đồng.
- Chị Mỹ Anh 400,000 đồng.
- Anh Thanh Sơn 200,000 đồng.
- Chú Trần Anh Kiệt CMTXT11 (CTy Xi Măng Hà Tiên) 500,000 đồng.

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của mọi người.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 08 11 2011 07:18 #38452

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ của :
Ngày 01/11/11 :
- Chị Ph.Anh CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 03/11/11 :
- Anh HMHai CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 08/11/11 :
- Chị NikeCRCC và anh Thaidzuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Bạn Yu CMTX tháng 11 : 500,000đ.
- Chị anhnn CMTX tháng 11 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 10 11 2011 15:56 #38574

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho QC Cần Thơ của :
Ngày 09/11/11 :
- Anh Nguyen Dac Danh CMTX tháng 11 : 200,000đ.
Ngày 10/11/11 :
- Quỹ qc Saigon hổ trợ Quỹ qc Cần Thơ : 30,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 13 11 2011 13:21 #38684

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
09/11/2011 Cơ sở Phước Hà (Phường An Lạc) ủng hộ 50 kg gạo
11/11/2011 Vựa rau củ Mỹ Tuyết ủng hộ 10 kg su.

Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của anh, chị.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 13 11 2011 15:04 #38694

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Tiền bán cơm ngày 07-09-11 tháng 11
07/11/2011 340 phiếu (680,000 đồng)
09/11/2011 270 phiếu (540,000 đồng)
11/11/2011 325 phiếu (650,000 đồng).
Tổng cộng: 935 phiếu (1,870,000 đồng).

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 15 11 2011 15:54 #38842

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ của :
Ngày 11/11/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Ngày 14/11/11 :
- Chị Trần Thị Thùy Linh(Tâm Linh) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 18 11 2011 08:57 #38994

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Tiền bán cơm tuần 2 tháng 11 năm 2011
14/11/2011 295 phiếu (590,000 đồng).
16/11/2011 278 phiếu (556,000 đồng).
18/11/2011 274 phiếu (548,000 đồng).
Tổng cộng: 847 phiếu (1,694,000 đồng).

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 18 11 2011 08:59 #38995

 • start2404
 • start2404's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Nguyên Thanh
 • Tổng số bài viết: 1244
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 25
Cập nhật ủng hộ Quán cơm tuần 2 tháng 11
17/11/2011
- Anh Bừng+ Chị Trang ủng hộ 10 kg gạo.
- Tây Đô ủng hộ 2 cây chổi.
Xin chân thành cám ơn.

Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ 24 11 2011 15:26 #39259

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ của :
Ngày 21/11/11 :
- Anh Trần Duy Long ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
Ngày 23/11/11 :
- Anh Huỳnh Trọng Khoa ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.181 giây
Powered by Kunena Forum