×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 31 12 2011 06:02 #41280

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
ghedon cập nhật ủng hộ vật chất cho quán cơm 2000đ Dalat
- Học viên Kiên 12 GĐPT/LĐ ủng hộ 40kg khoai tây + 18kg ớt xào
Chân thành cám ơn sự chung tay của các bạn

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 03 01 2012 05:32 #41538

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
ghedondl cập nhật ủng hộ vật chất cho quán cơm 2000đ ĐaLạt
- Anh Sinh ủng hộ 10 lít mở heo
Chân thành cám ơn sự chung tay của anh

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 03 01 2012 14:32 #41570

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydl cập nhật ủng hộ quán cơm Dalạt như sau:
Ngày 23/12/2011
Anh Tâm ĐD cho CLB tennis sân CSG ủng hộ 300.000đ
Ngày 31/12/2011
Ông Tư Liên ủng hộ 100.000đ
Ngày 2/1/2012
Ông Bùi Đổng ủng hộ 1.000.000đ
Ngày 3/1/2012
Cô Lạc ủng hộ 500.000đ
Ân Nhân ủng hộ 150.000đ
Cô Sáu ( Bờ Hồ Xuân Hương) ủng hộ 20.000đ
Chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý anh chị.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 04 01 2012 08:11 #41651

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mic cập nhật tiền thu từ bán phiếu cơm tại quán cơm Đà Lạt: từ ngày 27/12 đến ngày 03/01/2012
27/12 THU BÁN PHIẾU 313 PH = 626,000 đ
29/12 THU BÁN PHIẾU 340 PH = 680,000 đ
31/12 THU BÁN PHIẾU 230 PH = 460,000 đ
Cộng 883 phiếu = 1.766.000 đồng

Ngày 03/01/2012
THU BÁN PHIẾU 286 PH = 572,000 đ
cộng 572.000 đồng

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 11 01 2012 14:46 #42525

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Đà lạt của :
Ngày 09/01/12 :
- Chị Do Thi Anh Hong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 10/01/12 :
- Anh Opla CMTX tháng 12/2011 và 01/2012 : 1,000,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 13 01 2012 15:22 #42703

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật ủng hộ quán cơm Dalat:
Ngày 10/1/2012
Anh Nguyễn Ngọc Quế ủng hộ 2.000.000đ
Chị Tòan ủng hộ 1.000.000đ
Cô Thuần ủng hộ 1.000.000đ
Chị Nguyễn Ngọc Dung 2.000.000đ
Tất cả các anh chị là cựu sinh viên Đại Học Dalat hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Anh Nông Quốc Hà đại diện cho các anh chị đem đến.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 15 01 2012 07:34 #42776

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 12/01/12 , Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Đà lạt của :
- Chị Ph.Anh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Xin cảm ơn.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 31 01 2012 03:03 #43511

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickey cập nhật ủng hộ quán cơm Dalat:
Ngày 30/1/2012 Anh chị Nguyễn Văn Đông ở ĐL ủng hộ 1.500.000đ
Chân thành cảm ơn sự chung tay của quý anh chị!

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 31 01 2012 04:19 #43519

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
ghedon cập nhật ủng hộ vật chất cho quán cơm 2000đ Dalat
- Hai bạn Việt + Thùy DĐ 0906311666 ở tp Hồ Chí Minh trong dịp du lịch tại Dalat đã ủng hộ: - 25kg gạo + 03kg trứng
- Chân thành cám ơn sự chung tay của các bạn

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 01 02 2012 08:45 #43566

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 16/01/12 ,Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Đà lạt của :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 03 02 2012 01:19 #43640

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
Ghedondl cập nhật ủng hộ vật chất cho qc Dalat
Cty Trinh Nhi ủng hộ 40kg sú
Chân thành cám ơn sự chung tay của quý Cty

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 04 02 2012 01:38 #43689

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
Ghedon cập nhật ủng hộ vật chất cho qc Dalat
- Anh chị Thanh KS Thanh Thảo ủng hộ 50kg gạo
Chân thành cảm ơn sự chung tay của anh chị

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 04 02 2012 12:36 #43707

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Đà lạt của :
Ngày 02/02/12 :
- Chị Nguyễn Thị Vân ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 04/02/12 :
- Chị T Trinh CMTX tháng 1+2 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 09 02 2012 02:14 #43937

 • ghedondl
 • ghedondl's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chào cả nhà,
Hôm nay cùng với 2 nhà anh: thành phố HCM và Cần Thơ, qc Dalat cũng đi vào hoạt động cho năm 2012, với ngày đầu tiên hoạt động của năm mới qc Đalạt đã nhận được những sự ủng hộ rất vui, ngoài hiện kim mà Mic đã cập nhật, Ghedon xin cập nhật về hiện vật:
- HV bậc Kiên GĐPT/LĐ ủng hộ: 40kg khoai tây + 30kg rau bó xôi
Chân thành cám ơn sự chung tay của các bạn

Cập nhật ủng hộ Quán cơm 2k Đà Lạt 11 02 2012 14:55 #44083

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Đà lạt của :
Ngày 07/02/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 2 : 100,000đ.
Ngày 10/02/12 :
- Chị Trần Thị Kim Hà (Cựu SV ĐH Dalat Khóa 10) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.138 giây
Powered by Kunena Forum