×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 11 05 2012 09:39 #50778

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/5/2012 đến 05/5/2012
Ngày 1/5/2012

thịt xay 7kg * 75000 = 525.000đ
hành lá 1kg * 13000 = 13.000đ
cà chua 3kg * 6000 = 18.000đ
sú 20kg * 2600 = 52.000đ
chuối 20kg * 2000 = 40.000đ
đậu khuôn 162miếng*900 = 145.800đ
bóng đèn = 60.000Đ
cộng = 853.800 đ

Ngày 3/5/2012

thịt 10kg * 75.000 = 750.000 đ
dưa cải 10kg * 7500 = 75.000đ
bí ngồi 20kg * 4000 = 80.000đ
hành lá 0.5kg * 12000 = 6.000đ
chuối 20kg * 2000 = 40.000đ
hoá chất = 115.000đ
cộng 1.066.000đ

Ngày 5/5/2012

Nấm 10kg * 20000 = 200.000đ
đậu phụng 1kg * 50000 = 50.000đ
thịt 5kg * 75000 = 375.000đ
đậu khuôn 250miếng* 900 = 225.000đ
cộng = 850.000đ

Tổng = 2.769.800đồng

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 16 05 2012 01:38 #51100

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 08/5/2012 đến 12/5/2012
Ngày 8/5/2012

Thịt 10.5kg * 75,000 = 787,500đ
củ cải 12kg * 7,000 = 84,000đ
hành lá 0.5kg * 10,000 = 5,000đ
chuối 20kg * 2,000 = 40,000đ
thiết bị nước = 80,000đ
tiền nước T5 = 758,500đ
cộng =1,755,000đ

Ngày 10/5/2012

chả cá 22kg * 50,000 = 1,100,000đ
Thịt xay 0.5kg * 75,000 = 37,500đ
hành lá 0.5kg * 10,000 = 5,000đ
chuối 20kg * 2,000 = 40,000đ
cộng = 1,182,500đ

Ngày 12/5/2012

thịt heo 10 kg * 75,000 = 750,000đ
hành lá 0.5kg * 10,000 = 5,000đ
chuối 20kg * 2,000 = 40,000đ
cộng = 795,000đ

TỔNG CỘNG = 3,732,500Đ

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 31 05 2012 13:36 #52205

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 04/5/12 :
- Phí vận chuyển 60kg đường SG - ĐL : 90,000đ.
Ngày 31/5/12 : chi lương tháng 5/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lê (4 buổi) :240,000đ.

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 01 06 2012 03:16 #52240

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Ngày 15/5/2012

thịt gà 17kg * 50,000 = 850,000đ
sả 3kg * 16,000 = 48,000đ
hành lá 0.5kg *10,000 = 5,000đ
chuối 20kg * 2,000 = 40,000đ
giấy ăn 20lốc *11,500 = 230,000đ
cộng 1,173,000đ

Ngày 17/5/2012

Bưu điện tháng 4/2012 = 199,000 đ
cá ba sa 20 kg * 35,000 = 700,000 đ
gừng 3kg * 15,000 = 45,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
trứng 4 kg * 25,000 = 100,000 đ
cộng 1,104,000đ

Ngày 19/5/2012

thịt 10 kg * 75,000 = 750,000 đ
củ cải 10 kg * 6,000 = 60,000 đ
hành lá 1 kg * 10,000 = 10,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
cộng 880,000 đ

Ngày 22/5/2012

thịt xay 10 kg * 75,000 = 750,000 đ
hành lá 1 kg * 10,000 = 10,000 đ
đậu khuôn 270 miếng * 900 = 243,000 đ
hoá chất = 135,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
cà chua 5 kg * 6,000 = 30,000 đ
tiền điện tháng 4/2012 = 214,000 đ
cộng 1,442,000đ
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TỪ 15/5/ ĐẾN 22/5/2012: 4.599,000Đ

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 01 06 2012 03:18 #52241

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Ngày 24/5/2012
thịt 10 kg * 75,000 = 750,000 đ
sú tim 40 kg * 3,500 = 140,000 đ
hành lá 1 kg * 10,000 = 10,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 75,000 = 37,500 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
dưa cải 20 kg * 7,500 = 150,000 đ
găng tay ( 2 loại) 200,000 đ
cộng 1,347,500 đ

Ngày 26/5/2012
Thơm 4 kg * 5,000 = 20,000 đ
cà chua 4 kg * 7,000 = 28,000 đ
hành củ 1 kg * 25,000 = 25,000 đ
hành lá 1 kg * 12,000 = 12,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 75,000 = 37,500 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
bột ngọt 1 kg * 47,000 = 47,000 đ
cộng 229,500 đ

Ngày 29/5/2012
chả cá 26 kg * 50,000 = 1,300,000 đ
cà chua 5 kg * 7,000 = 35,000 đ
hành lá 1 kg * 12,000 = 12,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
cộng 1,407,000 đ

Ngày 31/5/2012

Thịt 10 kg * 75,000 = 750,000 đ
sả 3 16,000 48,000 đ
hành 1 10,000 10,000 đ
mắm ruốt 2 60,000 120,000 đ
chuối 30 2,000 60,000 đ
cộng 988,000 đ

TỔNG CHI PHÍ TỪ 24/5/2012 ĐẾN 31/5/2012:3,972,000Đ

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 12 06 2012 03:00 #52826

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/6/2012 đến ngày 09/6/2012

Ngày 2/6/2012

thịt 10 kg * 75,000 = 750,000 đ
củ cải 20 kg * 8,000 = 160,000 đ
hành lá 0.5 kg * 10,000 = 5,000 đ
su su 18 kg * 6,100 = 109,800 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
cộng = 1,084,800 đ

Ngày 5/6/2012

Cải thảo 30 kg * 4,000 = 120,000 đ
hành lá 1 kg * 10,000 = 10,000 đ
cá hấp 17 kg * 50,000 = 850,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 75,000 = 37,500 đ
cộng = 1,077,500 đ

Ngày 7/6/2012

gà 17 kg * 50000 = 850,000 đ
sả bào 3 kg * 16000 = 48,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22000 = 11,000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 75000 = 37,500 đ
vận chuyển rau ĐT-ĐL 2 chuyến * 50000 = 100,000 đ
dép nhựa 10 đôi * 21000 = 210,000 đ
cộng = 1,316,500 đ

Ngày 9/6/2012

thịt 10 kg * 75000 = 750,000 đ
dưa cải 15 kg * 8000 = 120,000 đ
Hành lá 0.5 kg * 22000 = 11,000 đ
sú 20 kg * 3500 = 70,000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 75000 = 37,500 đ
cộng = 1,048,500 đ
Tổng cộng 4,527,300 đồng

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 20 06 2012 05:33 #53246

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/6/2012 đến ngày 16/6/2012
Ngày 12/6/2012

thịt 10 kg * 73000 = 730.000 đ
củ cải 25 kg * 8000 = 200.000 đ
hành lá 0,5 kg * 22000 = 11.000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60.000 đ
thiịt xay 0,5 kg * 73000 = 36.500 đ
bột ngọt 2 kg * 56000 = 112.000 đ
ớt bột, nước màu = 110.000 đ
cộng = 1.259.500 đ

Ngày14/6/2012

thịt xay 10 kg * 73000 = 730.000 đ
cà chua 6 kg * 8000 = 48.000 đ
hành lá 0,5 kg * 24000 = 12.000 đ
giá 3 kg * 10000 = 30.000 đ
me ,ngỗ, quế * = 28.000 đ
đậu khuôn 270 miếng * 900 = 243.000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60.000 đ
xe vận chuyển 2 chuyến * 60000 = 120.000 đ
nước tháng 6/2012 = 758.500 đ
cộng = 2.029.500 đ

Ngày 16/6/2012

thịt 10 kg * 73000 = 730.000 đ
dưa cải 20 kg * 8000 = 160.000 đ
sú 30 kg * 9000 = 270.000 đ
hành lá 0,5 kg * 24000 = 12.000 đ
thiịt xay 0,5 kg * 73000 = 36.500 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60.000 đ
cộng = 1.268.500 đ

TỔNG 4.557.500 Đ

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 30 06 2012 08:43 #53888

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/6/2012 đến ngày 23/6/2012
Ngày19/6/2012

nấm 5 kg * 20,000 = 100,000 đ
cà chua 5 kg * 8,000 = 40,000 đ
thịt xay 7 kg * 73,000 = 511,000 đ
hành lá 0.5 kg * 24,000 = 12,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
gas 2 bình * 1,330,000 = 2,660,000 đ
bưu điện tháng 6/2012 = 244,100 đ
cộng = 3,627,100 đ

Ngày21/6/2012

Thịt 10 kg * 73,000 = 730,000 đ
củ cải 15 kg * 7,000 = 105,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
tỏi 1 kg * 60,000 = 60,000 đ
hành củ 2 kg * 40,000 = 80,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
xe vận chuyển 2 chuyến = 40,000 đ
cộng = 1,086,000 đ

Ngày23/6/2012
cải thảo 30 kg * 5,000 = 150,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
cà chua 5 kg * 8,000 = 40,000 đ
thịt 5 kg * 73,000 = 365,000 đ
hóa chất = 150,000 đ
Điện tháng 6/2012 = 188,000 đ
cộng = 904,000 đ

TỔNG CỘNG 5,617,100 ĐỒNG

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 30 06 2012 13:58 #53906

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/6/2012 đến ngày 30/6/2012

NGÀY 26/6/2012


gà 10 kg * 50,000 = 500,000 đ
sả 3 kg * 16,000 = 48,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 73,000 = 36,500 đ
giấy ăn 2 lốc * 120,000 = 240,000 đ
cộng 835,500 đ

NGÀY 28/6/20121

Trứng 2 kg * 30,000 = 60,000 đ
đậu khuôn 270 miếng * 900 = 243,000 đ
Thịt 7 kg * 73,000 = 511,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
cộng * = 885,000 đ

Ngày 30/6/2012
thịt xay 5 kg * 73,000 = 365,000 đ
trứng 5 kg * 30,000 = 150,000 đ
cải thảo 20 kg * 3,500 = 70,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
cộng = 596,000 đ
TỔNG CỘNG = 2,316,500 đ

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 30 06 2012 16:01 #53912

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 30/6/12 :
Chi lương tháng 6/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 12 07 2012 01:27 #54502

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/7/2012 đến 09/7/2012
Ngày 3/7/2012

sú 30 kg * 3,500 = 105,000 đ
nấm 5 kg * 20,000 = 100,000 đ
cà chua 3 kg * 8,000 = 24,000 đ
thịt 5 kg * 73,000 = 365,000 đ
đậu khuôn 150 miếng * 900 = 135,000 đ
Cộng = 729,000

Ngày 4/7/2012 Tiếp sức mùa thi

gà 25 kg * 50,000 = 1,250,000 đ
sả bào 3 kg * 16,000 = 48,000 đ
thịt xay 0.5 kg * 73,000 = 36,500 đ
hành lá 0.5 kg * 22,000 = 11,000 đ
bột ngọt 4 kg * 55,000 = 220,000 đ
chuối 30 kg * 2,000 = 60,000 đ
ớt trái 1 kg * 20,000 = 20,000 đ
cộng = 1,645,500 đ

Ngày 5/7/2012 tiếp sức mùa thi

thịt xay 0.5 kg * 73000 = 36,500 đ
hành lá 0.5 kg * 22000 = 11,000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60,000 đ
sữa đậu nành 50 lít * 7000 = 350,000 đ
đậu khuôn 300 miếng * 900 = 270,000 đ
cộng = 727,500 đ

Ngày 7/7/2012

thịt 7 kg * 73000 = 511,000 đ
hành lá 0.5 kg * 22000 = 11,000 đ
củ cải 7 kg * 8000 = 56,000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60,000 đ
giá 2 kg * 10000 = 20,000 đ
thơm 1 trái * 10000 = 10,000 đ
cộng = 668,000 đ

Ngày 9/7/2012 Tiếp sức mùa thi

thịt xay 15 kg * 73000 = 1,095,000 đ
hành lá 0.5 kg * 20000 = 10,000 đ
cà chua 5 kg * 8000 = 40,000 đ
hành tây 2 kg * 11000 = 22,000 đ
hành củ 2 kg * 30000 = 60,000 đ
tỏi 1 kg * 60000 = 60,000 đ
chanh 1 kg * 17000 = 17,000 đ
tiêu 1 kg * 150000 = 150,000 đ
chuối 30 kg * 2000 = 60,000 đ
cộng = 1,514,000 đ

TỒNG CỘNG 5,284,000 ĐỒNG

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 31 07 2012 13:57 #55307

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/7/2012 đến 19/7/2012

Ngày 10/7/2012

thịt 5 kg * 73.000 = 365.000 đ
củ cải 8 kg * 8.000 = 64.000 đ
hành lá 0,5 kg * 22.000 = 11.000 đ
chuối 30 kg * 2.000 = 60.000 đ
cá 10 kg * 45.000 = 450.000 đ
cà chua 5 kg * 8.000 = 40.000 đ

cộng = 990.000 đ

Ngày 12/7/2012

thịt 6,5 kg * 73.000 = 474.500 đ
hành lá 0,5 kg * 18.000 = 9.000 đ
đậu khuôn 150 miếng * 900 = 135.000 đ
chuối 30 kg * 2.000 = 60.000 đ
cộng = 678.500 đ

Ngày 14/7/2012

gà 10 kg * 50.000 = 500.000 đ
sả 2 kg * 16.000 = 32.000 đ
thịt xay 0,5 kg * 73.000 = 36.500 đ
hành lá 0,5 kg * 16.000 = 8.000 đ
chuối 30 kg * 2.000 = 60.000 đ
cước bưu điện tháng 6/2012 = 203.800 đ
cộng = 840.300 đ

Ngày17/7/2012

dưa cải 8 kg * 10.000 = 80.000 đ
thịt 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
hành lá 1 kg * 18.000 = 18.000 đ
bột điều 1 kg * 80.000 = 80.000 đ
găng tay nilon = 40.000 đ
chuối 20 kg * 2.000 = 40.000 đ
xe vận chuyển 2 chuyến = 120.000 đ
hoá chất = 150.000 đ
cộng = 1.039.000 đ

Ngày 19/7/2012


nấm 2,0 kg * 20.000 = 40.000 đ
đậu khuôn 150,0 miếng * 900 = 135.000 đ
thịt xay 5,0 kg * 73.000 = 365.000 đ
chuối 15,0 kg * 2.000 = 30.000 đ
vá múc canh 10 cái * 6.500 = 65.000 đ
tỏi 1 kg * 50.000 = 50.000 đ
cộng = 685.000 đ

TỔNG CỘNG 4.232.800 ĐỒNG

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 31 07 2012 14:16 #55310

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/7/2012 đến 31/7/2012

Ngày 21/7/2012

thịt xay 0,5 kg * 73.000 = 36.500 đ
hành lá 0,5 kg * 18.000 = 9.000 đ
chả cá 10 kg * 50.000 = 500.000 đ
cà chua 3 kg * 8.000 = 24.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
sửa máy tính = 600.000 đ
cộng = 1.199.500 đ

Ngày 24/07/2012

thịt 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
hành lá 0,5 kg * 12.000 = 6.000 đ
bí đao 7 kg * 10.000 = 70.000 đ
sú 10 kg * 8.000 = 80.000 đ
tiền điện tháng 7/2012 = 209.000 đ
cộng = 876.000 đ

Ngày 26/7/2012

thịt xay 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
cải thảo 20 kg * 3.500 = 70.000 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
chuối 20 kg * 2.000 = 40.000 đ
cộng = 626.000 đ

Ngày 28/7/2012

bí đao 6 kg * 9.500 = 57.000 đ
thịt xay 0,5 kg * 73.000 = 36.500 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
chả cá 10 kg * 50.000 = 500.000 đ
chuối 20 kg * 2.000 = 40.000 đ
Tiền nước tháng 7/2012 = 432.000 đ
cộng = 1.070.500 đ

Ngày 31/7/2012

thịt 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
hành lá 0.5 kg * 10.000 = 5.000 đ
đậu khuôn 150 kg * 850 = 127.500 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
keo 1 chai * 5.000 = 5.000 đ
gas 2 bình * 1.230.000 = 2.460.000 đ
cộng = 3.138.500 đ

TỔNG CỘNG 6.910.500 ĐỒNG

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 01 08 2012 04:08 #55338

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 31/7/12 :
Chi lương tháng 7/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (15 buổi) : 900,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (15 buổi) : 900,000đ.
Tổng chi lương : 8,300,000đ.

Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí 14 08 2012 15:13 #55879

 • mickeydalat
 • mickeydalat's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 210
 • Số lần được cảm ơn: 0
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

NGÀY 02/8/2012

đậu khuôn 200 miếng * 850 = 170.000 đ
bí đao 5 kg * 10.000 = 50.000 đ
nấm 3 kg * 22.000 = 66.000 đ
thịt xay 5 kg * 73.000 = 365.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
sú 30 kg * 3.000 = 90.000 đ
cộng = 771.000 đ

NGÀY 04/8/2012

thịt 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
cộng = 546.000 đ


NGÀY 07/8/2012

thịt gà 15 kg * 50.000 = 750.000 đ
sả 3 kg * 16.000 = 48.000 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
sú 20 kg * 3.000 = 60.000 đ
tiến nước tháng 8/2012 kg * = 456.000 đ
xe vận chuyển 2chuyến * 40.000 = 80.000 đ
cộng = 1.429.000 đ

NGÀY 09/8/2012

thịt 7 kg * 73.000 = 511.000 đ
đậu khuôn 200 kg * 850 = 170.000 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
hẹ 1 kg * 20.000 = 20.000 đ
rau răm 0,5 kg * 20.000 = 10.000 đ
giá 3 kg * 10.000 = 30.000 đ
sú 30 kg * 3.000 = 90.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
cộng = 866.000 đ

NGÀY 11/8/2012


thịt 7,5 kg * 73.000 = 547.500 đ
dưa cải 15 kg * 10.000 = 150.000 đ
hành lá 0,5 kg * 10.000 = 5.000 đ
giá 1 kg * 10.000 = 10.000 đ
rau răm, hẹ 1 kg * 22.000 = 22.000 đ
chuối 15 kg * 2.000 = 30.000 đ
cộng = 764.500 đ

TỔNG CỘNG 4.376.500 ĐỒNG
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.463 giây
Powered by Kunena Forum