×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 28 11 2013 14:11 #75379

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 4 Tháng 11 ( 24/11/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 360.000
- Gạo x 20kg : 260.000
- Cà rốt x 2kg : 45.000
- Bí đỏ x 4kg : 55.000
- Rau mùng tơi x 1kg : 15.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 15.000
- Ớt : 5.000
- Thay Gas : 415.000

TỔNG CỘNG: 1.215.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 07 12 2013 08:19 #75553

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 1 Tháng 12 ( 01/12/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 360.000
- Cà rốt x 2kg : 45.000
- Bí đỏ x 4kg : 55.000
- Rau mùng tơi x 1kg : 15.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 15.000
- Ớt : 5.000

TỔNG CỘNG: 540.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 11 12 2013 10:58 #75674

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 2 Tháng 12 ( 08/12/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 360.000
- Cà rốt x 2kg : 45.000
- Bí đỏ x 4kg : 60.000
- Rau mùng tơi x 1kg : 15.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 15.000
- Ớt : 5.000
- Mua muối : 20.000
- MUa tiêu : 20.000

TỔNG CỘNG: 585.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 24 12 2013 15:31 #76081

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 3 Tháng 12 ( 15/12/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 360.000
- Cà rốt x 2kg : 40.000
- Bí đỏ x 4kg : 60.000
- Rau mùng tơi x 1kg : 15.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 15.000
- Ớt : 5.000

TỔNG CỘNG: 540.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 25 12 2013 12:05 #76095

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 4 Tháng 12 ( 22/12/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 360.000
- Cà rốt x 2kg : 40.000
- Bí đỏ x 4kg : 60.000
- Rau mùng tơi x 1kg : 15.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 15.000
- Ớt : 5.000
- Muối :10.000
- Tiêu : 20.000
- Mua 2 móc khóa : 120.000

TỔNG CỘNG: 690.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 30 12 2013 02:00 #76191

 • Pham Quynh
 • Pham Quynh's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 105
 • Số lần được cảm ơn: 3
Quỳnh xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 5 Tháng 12 ( 29/12/2013 )

- Thịt heo x 4kg : 350.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 2kg : 40.000
- Bí đỏ x 4kg : 40.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 16.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Bột nêm : 60.000
- Tiền điện nước Tháng 12 : 100.000

TỔNG CỘNG: 698.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 06 01 2014 07:56 #76476

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 01 Tháng 01 ( 05/01/2014 )

- Thịt heo x 3,6 kg : 335.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 30.000
- Khoai tây x 1,5 : 30.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Mỳ chính : 23.000
- Tiêu: 20.000
- Bì bóng đựng muối: 6.000

TỔNG CỘNG: 581.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 16 01 2014 10:05 #76900

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 02 Tháng 01 ( 12/01/2014 )

- Thịt heo x 3,6 kg : 335.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 30.000
- Khoai tây x 1,5 : 30.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Muối x 4 gói: 10.000

TỔNG CỘNG: 542.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 27 01 2014 05:17 #77480

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 04 Tháng 01 ( 26/01/2014 )

- Thịt heo x 3,6 kg : 335.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 30.000
- Khoai tây x 1,5 : 30.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Đổi ga : 455.000
- Tiền điện nước tháng 1: 200.000

TỔNG CỘNG: 1.187.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 26 02 2014 09:30 #78419

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần đầu Tháng 02 ( 23/02/2014 )

- Thịt heo x 3,5 kg : 315.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 30.000
- Khoai tây x 1,5 : 30.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 15.000
- Hành lá : 20.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Tiêu x 1 lon: 45.000

TỔNG CỘNG: 562.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 10 03 2014 12:23 #78804

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần đầu Tháng 03 ( 02/03/2014 )

- Thịt heo x 3,5 kg : 335.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 25.000
- Khoai tây x 1,5 : 25.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 15.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Agingon x 1 gói: 58.000
- Mỳ chính x 2 gói : 50.000
- Muối x 4 gói : 10.000

TỔNG CỘNG: 635.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 10 03 2014 12:44 #78807

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 02 Tháng 03 ( 09/03/2014 )

- Thịt heo x 3,5 kg : 350.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 25.000
- Khoai tây x 1,5 : 25.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 8.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000

TỔNG CỘNG: 525.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 21 03 2014 03:26 #79187

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 03 Tháng 03 ( 16/03/2014 )

- Thịt heo x 3,5 kg : 350.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 25.000
- Khoai tây x 1,5 : 25.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 8.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Tiền điện nước tháng 03: 200.000

TỔNG CỘNG: 725.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 23 03 2014 09:57 #79246

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 04 Tháng 03 ( 23/03/2014 )

- Thịt heo x 3,5 kg : 315.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 25.000
- Khoai tây x 1,5 : 25.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 12.000
- Hành lá : 15.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000

TỔNG CỘNG: 499.000

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật chi phí 02 04 2014 02:11 #79518

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo Tuần 05 Tháng 03 ( 30/03/2014 )


- Thịt heo x 3,5 kg : 350.000
- Gạo x 5kg : 60.000
- Cà rốt x 1,5kg : 25.000
- Khoai tây x 1,5 : 25.000
- Bí đỏ x 2,5kg : 25.000
- Hành tây : 10.000
- Hành lá : 8.000
- Hành củ : 10.000
- Đậu nành x 0,5kg : 12.000
- Găng tay: 20.000
- Khăn lau x 3 cái: 20.000

TỔNG CỘNG: 565.000
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.109 giây
Powered by Kunena Forum