×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 02 12 2015 14:26 #90540

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 19/11/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T11 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 16 12 2015 13:53 #90815

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Thao Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nguyễn Văn Kiền ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 03/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 600,000đ.
Ngày 10/12/15 :
- Anh Đức Thế ủng hộ KTX : 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 26 12 2015 06:48 #90940

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T12 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 31 12 2015 13:58 #91044

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 31/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 31 12 2015 14:12 #91046

 • trangtran_229
 • trangtran_229's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 33
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 20
Em xin cập nhật ủng hộ nồi cháo Hà Tĩnh tháng 12
Dì Yên, phường Nam Hà: 50.000 đồng
Anh Thông (Thạch Hà) : 70.000 đồng.
Mẹ Dung, mẹ Minh: 25kg gạo.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm!
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 25 01 2016 07:02 #91472

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 19/01/16 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 05 02 2016 13:15 #91695

 • trangtran_229
 • trangtran_229's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 33
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 20
Em xin cập nhật ủng hộ nồi cháo Hà Tĩnh trong tháng 1/2016

Fb Anna Nguyen : 500.000 đồng
Fb Phương Gạch : 500.000 đồng
Fb Thanh Thao: 200.000 đồng
Fb Nguyễn Tất Thành: 40 gói bột canh

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị!

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 03 03 2016 08:05 #91948

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 03/02/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 21/02/16 :
- Chị Minhchau41 CMTX T02 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 11 03 2016 12:04 #92033

 • trangtran_229
 • trangtran_229's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 33
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 20
Em xin cập nhật ủng hộ nồi cháo Hà Tĩnh trong tháng 2/2016

Chị Đào Thu Hương 500.000 đồng
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị!
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 15 03 2016 10:55 #92095

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354

trangtran_229 wrote: Em xin cập nhật ủng hộ nồi cháo Hà Tĩnh trong tháng 2/2016

Chị Đào Thu Hương 500.000 đồng
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị!

@ Trangtan_229 : hôm nay quỹ chưa nhận được khoản này nên không thể nhập vào báo cáo tháng 2 em nhé.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 15 03 2016 10:58 #92096

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh:
Ngày 03/3/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 800,000đ.
- BS Hoài Dung CMTX Quý I/2016 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 28 03 2016 06:44 #92262

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354

trangtran_229 wrote: ...
Chị Đào Thu Hương 500.000 đồng
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị!

Ngày 24/3/16 , Quỹ nồi cháo Hà Tĩnh đã nhận 500,000đ ủng hộ NC Hà Tĩnh của chị Đào Thu Hương. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 28 03 2016 13:47 #92282

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh :
Ngày 21/3/16 :
- Chị Minhchau41 CMTX T3 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 14 04 2016 11:28 #92495

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Hà Tĩnh:
Ngày 01/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 700,000đ.
- BS Hoài Dung CMTX Quý II /2016 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ 29 04 2016 12:55 #92668

 • trangtran_229
 • trangtran_229's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 33
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 20
Em xin cập nhật ủng hộ nồi cháo Hà Tĩnh tháng 4/2016

Ngày 1/4: FB chị Đào Thu Hương: 500.000 đồng
FB Dung Cuong: 300.000 đồng
Ngày 24/4: Chị Đào Thu Hương và bạn FB: 750.000

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị!
The following user(s) said Thank You: banbe6x
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.103 giây
Powered by Kunena Forum