×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 15 01 2016 07:21 #91326

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/01/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 03 03 2016 14:05 #91957

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 03/02/16 :
- Anh(chị) Tun Tun CMTX T01 đến T6/2016 : 1,800,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 01 05 2016 09:52 #92688

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 14/4/16 :
- Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 23/4/16 :
- Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 11 07 2016 12:54 #93511

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 07/7/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 08 08 2016 04:57 #93815

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 10/7/16 :
- Chị Thúy, Chị Vân ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 17 09 2016 11:15 #94359

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/8/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Ngày 29/8/16 :
- Anh Tun Tun CMTX 7---> T12/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 02 12 2016 03:04 #95730

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 07/11/16 :
- Anh Thanh (bạn Yu) ủng hộ KTX : 850,000đ.
Chân thành cảm ơn bạn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 20 12 2016 04:24 #95970

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 17/12/16 :
- Chị Phạm Ngọc Hương (P1-Q6) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 20 02 2017 15:10 #96642

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/02/17 :
- Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Châu Chấu ) Tân Bình ủng hộ KTX : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 02 08 2017 11:12 #99380

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 29/7/17 :
- Anh Khải ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
The following user(s) said Thank You: letuantu

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 31 08 2017 03:33 #99939

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 10/8/17 :
- Các bạn Thái, Ân, Tý , Tú (SV Bách Khoa) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/8/17:
- Chị Dung (TNV quán cơm) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 19 09 2017 01:03 #100389

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 09/9/17 :
- Nhóm bạn Cty GAP VN ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, Sẻ Chia

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 31 10 2017 02:19 #101254

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 18/10/17 :
- Chị Nguyễn Thị Nga ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 27/10/17:
- Chị Nga (Q11) ủng hộ KTX : 400,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 06 12 2017 15:40 #102020

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 03/11/17 :
- Chị Nga (Q11) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 11/11/17:
- Chị Nga (Q11) ủng hộ KTX : 400,000đ.
Xin chân thành cảm ơn chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

CT Thứ 7 yêu thương SG - Cập Nhật Ủng Hộ 03 01 2018 05:08 #102613

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 06/12/17 :
- Chị Đỗ Quyên (Thao Huynh) ủng hộ KTX 100USD : 2,267,000đ.
Ngày 09/12/17:
- Chị Nga (Q11) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn .
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.109 giây
Powered by Kunena Forum