×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 19 12 2013 01:52 #75872

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 12/2013 cua Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!
17/12/2013 D297 - 0006449 311,000.00 /Ref:PIB1312170031NG{//}NHH: Agribank Van ban .Ngthahuong CMTX thang 12/2013 gd be Mon - V an ban (ngochanh trung chuyen) D.Vi CHUYEN:HO THI THUY MAI

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 21 01 2014 05:15 #77143

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 01/2014 cua Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

17/01/2014 VNCN - 0045970 311,000.00 IBVCB.1701140513517002.Ngthahuong CMTX thang 01/2014 gd be Mon - Van ban (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 10 02 2014 02:27 #77841

 • Lason
 • Lason's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1102
 • Điểm khen ngợi: 4
 • Số lần được cảm ơn: 46
Lason chuyển tiền CMTX T 1,2,3,4,5,6 của Tieudongta cho cô giáo Hà. Nhờ cô chuyển giúp cho Gia đình bé Mọn nhé.
10/02/2014 VNCN - 0038785 1,211,000.00 IBVCB.1002140901365001.cmtx t 1,2,3,4,5,6 gia dinh be mon
Chúc cô và gđ bé mọn luôn bình an. vui vẻ.

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 24 02 2014 03:08 #78330

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 02/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!
20/02/2014 VNCN - 0083154 311,000.00 IBVCB.2002140758661002.Ngthahuong CMTX thang 2/2014 gd Be Mon - laocai qua tk co Ha (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 15 03 2014 00:37 #78990

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 03/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!
15/03/2014 VNCN - 0087066 311,000.00 IBVCB.1503140591771003.Ngthahuong CMTX thang 3/2014 gd Be Mon - laocai qua tk co Ha (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 25 04 2014 23:48 #80265

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 04/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

13/04/2014 VNCN - 0021965 311,000.00 IBVCB.1304140043773007.Ngthahuong CMTX thang 4/2014 gd Be Mon - laocai qua tk co Ha (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 29 05 2014 00:54 #80973

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 05/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

18/05/2014 VNCN - 0085941 311,000.00 IBVCB.1805140782773004.Ngthahuong CMTX thang 5/2014 gd Be Mon - laocai qua tk co Ha (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 28 06 2014 23:38 #81835

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 06/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

16/06/2014 VNCN - 0033451 311,000.00 IBVCB.1606140865009005.Ngthahuong CMTX thang 6/2014 gd Be Mon - laocai qua tk co Ha (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 08 08 2014 03:36 #82856

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 07/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

16/07/2014 VNCN - 0001791 311,000.00
IBVCB.1607140966417004.Ngthahuong CMTX thang 07/2014 gd be Mon - Laocai (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 09 09 2014 01:38 #83620

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 08/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tiếp tới gđ bé. Cám ơn Cô!

03/09/2014 VNCN - 0065085 311,000.00 IBVCB.0309140072173004.Ngthahuong CMTX thang 08/2014 gd be Mon - Laocai (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 26 09 2014 05:45 #83947

 • Lason
 • Lason's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1102
 • Điểm khen ngợi: 4
 • Số lần được cảm ơn: 46
Cảm ơn Ngọc Hanh thật nhiều. Cô giáo Hà có gọi về vẫn thường xuyên nhận được tiền CMTX hàng tháng của NgocHanh, Tieeudongta cũng đã chuyển tiền cho 6 tháng cuối. Chị Ximdinh cũng vẫn tiếp tục CMTX.
Chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc.

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 01 10 2014 02:52 #84049

 • Lason
 • Lason's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1102
 • Điểm khen ngợi: 4
 • Số lần được cảm ơn: 46
Cảm ơn Laohatien và chị Ximdinh :laugh: Hôm nay Lason đã chuyển giúp chị Ximdinh 2,400k cmtx gia đình bé Mọn của chị Xim cho cô giáo Hà. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo thật nhiều. Rất mong thông tin của cô về gia đình bọn trẻ.
01/10/2014 VNCN - 0031961 2,411,000.00 IBVCB.0110140022603001.CHI XIM CMTX GDBMON 2014

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 03 10 2014 10:50 #84101

 • ruacon_xd
 • ruacon_xd's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 482
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 231
Em chào cả nhà
Hôm nay em có điện trao đổi với cô Hà về tình hình của gia đình, em cập nhật cho cả nhà biết:
Vì thời gian trước chị ximdinh bận nên ngày 01/10 chị Ximdinh đã chuyển 2.400k tiền CMTX 12 tháng (từ tháng 1-12/2014) vào TK cô Hà.
Ngày 11/08/2014 cô Hà đã nhận được 1.200k tiền CMTX 6 tháng (7-12/2014) của bác tieudongta.
Tiền CMTX của bác ngthahuong thì hàng tháng cô vẫn nhận được từ bác ngochanh.
Mấy hôm nữa cô sẽ vào thăm các em và mua cho các em ít áo đồ, và đưa tiền CMTX vào cho các em. Và sẽ cập nhật tình hình về cuộc sống của các em cho cả nhà nắm được rõ.
Cô bảo là trường các em học vừa thay hiệu trưởng nên thầy chưa nắm được tình hình hoàn cảnh các em. Từ trước giờ các em học được miễn các khoản đóng góp nhưng giờ thầy đang không đồng ý nên nấy ngày nữa cô sẽ gặp trao đổi lại với thầy về việc này. Mong thông tin sớm từ cô!
Chúc cô và cả nhà sức khỏe :)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 07 10 2014 01:54 #84173

 • ngochanh
 • ngochanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 694
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 38
ngochanh đã chuyển 300k CMTX gđ Bé Mọn tháng 09/2014 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tới các cháu. Cám ơn Cô Hà và cả nhà quan tâm giúp đỡ các cháu!

29/09/2014 VNCN - 0016277 311,000.00 IBVCB.2909140180641005.Ngthahuong CMTX thang 09/2014 gd be Mon - Laocai (ngochanh trung chuyen)

Khánh Yên Trung, Văn Bàn - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn 19 10 2014 09:37 #84525

 • ruacon_xd
 • ruacon_xd's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 482
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 231
Hôm nay em có nói chuyện với cô hà về tình hình của các em, em thấy vừa hài vừa thương, em tóm tắt lại cho cả nhà biết.
Giờ hai em Hậu và Thu phải đóng 1.300k tiền học 1 năm.Do các em thuộc diện hộ nghèo nên được nhà nước hỗ trợ thêm một ít tiền. Hôm trước bố các em đi nhận được 600k, đáng lẽ tiền này phải nộp lại hết cho nhà trường (tất cả các học sinh khác đều như thế) nhưng do đói nên cả nhà ăn hết mất. Vì thế nhà trường rất tức giận, cô giáo chủ nhiệm cũng buồn và tức, may là có cô Hà nói đỡ cho nên nhà trường cũng thông cảm và có thể trả lại cho nhà trường sau.
Hàng tháng cô Hà vẫn mua vào cho các em các nhu yếu phẩm cần thiết ( gạo, dầu ăn, nước mắm...). Tháng 10 này cô đã mua đưa vào cho các em.
Hiện tại gia đình có nhiều miệng ăn, bá và ông giờ không làm được gì nên với khoản CMTX 700k/tháng hiện tại của nhà mình thì các em còn gặp rất nhiều khó khăn trong cái ăn cái mặc. Cô Hà đề xuất tăng mức CM hàng tháng cho các em thêm 300k để giúp các em đỡ khó khăn hơn. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ các em :)
Chúc cả nhà sức khỏe.
Moderators: ComoiSẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.191 giây
Powered by Kunena Forum