×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 20 06 2014 16:42 #81614

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 3 tháng 6 (17,20 tháng 6/2014).
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 17/6/2014 Thịt nạc heo 17 85,000 1,445,000
2 17/6/2014 rau má 5 15,000 75,000
3 17/6/2014 bí đỏ 5 10,000 50,000
4 17/6/2014 Cà rốt 5 15,000 75,000
5 17/6/2014 củi 5 5,000 25,000
6 17/6/2014 điện 5 5,000 25,000
7 17/6/2014 Gạo 17 11,000 187,000
8 17/6/2014 Dầu thực vật 5 27,000 135,000
9 17/6/2014 nước 5 5,000 25,000
10 20/6/2014 Thịt nạc heo 17 85,000 1,445,000
11 20/6/2014 rau má 5 15,000 75,000
12 20/6/2014 Cà rốt 5 15,000 75,000
13 20/6/2014 bí đỏ 5 10,000 50,000
14 20/6/2014 củi 5 5,000 25,000
15 20/6/2014 điện 5 5,000 25,000
16 20/6/2014 Dầu thực vật 5 25,000 125,000
17 20/6/2014 nước 5 5,000 25,000
18 20/6/2014 Gạo 17 11,000 187,000
19 TC 4,074,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 27 06 2014 07:56 #81765

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 4 tháng 6 năm 2014.(Ngày 24,27 tháng 6).Chúc Cả nhà cuối tuần vui vẻ..
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 24/06/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 24/06/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 24/06/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 24/06/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 24/06/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 24/06/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
7 24/06/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
8 24/06/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 27/06/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 27/06/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
11 27/06/2014 Cà rốt 10 kg 15,000 150,000
12 27/06/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 27/06/2014 Dầu thực vật 5 nồi 27,000 135,000
14 27/06/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
15 27/06/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 27/06/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,084,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 05 07 2014 12:26 #82058

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tuần 1 tháng 7 2014(ngày 1,4 tháng 7)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 01/07/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 01/07/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 01/07/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 01/07/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 01/07/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 01/07/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
7 01/07/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
8 01/07/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 04/07/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 04/07/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
11 04/07/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 04/07/2014 bột ngọt 5 gói(500gr) 25,000 125,000
13 04/07/2014 muối ăn 5 gói(500gr) 5,000 25,000
14 04/07/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
15 04/07/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
16 04/07/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
17 04/07/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
18 04/07/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
19 TC 4,184,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 11 07 2014 06:05 #82195

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo cư pui tuần 2 tháng 7/2014(8,11 tháng 7)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 8/07/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 8/07/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 8/07/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
4 8/07/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 8/07/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 8/07/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
7 8/07/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
8 8/07/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 11/07/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 11/07/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
11 11/07/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
12 11/07/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 11/07/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
14 11/07/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
15 11/07/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 11/07/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 TC 4,100,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 19 07 2014 07:20 #82436

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 3 tháng 7 năm 2014( ngày 15,18 tháng 7)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 15/7/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 15/7/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 15/7/2014 bí đỏ 5 kg 10,000 50,000
4 15/7/2014 Cà rốt 5 kg 15,000 75,000
5 15/7/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
6 15/7/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
7 15/7/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
8 15/7/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
9 15/7/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
10 18/7/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
11 18/7/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
12 18/7/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
13 18/7/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
14 18/7/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
15 18/7/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
16 18/7/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
17 18/7/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
18 TC 4,025,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 26 07 2014 06:01 #82585

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà
Đây là chi phí tuần 4 tháng 7 Ngày 22, 25 tháng 7 năm 2014.
Chúc mọi người cuối tuần vui và hạnh phúc.
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 22/7/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 22/7/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 22/7/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 22/7/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 22/7/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 22/7/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
7 22/7/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
8 22/7/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 25/7/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 25/7/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 25/7/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 25/7/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 25/7/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 25/7/2014 Dầu thực vật 5 lít 27,000 135,000
15 25/7/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 25/7/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 TC 4,000,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 01 08 2014 05:29 #82731

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 5 ngày 29 tháng 7, và ngày 1 tháng 8 năm 2014.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc...
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 29/07/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 29/07/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
3 29/07/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 29/07/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 29/07/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 29/07/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
7 29/07/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
8 29/07/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 01/08/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 01/08/2014 rau má 5 kg 15,000 75,000
11 01/08/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
12 01/08/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 01/08/2014 muối ăn 5 gói 500gram 5,000 25,000
14 01/08/2014 bột ngọt 5 500gram 25,000 125,000
15 01/08/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 01/08/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
17 01/08/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
18 01/08/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
19 TC 4,180,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 09 08 2014 15:37 #82897

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
chào cả nhà!
mình xin đề xuất xin thêm máy xay rau củ cho thôn ea lang(nồi cháo mới)
và buôn Blăk đã hỏng máy củ mình đã nhờ người sửa nhưng k sử dụng được.các mẹ muốn xin cái mới loại rẻ tiền để phục vụ nồi cháo tốt hơn. vậy mọi người cho ý kiến giúp mình nhé.Cảm ơn mọi người.
Đây là chi phí tuần 1 tháng 8 năm 2014 (ngày 5,8 tháng 8 2014).


STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 5/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 5/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 5/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 5/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 5/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 5/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
7 5/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 5/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 8/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 8/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 8/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 8/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 8/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 8/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
15 8/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 8/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 TC 3,980,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 22 08 2014 04:37 #83213

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
chi phí nồi cháo tuần 2 tháng 8 (ngày 12,15 tháng 8).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 12/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 12/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 12/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 12/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 12/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 12/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
7 12/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 12/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 15/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 15/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 15/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 15/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 15/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 15/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
15 15/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 15/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 TC 3,980,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 22 08 2014 04:42 #83214

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Chi phí nồi cháo cư pui tuần 3 tháng 8 (Ngày 19,22 tháng 8 năm 2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 19/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 19/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 19/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 19/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 19/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 19/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
7 19/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 19/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 22/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 22/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 22/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 22/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 22/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 22/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
15 22/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 22/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 22/8/2014 bột ngọt 5 gói(500gr) 25,000 125,000
18 22/8/2014 muối 5 gói(500gr) 5,000 25,000
19 TC 4,130,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 23 08 2014 14:17 #83262

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Như mình đã thông báo tuần trước về máy xay rau cho các nồi cháo cu pui
và cũng tham khảo ý kiến của mọi cần thiết phải thay các máy xay cũ...chiều nay mình cùng Trường nguyễn đã ghé siêu thị điện máy mua 4 cái máy hiệu panasonic sản xuất ở malay bảo hành một năm nếu lỗi thay cái mới giá 820k/cái x 4 = 3.280k.
cuối tuần chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 29 08 2014 06:32 #83418

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí đi chợ tuần này ngày 26,29 tháng 8 năm 2014.
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 26/08/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 26/08/2014 rau ngót 5 kg 10,000 50,000
3 26/08/2014 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
4 26/08/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 26/08/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 26/08/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 26/08/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 26/08/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 29/08/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 29/08/2014 rau ngót 5 kg 10,000 50,000
11 29/08/2015 cà rốt 10 kg 15,000 150,000
12 29/08/2015 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 29/08/2016 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 29/08/2016 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 29/08/2017 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 29/08/2017 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,064,000
chúc mọi người có tuần nghỉ lễ thật ý nghĩa và hạnh phúc!

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 07 09 2014 01:45 #83583

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí đi chợ tuần 1 tháng 9 (2,5 tháng 9/2014)
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 2/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 2/9/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 2/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 2/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 2/9/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
7 2/9/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 2/9/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
9 5/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 5/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 5/9/2014 cà rốt 10 kg 18,000 180,000
12 5/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 5/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 5/9/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 5/9/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 5/9/2014 nước rửa chén mỷ hảo 5 chai 13,000 65,000
17 5/9/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
18 TC 4,159,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 14 09 2014 06:47 #83744

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 2 tháng 9(ngày 9,12 tháng 9 năm 2014).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 9/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 9/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 9/9/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 9/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 9/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 9/9/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
7 9/9/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 9/9/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
9 12/9/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 12/9/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 12/9/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 12/9/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 12/9/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 12/9/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 12/9/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 12/9/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 TC 4,054,000

Nồi cháo Cư Pui - Cập nhật chi phí 20 09 2014 08:50 #83820

 • phung_cupui
 • phung_cupui's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 286
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 223
Chào cả nhà!
Đây là chi phí tuần 3 tháng 9(16,19 tháng 9 năm 2014).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 16/09/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 16/09/2014 rau ngót 5 kg 10,000 50,000
3 16/09/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
4 16/09/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
5 16/09/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
6 16/09/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
7 16/09/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
8 16/09/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 19/09/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 19/09/2014 rau ngót 5 kg 10,000 50,000
11 19/09/2014 bí đỏ 10 kg 12,000 120,000
12 19/09/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 19/09/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 19/09/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
15 19/09/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
16 19/09/2014 Gạo 17 kg 11,000 187,000
17 19/09/2014 bột ngọt 5 500gr 25,000 125,000
18 19/09/2014 muối ăn 5 500gr 5,000 25,000
19 4,154,000
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.094 giây
Powered by Kunena Forum