×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.
 • Trang:
 • 1

CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 22 01 2013 08:14 #64195

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Linhthuc đã nhân 100.000d tiền CMTX tháng 01/2013 từ bạn Mycanh. Thân

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 18 02 2013 15:32 #65662

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Quý đã nhận:
1. Mr. Henry Lin ủng hộ: 1.000.000đ
2. DTH CMTX tháng 2/2013: 500.000đ
3. Lê thị Ánh: 1.000.000đ
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 31 03 2013 02:33 #67136

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Quỹ đã nhận:
1. DTH CMTX tháng 3: 500.000đ
2. Mycanh CMTX tháng 3: 100.000đ
3. Meocon CMTX tháng 1,2 và 3: 1.500.000đ
4. Le Thị Ánh CMTX : 1.000.000d
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 01 05 2013 13:47 #68435

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Qũy đã nhận:
1. DTH CMTX tháng 4: 500.000d
2. Nguyễn Diệu Hiền ủng hộ: 100.000d
3. Mycanh CMTX tháng 4: 100.000d
4. Meocon CMTX tháng 4,5,6: 1.500.000d
5. IBVCB.2504130688744006.Ho tro quy noi chao tu thien: 300.000d
6.IBVCB.0504130997692010.doit CMTX thang 4-2013 NCTT ba mien : 700.000D
7.IBVCB.0104130593486004.Ho tro quy noi chao tu thien: 300.000d
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 07 06 2013 08:26 #69555

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Qũy đã nhận\"
1. DTH CMTX tháng 5: 500.000d
2. Diệu Hiền ủng hộ : 300.000d
3. doit CMTX tháng 5: 700.000d
4. Mycanh CMTX tháng 5: 100.000d
5. Hong Loan(lavang chuyển hộ) ủng hộ: 1.060.000d
6. BVCB.2405130086400003.Ho tro quy noi chao tu thien: 500.000d
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 11 07 2013 08:14 #70841

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Qũy đã nhận:
1. DTH CMTX tháng 6+7: 1.000.000d
2. IBVCB.0507130364708002.Ung ho Quy noi chao Mien Trung: 200.000d
3. doit CMTX tháng 6+7: 1.400.000d
4. Mycanh CMTX tháng 6: 100.000d
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 27 08 2013 08:09 #72311

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Qũy đã nhận:
1. DTH CMTX tháng 8: 500.000d
2. IBVCB.260813042486004.Ung ho Quy noi chao Mien Trung: 500.000d
3. doit CMTX tháng 8: 700.000d
4. Mycanh CMTX tháng 7+8: 200.000d
5. Canthoquetoi CMKTX: 500.000d
6. Hanghepa ủng hộ: 500.000d
Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 18 10 2013 07:58 #74166

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
linhthuc đã nhận:
1. DTH CMTX tháng 9=10: 1.000.000d
2. Lan- Dũng hỗ trợ: 300.000d
3. doit CMTX tháng 9+10: 1.400.000d
4. Mycanh CMTX tháng 9+10: 200.000d
5. Tài khoản số 0081000800781 ủng hộ: 500.000d

Thân.

CẬP NHẬT ỦNG HỘ NỒI CHÁO TỪ THIỆN MIỀN TRUNG 2013 31 12 2013 08:19 #76263

 • linhthuc
 • linhthuc's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • Tổng số bài viết: 324
 • Số lần được cảm ơn: 31
Quy da nhan:
1. DTH CMTX thang 11+12: 1.000.000d;
2. doith CMTX thang 11+12: 1.400.000d;
3. Mycanh CMTX thang 11+12: 200.000d;
4. Lyli Marie ung ho (thong qua lathuvang): 1.000.000d;
5. Lan-Dung CMTX thang 11+12: 800.000d;
Cam on cac ban.
 • Trang:
 • 1
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.264 giây
Powered by Kunena Forum