×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.
 • Trang:
 • 1

CHỦ ĐỀ: Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 05 02 2013 22:55 #65223

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra báo cáo chi tiết từng tuần nồi cháo Q.Trị tháng 1/2013
TUẦN 1

Attachment THANG_1nam_2013_tuan_1.pdf not found


TUẦN 2

Attachment THANG_1nam_2013_tuan_2.pdf not found


TUẦN 3

Attachment THANG_1nam_2013_tuan3.pdf not found


TUẦN 4

Attachment THANG_1nam_2013_tuan_4.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 06 04 2013 22:57 #67459

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
Dra cập nhật chi phí đi chợ tháng 02/2013

TUẦN 1

Attachment THANG_2_TUAN1_nam_2013.pdf not found


TUẦN 2: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
TUẦN 3:

Attachment THANG_2_TUAN_3_nam_2013.pdf not found


TUẦN 4

Attachment THANG_2_TUAN_4_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 07 04 2013 00:32 #67462

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra báo cáo tiền đi chợ tháng 3/2013
TUẦN 1

Attachment THANG_3_TUAN_1__nam_2013.pdf not found


TUẦN 2

Attachment THANG_3_TUAN2__nam_2013.pdf not found


TUẦN 3

Attachment THANG_3_TUAN_3__nam_2013.pdf not found


TUẦN 4

Attachment THANG_3_TUAN4__nam_2013.pdf not found


TUẦN 5

Attachment THANG_3_TUAN_5__nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 16 06 2013 21:31 #69827

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
Dra cập nhật chi phí đi chợ tháng 4 và tháng 5 của NC Quảng Trị
Tháng 4_tuần 1

Attachment THANG_4_TUAN_1__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 2

Attachment THANG_4_TUAN_2__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 3

Attachment THANG_4_TUAN3__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 4

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 16 06 2013 21:34 #69828

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dragonfly đã viết:

Dra cập nhật chi phí đi chợ tháng 4 và tháng 5 của NC Quảng Trị
Tháng 4_tuần 1

Attachment THANG_4_TUAN_1__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 2

Attachment THANG_4_TUAN_2__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 3

Attachment THANG_4_TUAN3__nam_2013.pdf not found


Tháng 4_tuần 4

Attachment THANG_4_TUAN_4__nam_2013.pdf not found


Tháng 5_tuần 1

Attachment THANG_5_TUAN_1__nam_2013.pdf not found


Tháng 5_tuần 2

Attachment THANG_5_TUAN_2__nam_2013.pdf not found


Tháng 5_tuần 3

Attachment THANG_5_TUAN_3__nam_2013.pdf not found


Tháng 5_tuần 4

Attachment THANG_5_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 16 07 2013 23:06 #71015

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
Dra cập nhật tiền đi chợ tháng 6 của NC Quảng Trị
tuần 1

Attachment TUAN_1_THANG_6_nam_2013.pdf not found


tuần 2

Attachment TUAN_2_THANG_6_nam_2013.pdf not found


tuần 3

Attachment TUAN_3_THANG_6_nam_2013-20130717.pdf not found


tuần 4

Attachment TUAN_4_THANG_6_nam_2013.pdf not found


tuần 5

Attachment TUAN_5_THANG_6_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 16 08 2013 10:18 #71927

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra cập nhật tiền đi chợ tháng 7 nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

Attachment TUAN_1_THANG_7_nam_2013.pdf not found


tuần 2

Attachment TUAN_2_THANG_7_nam_2013.pdf not found


tuần 3

Attachment TUAN_3_THANG_7_nam_2013.pdf not found


tuần 4

Attachment TUAN_4_THANG_7_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 10 09 2013 18:06 #72957

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra báo cáo tiền đi chợ nồi cháo tháng 8/2013
Tuần 1

Attachment THANG_8_TUAN1__nam_2013.pdf not found


Tuần 2

Attachment THANG_8_TUAN_2__nam_2013.pdf not found


Tuần 3

Attachment THANG_8_TUAN_3__nam_2013.pdf not found


Tuần 4

Attachment THANG_8_TUAN_4__nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 04 10 2013 22:39 #73676

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
Dra cập nhật tiền đi chợ tháng 9/2013
Tuần 1

Attachment THANG_9_TUAN_1_nam_2013.pdf not found


Tuần 2

Attachment THANG_9_TUAN_2_nam_2013.pdf not found


Tuần 3

Attachment THANG_9_TUAN_3_nam_2013.pdf not found


Tuần 4

Attachment THANG_9_TUAN4_nam_2013.pdf not found


Tuần 5

Attachment THANG_9_TUAN_5_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 26 11 2013 17:22 #75336

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra cập nhật tiền đi chợ tháng 10
Tuần 1

Attachment THANG_10_tuan_1_nam_2013.pdf not found


Tuần 2

Attachment THANG_10_tuan_2_nam_2013.pdf not found


tuần 3

Attachment THANG_10_tuan_3_nam_2013.pdf not found


tuần 4

Attachment THANG_10_tuan_4_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 05 12 2013 22:27 #75537

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
dra báo cáo tiền đi chợ tháng 11
TUẦN 1

Attachment TUAN_1_THANG_11_nam_2013.pdf not found


TUẦN 2: Do bão số 14, chợ ko lưu thông, nên NC nghỉ
TUẦN 3

Attachment TUAN_3_THANG_11_nam_2013.pdf not found


TUẦN 4

Attachment TUAN_4_THANG_11_nam_2013.pdf not found

Cập nhật thu chi nồi cháo Quảng Trị 2013 22 01 2014 23:34 #77253

 • dragonfly
 • dragonfly's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 1090
 • Điểm khen ngợi: 10
 • Số lần được cảm ơn: 359
Dragon báo cáo tiền đi chợ tháng 12/2012 của Nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

Attachment THANG_12_TUAN_1__nam_2013.pdf not found


Tuần 2

Attachment THANG_12_TUAN2__nam_2013.pdf not found


Tuần 3

Attachment THANG_12_TUAN_3__nam_2013.pdf not found


Tuần 4

Attachment THANG_12_nam_2013.pdf not found


Tuần 5

Attachment THANG_12_TUAN_5__nam_2013.pdf not found

 • Trang:
 • 1
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.125 giây
Powered by Kunena Forum