×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 20 03 2014 01:54 #79149

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà Ah!
Hoaiti xin cập nhật CP NC Hà Tĩnh Tuần 3 ngày 16/3/2014 AH!
- Thịt 4Kg*90000: 360.000d
- Hành + ngò: 27.000d
- Mồng tơi 2Kg*10000: 20.000d
- Bí đỏ 5,5Kg*9000: 50.000d
- Cà rốt 1,5Kg*6600: 10.000d
- Xích lô: 30.000d
- Dây thừng: 15.000d
- Thay van ở bình ga: 140.000d
- Thay bình ga: 400.000d
+ Tổng cộng: 1.052.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 28 03 2014 07:44 #79434

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật CP nồi cháo Hà Tĩnh tuần 4 ngày 23/03/2004.
- Thịt nạc 4Kg*90000: 360.000d
- Bí đỏ 5,1Kg*9000: 46.000d
- Cà rốt 1Kg*6000: 6.000d
- Mồng tơi 2Kg*11000: 22.000d
- Hành +Ngò: 40.000d
- Dầu ăn 1L*35000: 35.000d
- Giấy lau 6.000d
- Xích lô: 30.000d
+ Tổng: 545.000d
Thân!

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 01 04 2014 08:52 #79503

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật CP nồi cháo Hà Tĩnh ngày 30/03/2014 ah!
- Xe đẩy cháo: 2000.000d
- Gạo 10Kg*12000: 120.000d
- Thùng đựng gạo: 120.000d
- Đậu nành: 5Kg*19000: 95.000d
- Hành củ: 1Kg*20000: 20.000d
- Thịt: 6Kg*90000: 540.000d
- Bí đổ: 8Kg*8000: 64.000d
- Cà rốt: 2Kg*6000: 12.000d
- Hành + ngò: 45.000d
- Mồng tơi: 2Kg*10000: 20.000d
- Dao nhỏ 2Cây*19000: 38.000d
- Thau nhựa: 30.000d
- Rỗ nhựa 2Cái*20000: 40.000d
- Thiếc chùi nồi 2Cái*2500: 5.000d
- Nạo củ quả: 13.000d
- Khăn lau 2Cái*7000: 14.000d
+ Tổng: 3.176.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 01 04 2014 09:39 #79506

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Da! Chi Lathuvang e nhận được tiền chị chuyễn rồi nhe!

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 08 04 2014 03:47 #79689

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật CP Nồi cháo Hà Tĩnh.Tuần 1 ngày 06/04/2014.
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Gạo 32Kg*12000: 384.000d
- Mồng tơi 2Kg*7000: 14.000d
- Bí đỏ 8Kg*8000: 64.000d
- Hành + ngò: 36.000d
- Cà rốt 2Kg*5000: 10.000d
- Côc nhựa 1dây*35000: 35.000d
- Khẩu trang 10cái*3000: 30.000d
- giấy lau: 8.000d
- Găng tay: 10.000d
+ Tổng: 1.131.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 16 04 2014 08:30 #79979

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà ah!
Hoaiti xin được cập nhật CP Nồi cháo Hà Tĩnh ngày 13/04/2013
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Bí đỏ 8Kg*8000: 64.000d
- Hành + ngò: 25.000d
- Cà rốt 2Kg*6000: 12.000d
- Dầu rữa chén 2Lít*15000: 30.000d
- Dây thừng: 40.000d
- Khẩu trang YTế: 70.000d
+ Tổng: 781.000

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 23 04 2014 01:54 #80166

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật CP NC Hà Tĩnh tuần 3 ngày: 20/04/2014
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Bí đỏ 8Kg*8000: 64.000d
- Hành + ngò: 30.000d
- Cà rốt 2Kg*7000: 14.000d
- Mổng tơi 2Kg*5000: 10.000d
- Hành tím 3,3Kg*15000: 45.000d
- Thay bình ga12Kg: 380.000d
+ Tổng: 1.083.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 28 04 2014 02:38 #80318

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật CP NC Hà Tinh.ngày 27/04/2014.
- Thịt: 6Kg*90000: 540.000d
- Bí đỏ: 8.7Kg*7200: 62.000d
- Mồng tơi: 2Kg*3500: 7.000d
- Hành + ngò: 25.000d
- Cà rốt 2Kg*10000: 20.000d
- Bao tay: 10.000d
+ Tổng: 664.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 09 05 2014 02:53 #80542

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin cập nhật cp nc Hà Tĩnh tuần 1 ngày 05/05/2014 ah.
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Đậu nành 5Kg*19000: 95.000d
- Cà rốt 2Kg*7000: 14.000d
- Hành + ngò: 30.000d
- Bí đỏ 8Kg*7000: 56.000d
- Mồng tơi: 7000d
- Nước: 20.000d
+ Tổng cộng:762.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 20 05 2014 02:46 #80746

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà!
Hoaiti xin câp nhật CP NC Hà Tĩnh ngày 11/5/2014 ah!
- Máy xay củ quả: 499.000d
- Thay bình ga 12Kg: 380.000d
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Bí đỏ 8Kg*7200: 57.000d
- Hành + ngò : 30.000d
- Mồng tơi 2Kg*3500: 7.000d
- Cà rốt 2Kg*8000: 16.000d
+ Tổng cộng: 1.529.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 20 05 2014 02:57 #80749

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Hoaiti xin cập nhật cp NC Hà Tĩnh ngày 18/05/2014
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Gạo 10Kg*13000: 130.000d
- Hành + Ngò: 37.000d
- Bí đỏ 8kg*6250: 50.000d
- Mồng tơi 1Kg*4000: 4.000d
- Cà rốt 2Kg*10000: 20.000d
- Nước uống: 25.000d
- Cốc đựng cháo: 30.000d
- Bao tay: 20.000d
+ Tổng cộng: 856.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 26 05 2014 09:55 #80886

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Hoaiti xin cập nhật cp nc Hà Tĩnh ngày 24/05/2014 ah!
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Gạo 10Kg*13000: 130.000d
- Bù đỏ 7Kg*5000: 35.000d
- Ngò + Hành: 30.000d
- Cà rốt 2Kg*10000: 20.000d
- Mồng tơi 2Kg*5000: 10.000d
- Dầu ăn 1L*33000: 33.000d
- Nước uống: 60.000d
+ Tổng cộng: 858.000d
Thân!

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 06 2014 03:52 #81235

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Chào cả nhà! Hoaiti xin cập nhật cp NC Hà Tĩnh ngày 01/06/2014
- Thịt 4Kg*90000: 360.000d
- Sữa tặng khoa khi( nhân ngày 01/6) 519.000d
- Hành: 10.000d
- Cà rốt 2Kg*10000: 20.000d
- Mồng tơi: 6.000d
- Nước mắm: 42.000d
- Nước uống: 36.000d
- Cốc nhựa: 30.000d
- Hộp đựng gia vị: 17.000d
- Túi bóng: 12.000d
- Phí gữi tiền ủng hộ: 11.000d
+ Tổng: 1.063.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 17 06 2014 02:04 #81458

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Hoaiti xin được cập nhật cp nc hà Tĩnh tuần 2 ngày 08/06/2014.
- Thịt 6Kg*90000: 540.000d
- Gạo 10Kg*11000: 110.000d
- Hành + ngò: 30.000d
- Bí đỏ 5kg*7000: 35.000d
- Cà rốt 2kg*5000: 10.000d
- Đậu nành 1Kg*19000: 19.000d
- Tiền nước: 32.000d
- Thay bình ga 12Kg: 410.000d
+ Tổng: 1.186.000d

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 17 06 2014 02:17 #81459

 • hoaiti
 • hoaiti's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 208
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 246
Hoaiti xin cập nhật cp đi chợ tuần 3 ngày 15/6/2014
- Thịt 5.5Kg*90.000: 495.000d
- Gạo 10kg*9000: 90.000d
- Bí đỏ 5Kg*7000: 35.000d
- Mồng tơi 2Kg*4000: 8000d
- Cà rốt 1Kg*7000: 70000d
- hành + ngò: 35.000d
- Nước uống: 65.000d
- Súp + giấy lau: 15.000d
+ Tổng: 750.000d
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.175 giây
Powered by Kunena Forum