×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 06 2015 07:26 #88158

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 10/05/2015

Bí đỏ 65k
Hành + ngò 25k
Cà rốt 20k
Gạo 130k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 20k
Xúp 2 gói 7k


Tổng 717.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 06 2015 07:27 #88159

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 17/05/2015

Bí đỏ 65k
Hành + ngò 30k
Cà rốt 20k
Gạo 120k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 20k
Nước mắm 28k
Xúp 2 gói 7k

Tổng 740.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 06 2015 07:28 #88160

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 24/05/2015

Bí đỏ 70k
Hành + ngò 30k
Cà rốt 20k
Gạo 130k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 25k
Gas 290k
Xúp 2 gói 7k

Tổng 1.022.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 06 2015 07:39 #88161

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 31/05/2015

Bí đỏ 70k
Hành + ngò 30k
Cà rốt 20k
Gạo 130k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 25k
Xúp 2 gói 7k

Tổng 732.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:40 #88645

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 07/06/2015

Bí đỏ 55k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Gạo 120k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 25k
Xúp 2 gói 7k
Bột nêm 15k


Tổng 712.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:41 #88646

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 14/06/2015

Thịt: 450k
Bí đỏ: 54k
Hành lá, ngò: 25k
Cà rốt: 20k
Gạo: 120k
Rau Mùng tơi: 20k
Dầu ăn + xúp: 25k

Tổng 714.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:42 #88647

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 21/06/2015

Gạo: 120k
Thịt: 450k
Bí đỏ: 60k
Cà rốt 15k
Hành ngò 25k
Mùng tơi 20k
Xúp 2 gói 7k


Tổng 697.000 đ

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:43 #88648

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 28/06/2015

Gạo: 120k
Thịt: 450k
Bí đỏ: 60k
Cà rốt 15k
Hành ngò 25k
Mùng tơi 20k
Gas
Xúp 2 gói 7k

Tổng 967.000 đ
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:43 #88649

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 28/06/2015

Gạo: 120k
Thịt: 450k
Bí đỏ: 60k
Cà rốt 15k
Hành ngò 25k
Mùng tơi 20k
Gas 270
Xúp 2 gói 7k

Tổng 967.000 đ
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 07 07 2015 07:43 #88650

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 28/06/2015

Gạo: 120k
Thịt: 450k
Bí đỏ: 60k
Cà rốt 15k
Hành ngò 25k
Mùng tơi 20k
Gas 270k
Xúp 2 gói 7k

Tổng 967.000 đ
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 06 08 2015 02:21 #88961

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 05/07/2015

Bí đỏ 55k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 25k
Cốc phát cháo 140k
Găng tay 30k


Tổng 740.000 đ
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 06 08 2015 02:22 #88962

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 12/07/2015

Bí đỏ 65k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 20k

Tổng 575.000 đ
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 06 08 2015 02:23 #88963

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 19/07/2015

Bí đỏ 65k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 20k

Tổng: 575.000 đồng

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 06 08 2015 02:24 #88964

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 26/07/2015

Bí đỏ 65k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 20k
Đổi Gas 270k

Tổng: 845.000 đồng

Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật chi phí 11 09 2015 00:24 #89404

 • dungphan72
 • dungphan72's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 14
Em xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 02/08/2015

Bí đỏ 65k
Hành Ngò 15k
Cà rốt 25k
Thịt 450k
Rau Mùng tơi 25k
Cốc phát cháo 100k


Tổng: 680.000 đồng
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.165 giây
Powered by Kunena Forum