×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.
 • Trang:
 • 1

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 14 08 2018 16:09 #106273

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5. Bình ga=340k
6. Khẩu trang=35k
Tổng cộng=1115k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
TỔNG CỘNG: 3.335.000d(ba triệu ba trăm ba lăm ngàn đồng)
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 14 08 2018 16:13 #106274

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 1/7
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5.Bình ga=340k
6.Nước rửa bát:30k
Tổng cộng=1110k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 15/7
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 22/7
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 29/7
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
TỔNG CỘNG: 3.330.000d(ba triệu ba trăm ba muoi ngàn đồng)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 09 09 2018 14:01 #106713

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 5/8
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/8
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/8
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5. Bình ga =340k
Tổng cộng=1.160k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/8
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820k
TỔNG CỘNG: 3.620.000d(ba triệu sáu trăm hai muoi ngàn đồng)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg, Sẻ Chia

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 12 10 2018 15:05 #107138

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 5/9
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx11=77k
Tổng cộng=897k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 09/9
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx11=77k
5. Hạt nêm =30k
Tổng cộng=927k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/9
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5. Bình ga =360
Tổng cộng=1.180k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/9
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820k
V:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 30/9
1.thịt nạc 6kgx105=630k
2.Đậu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3.Bầu+khoai 10=100k
4.gạo 7kg=0
Tổng cộng=820k
TỔNG CỘNG: 4.644.000( bốn triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, Sẻ Chia

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 01 11 2018 14:33 #107448

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 7/10
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126k
Tổng cộng=946k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/10
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126
5. Bột canh+gang tay=50k
Tổng cộng=996k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/10
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgX18=126k
5. Bình ga =360
Tổng cộng=1.306k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/9
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgX18=126
Tổng cộng=946
TỔNG CỘNG: 4.194.000( bốn triệu một trăm chín mươi bốn ngàn)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, YeuThuong, Sẻ Chia

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 02 12 2018 23:24 #107918

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 4/11
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126k
Tổng cộng=946k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/11
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126K
Tổng cộng=946k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/11
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgX0d=0k
5. Bình ga =320k
Tổng cộng=1140k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/11
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0k
Tổng cộng=820k
TỔNG CỘNG: 3.852.000( ba triệu tám trăm năm mươi hai ngàn)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, YeuThuong, Sẻ Chia

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 02 01 2019 15:33 #108376

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 2/12
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126k
Tổng cộng=946k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/12
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgx18=126K
Tổng cộng=946k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/12
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kgX0d=0k
5. Bình ga =320k
Tổng cộng=1140k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/12
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0k
Tổng cộng=820k
V: Cập ngật nồi cháo tuần 5 ngày 30/12
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0k
Tổng cộng =820k
TỔNG CỘNG: 4.672.000( bốn triệu sáu trăm bảy mươi hai ngàn)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, phuclehuu, -TrườngGiang-, maitramtg, Sẻ Chia, Khát Vọng

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 01 02 2019 00:55 #109038

 • Kẹo Đắng TH
 • Kẹo Đắng TH's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 25
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 66
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 6/1
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/1
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/1
1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
2. Đâu canh1kgx40=40k
3. Bầu+khoai 8kg=80k
4. Gạo 6kgx18d=108k
5. Bình ga =320k
6 . Dầu ăn 2 chai=90k
7 . Bột canh+ khăn lau=120k
Tổng cộng=1178k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/1
1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
2. Đâu xanh 1kg=40k
3. Bầu+khoai 8kg=80k
4. Gạo 6kgx18=108k
5 .gang tay=20k
Tổng cộng=668k
TỔNG CỘNG: 3.486.000( ba triệu bốn trăm tắm mươi sau ngàn)
The following user(s) said Thank You: banbe6x, phuclehuu, -TrườngGiang-, maitramtg, Sẻ Chia
 • Trang:
 • 1
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.288 giây
Powered by Kunena Forum