×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 09 09 2014 15:07 #83641

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Tuần 1 tháng 9 (7/9/2014)
Các thàh viên nồi cháo đi trao quà trung thu các hoàn cảnh nên ko nấu cháo ạ.
Thân.

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 24 09 2014 16:02 #83914

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9- tuần 2 (14/9/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 32.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 352.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 24 09 2014 16:04 #83915

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9- tuần 3 (21/9/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 32.000
4. Hành củ : 10.000
5. Dầu rửa bát ( 1,5l ) : 38.000
Tổng :392.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 03 10 2014 10:28 #84100

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo nghệ an thang 9 - tuần 4(28/9/2014).
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó ) : 10.000
3. Bí đỏ (4kg) : 28.000
4. Hành củ : 10.000
5. Gạo (16kg): 208.000
6. Tiền điện tháng 9 : 100.000
Tổng : 656.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 15 10 2014 04:30 #84449

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10- tuần 1 (5/10/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg) :28.000
4. Hành củ : 10.000
5. Dầu ăn ( 1l ) : 32.000
6.Đổi ga : 360.000
Tổng :740.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 15 10 2014 04:38 #84450

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10- tuần 2 (12/10/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg) :40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng :360.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 20 10 2014 04:21 #84556

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10- tuần 3 (19/10/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) :36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng :358.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 26 10 2014 16:01 #84711

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10 - tuần 4 ( 26/10/2014).
1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 300.000
2. Rau ngót : 15.000
3. Bí đỏ ( 4 kg ) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Nước mắm : 15.000
6. Tiền điện : 100.000
7. Gạo ( 4 kg ) : 208. 000
8. Súp (3 gói ): 9.000
Tổng : 693.000@

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 10 11 2014 04:41 #84986

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11 - tuần 1 ( 2/11/2014).
1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 300.000
2. Rau ngót : 12.000
3. Bí đỏ ( 4 kg ) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 358.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 10 11 2014 04:42 #84987

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11 - tuần 2 ( 9/11/2014).
1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 300.000
2. Rau ngót : 10.000
3. Bí đỏ ( 4 kg ) : 40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 360.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 27 11 2014 03:30 #85374

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11 - tuần 3 ( 16/11/2014).
1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 300.000
2. Rau ngót( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4 kg ) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 358.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 02 12 2014 13:58 #85483

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phi nồi cháo tuần 4/11/2014
Nhóm thực hiện chương trình mùa đông âm nên nghỉ nấu cháo.

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 02 12 2014 14:02 #85484

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tuần 5 ( 30/11/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5.Gạo (16kg): 208.000
6. Tiền điện tháng 11 : 100.000
Tổng : 666.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 29 12 2014 11:09 #85953

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tuần 1 ( 7/12/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Đổi ga : 360.000
Tổng : 718.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 29 12 2014 11:11 #85954

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tuần 2 ( 14/12/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg): 40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 360.000
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.087 giây
Powered by Kunena Forum