×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 17 02 2014 01:48 #78093

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
MOngthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 2- tuần 2 ( 16/2/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 40.000
5. Hành củ : 10.000
Tổng :365.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 18 02 2014 11:31 #78149

 • kimdungle
 • kimdungle's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 12
 • Số lần được cảm ơn: 2
@lathuvang: cháu đã nhận được tiền tháng 1 rồi ạ

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 23 02 2014 16:04 #78304

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
MOngthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 2- tuần 3 ( 23/2/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 28.000
5. Hành củ : 10.000
Tổng :353.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 04 03 2014 15:19 #78625

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
MOngthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tuần 1( 2/3/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 28.000
4. Hành củ : 10.000
5. Đổi ga : 400.000
Tổng :753.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 12 03 2014 02:51 #78871

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
MOngthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tuần 2( 9/3/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 28.000
4. Hành củ : 10.000
5. Gạo ( 16kg) : 208.000
tổng : 561.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 19 03 2014 17:07 #79137

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tuần 3( 16/3/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 28.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 353.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 23 03 2014 15:01 #79266

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tuần 4( 23/3/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5.Dầu ăn (1l) : 32.000
6. Mì chính ( 0.5kg): 21.000
Tổng : `414.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 02 04 2014 16:53 #79541

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tuần 5( 30/3/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 361`.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 08 04 2014 01:00 #79682

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4- tuần 1( 6/4/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 365.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 13 04 2014 16:37 #79891

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4- tuần 2( 13/4/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):13.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Dầu rửa bát : 12.000
6. Khăn lau ( 4 cái ) : 28.000
7. Gạo (16kg) : 208.000
Tổng : 607.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 20 04 2014 16:24 #80084

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4- tuần 3( 20/4/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):15.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 361.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 03 05 2014 15:49 #80410

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4- tuần 4( 27/4/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):12.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Nước mắm : 15.000
Tổng : 373.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 17 05 2014 06:15 #80661

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5- tuần 1( 4/5/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):12.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Đổi ga : 370.000
Tổng : 728.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 17 05 2014 06:25 #80662

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5- tuần 2( 11/5/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):12.000
3.Bí đỏ (4kg): 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Gạo (16kg) : 208.000
6.Súp ( 4 goi) : 12.000
7. Hạt nêm ( 1kg): 60.000
Tổng : 638.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 29 05 2014 15:35 #80996

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5- tuần 3( 18/5/2014)
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2.Rau ngót (3bó ):12.000
3.Bí đỏ (4kg): 32.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 354.000
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.381 giây
Powered by Kunena Forum