×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 25 03 2015 05:40 #87275

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tuần 4 ( 22/3/2015) :
1. Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2. Bí đỏ ( 4kg ) : 32.000
3. Rau ngót : 12.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 354.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 29 03 2015 16:30 #87336

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo tuần 5 - tháng 3 ( 29/3/2015 )
1, Thịt nạc ( 3kg ) : 300.000
2. Bí đỏ ( 4kg ) : 35.000
3. Rau ngót ( 3 bó ): 9.000
4. Hành củ : 10.000
5. Tiền điện tháng 3 : 100.000
6. Gạo ( 16kg) : 208.000
Tổng : 662.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 06 04 2015 15:34 #87487

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo Nghệ An tuần 1 - tháng 4 (5/4/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg): 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 14.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 364.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 09 05 2015 15:45 #87864

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo Nghệ An tuần 2 - tháng 4 (12/4/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg): 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng :358.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 09 05 2015 15:48 #87865

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo Nghệ An tuần 3 - tháng 4 (19/4/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg): 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 40.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng :362.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 09 05 2015 15:49 #87866

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
chi phí nồi cháo tuần 4 -tháng 4 ( 26/4/2015 ) : gì huyền ( tp vinh) mua ủng hộ nguyên liệu nấu,

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 09 05 2015 15:50 #87867

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Tuần 1 - tháng 5 (3/5/2015) : nhóm đi bán dưa ủng hộ bà con quảng ngãi nên nghỉ nấu ạ.

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 04 06 2015 11:04 #88122

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí tuần 2 ( 10/5/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 40.000
4. Hành củ : 10.000
5. Gạo ( 16kg) : 208.000
Tổng : 570.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 04 06 2015 11:07 #88123

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí tuần 2 tháng 5 ( 17/5/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng :356.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 04 06 2015 11:09 #88124

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
tuần 4 và tuần 5 - tháng 5 nhóm nghỉ nấu cháo đi bán dưa hấu giuos bà con quảng ngãi.
Kể từ tháng 6 nhóm tiếp tục nấu cháo bình thường.

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 25 07 2015 17:19 #88884

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí tuần 1 tháng 6 ( 7/6/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 15.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
5. Đổi ga : 240,000
6. Dầu ăn 1l : 35,000
7. Súp ( 5 gói ) : 15,000
8. Nước mắm ( 1l ) : 15,000
9. hạt nêm ( 1kg ) : 62,000
10. Mì chính ( 0,5 kg ) : 24,000
11. Cọ nồi ( 4 cái ) : 8,000
Tổng : 760.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 25 07 2015 17:25 #88885

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí tuần 2 ( 14/6/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 12.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 36.000
4. Hành củ : 10.000
Tổng : 358.000

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 25 07 2015 17:27 #88886

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Mongthuynavy cập nhật chi phí tuần 3tháng 6 ( 21/6/2015)
1. Thịt nạc ( 3kg) : 300.000
2. Rau ngót ( 3 bó) : 10.000
3. Bí đỏ ( 4kg) : 40.000
4. Hành củ : 10.000
5. Gạo ( 16kg ) :208,000
Tổng :568.000
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 25 07 2015 17:28 #88887

 • mongthuynavy1992
 • mongthuynavy1992's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 426
 • Điểm khen ngợi: 11
 • Số lần được cảm ơn: 197
Nồi cháo tuần 4- tháng 6 nhóm gì huyền ủng hộ toàn bộ thực phẩm
The following user(s) said Thank You: kimdungle

Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí 26 07 2015 04:38 #88888

 • banbe6x
 • banbe6x's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • BAN QUẢN TRỊ
 • BAN QUẢN TRỊ
 • banbe6x
 • Tổng số bài viết: 6673
 • Điểm khen ngợi: 54
 • Số lần được cảm ơn: 4541

mongthuynavy1992 wrote: Nồi cháo tuần 4- tháng 6 nhóm gì huyền ủng hộ toàn bộ thực phẩm


Xin cảm ơn sự chung tay của nhóm chị Huyền đối với hoạt động của nồi cháo từ thiện .

Thân
The following user(s) said Thank You: kimdungle
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.392 giây
Powered by Kunena Forum