×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 30 10 2014 04:19 #84774

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/10/4 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 29/10/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 25 11 2014 08:19 #85336

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/11/14 :
- Anh(chị) Nguyen Thanh (bạn của Hương Giang) CMTX T10,11 : 4,000,000đ.
Ngày 07/11/14 :
- Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 12/11/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 12 2014 08:00 #85814

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/14 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 01 2015 11:07 #86185

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/01/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 01 2015 07:37 #86471

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thanh (bạn Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Huong Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thanh Hien CMTX T01 : 100,000đ.
Xin cảm ơn.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 10 02 2015 13:25 #86773

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/01/15 :
- ANh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/15 :
- Anh Trần Quang Cường CMTX 01 : 100,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 27 02 2015 14:06 #86907

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
- Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 19/02/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 15 03 2015 09:11 #87117

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/3/15 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/3/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 12/3/15 :
- Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
- Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 31 03 2015 13:56 #87372

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/3/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/15 :
- Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 09 04 2015 14:33 #87547

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/4/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 21 04 2015 14:01 #87668

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/4/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 05 2015 02:48 #87965

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/5/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 27 05 2015 07:00 #88054

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/5/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 10 06 2015 08:59 #88215

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/6/15 :
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T2-->T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/15 :
- ANh(chị) Pingping CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Trần Quang Cường CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Minh Pham CMTX T5,6 : 300,000đ.
Ngày 05/6/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/15 :
- Ban chi Loan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Duc Khue ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 07 2015 12:30 #88675

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/6/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 30/6/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.185 giây
Powered by Kunena Forum