×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 07 2015 16:26 #88686

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/15 :
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 06/7/15 :
- Chị Thien Van CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/15 :
- Anh Ba Thang ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Lan Anh Nguyen ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Huong Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Van Hair ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 07 2015 21:22 #88850

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/7/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 08 2015 18:43 #89146

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/8/15 :
- Chị Thienvan CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 13/8/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Quyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 25 08 2015 23:36 #89185

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 25/8/15:
- Anh Tuan Minh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hương Le ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh(chị) Minh Pham CMTX T8,9,10/15 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 04 09 2015 01:15 #89300

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/9/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T9 : 300,000đ.
- Chị Thu Huong Vu CMTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 15 09 2015 23:01 #89470

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/9/15:
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/9/15:
- Chị Tran Hien ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/9/15:
- Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 28 09 2015 14:38 #89644

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 15/9/15:
- Anh Leminh41 CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
Ngày 23/9/15:
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T8,9 : 200,000đ.
- Bé Bao Anh ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Bao Quyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 30 09 2015 23:21 #89683

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 30/9/15:
- Anh Duc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 14 10 2015 15:10 #89903

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/10/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 12/10/15:
- Bon Bi CMTX Quý 4 : 500,000đ.
- Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,00đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 03 11 2015 17:01 #90143

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 15/10/15:
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 10 11 2015 21:01 #90234

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/11/15 :
- Chị ThienVan CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 04/11/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 09/11/15:
- Chị Thu Huong Vu CMTX T11 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 02 12 2015 14:25 #90539

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/11/15:
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 23/11/15 :
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Lan Tran ủng hộ KTX : 500,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 16 12 2015 13:48 #90814

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Huong Le ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Thuy Tran ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Vu Tuan Minh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/12/15 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 03/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 300,000đ.
Ngày 15/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 đến T12 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 26 12 2015 06:47 #90939

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Huong Le CMTX T12 : 100,000đ.
- Chị Hang Xinh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh LeMinh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 31 12 2015 13:56 #91043

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 31/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.166 giây
Powered by Kunena Forum