×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 15 01 2016 07:25 #91327

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/01/16 :
- Chị Le Linh CMTX T6--->T12/2015 : 700,000đ.
Ngày 05/01/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 06/01/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T01--->T5/2016 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 25 01 2016 07:05 #91473

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 18/01/16 :
- Chị Dung Trinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/01/16 :
- Anh(chị) Van Anh Truong Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 01 02 2016 09:09 #91605

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 29/01/16 :
- Anh Pham Van Hai ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin cảm ơn.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 17 02 2016 07:44 #91767

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa CMTX T2 : 500,000đ.
Ngày 03/02/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 04/02/16 :
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/02/16 :
- Chị Nguyễn Thị Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Viet Ha CMTX T3,4 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Loan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Thanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Huyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 03 03 2016 08:04 #91947

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/02/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 15 03 2016 10:52 #92094

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/3/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T3 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
Ngày 06/3/16 :
- Chị Lê Thị Vân Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 28 03 2016 06:57 #92265

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/3/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 14 04 2016 11:27 #92494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/4/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 07/4/16 :
- Chị Dung Trinh CMTX T4 : 500,000đ.
- Bạn chị Viet Ha Le ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Anh Nga CMTX T4,5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 01 05 2016 09:56 #92691

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/4/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 28 05 2016 13:01 #93017

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/5/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 10/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 300,000đ.
Ngày 16/5/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 24/5/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 25/5/16 :
- Chị Dang To Quyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 28 06 2016 09:04 #93377

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/6/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 07/6/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 17/6/16 :
- Bạn Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/6/16 :
- Chị Anh Nga CMTX T6,7 : 1,000,000đ.
- Anh Minh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Ngoc Paul ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Em Thong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 21/6/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 23/6/16 :
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Luan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Vu Minh ủng hộ KTX : 500,0000đ.
- Chị Viet Ha Le CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 11 07 2016 13:04 #93514

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7 : 800,000đ.
Ngày 02/7/16 :
- Chị Ly Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 04/7/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 07 2016 13:17 #93595

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 13/7/16 :
- Chị Viet Ha CMTX T7,8 : 1,000,000đ.
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Học sinh chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/7/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 08 2016 04:51 #93813

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 22/7/16 :
- Chị Thuy Ngo ủng hộ KTX : 2,225,000đ.
- Chị Gia Bao tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 12 08 2016 05:01 #93886

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/8/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T8 : 400,000đ.
Ngày 05/8/16 :
- Chị Le Thi Kim Lien ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/8/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 12/8/16 :
- Anh Tran Quang Cuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.076 giây
Powered by Kunena Forum