×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 14 04 2014 09:46 #79909

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT ngày 12/4/2014:

- Ngò rí: 0.5kg*18,000 = 9,000đ.
- Dưa leo: 2.5kg*15,000 = 37,000đ.

Tổng chi phí: 46,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 21 04 2014 05:34 #80094

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 19/4/2014:

- Chả cá hấp: 3kg*22,000 = 66,000đ.
- Dưa leo: 2kg*10,000 = 20,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 30 04 2014 03:19 #80351

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 26/4/2014:

- Dưa leo: 2kg*10,000 = 20,000đ.
- Ngò rí: 8,000đ.

Tổng chi phí: 28,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 07 05 2014 04:17 #80488

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 3/5/2014:

- Chả cá hấp: 3kg * 22,000 = 66,000đ.
- Dưa leo: 2kg * 10,000 = 20,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng chi phí: 96,000 đồng.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 12 05 2014 06:27 #80597

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT Thứ 7 yêu thương ngày 10/5/2014:

- Dưa leo: 2kg*12,000 = 24,000 đồng.
- Ngò rí: 14,000 đồng.
- Trứng gà lớn: 100 quả*2,200 = 220,000 đồng.

Tổng chi phí: 258,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 19 05 2014 07:37 #80724

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 17/5/2014:

- Dưa leo: 2kg*13,000 = 26,000 đồng.
- Ngò rí: 10,000 đồng.
- Trứng gà: 100 quả*2,100 = 210,000 đồng.

Tổng chi phí: 246,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 27 05 2014 10:31 #80928

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí thứ 7 yêu thương ngày 24/5/2014:

- Chả cá: 3kg*22,000 = 66,000đ.
- Dưa leo: 2 kg*10,000 = 20,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

Tổng chi phí: 96,000 đồng.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 02 06 2014 09:55 #81148

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 31/5/2014:

- Dưa leo: 2kg*6,000 = 12,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

Tổng chi phí: 22,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 05 07 2014 13:50 #82063

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí tháng 6/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 07/6/14 :
- Dưa leo : 25,000đ.
- Ngò rí : 20,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
Tổng cộng : 111,000đ.

Ngày 21/6/14 :
- Chả cá hấp : 66,000đ.
- Pate (1 kg) : 30,000đ.
- Dưa leo (2kg) : 24,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 130,000đ.

Ngày 28/6/14 :
- Trứng gà (100 tr): 230,000đ.
- Bơ (0,5kg) : 10,000đ.
- Dưa leo (2kg): 24,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 274,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 31 07 2014 14:04 #82707

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí tháng 7/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 05/7/14 :
- Dưa leo (2kg) : 20,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
Tổng cộng : 126,000đ.

Ngày 12/7/14 :
- Chả cá (4kg) : 88,000đ.
- Pate (1 kg) : 50,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Dưa leo (2,7kg) : 13,000đ.
- Ngò rí : 6,000đ.
Tổng cộng : 177,000đ.

Ngày 19/7/14 :
- Trứng gà (22 trứng): 48,500đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
Tổng cộng : 62,500đ.

Ngày 26/7/14 :
- Chả cá hấp (4kg): 88,000đ.
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
Tổng cộng : 108,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 03 09 2014 08:00 #83496

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí tháng 8/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 02/8/14 :
- Bơ : 20,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
Tổng cộng : 116,000đ.

Ngày 09/8/14 :
- Chả cá (3kg) : 66,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Dưa leo (2 kg): 18,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 144,000đ.

Ngày 16/8/14 :
- Ngò rí : 18,000đ.
- Pate: 30,000đ.
- Dưa leo (2kg): 5,000đ.
Tổng cộng : 53,000đ.

Ngày 23/8/14 :
- Chả cá hấp (kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2,5kg): 20,000đ.
- Ngò rí : 7,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Bánh SN : 300,000đ.
Tổng cộng : 443,000đ.

Ngày 30/8/14 :
- Trứng (100tr): 180,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
- Ngò rí : 17,000đ.
Tổng cộng : 261,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 03 10 2014 03:35 #84088

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí tháng 9/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 06/9/14 :
- Bơ : 20,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
- Dưa leo (2kg): 16,000đ.
- Ngò : 26,000đ.
Tổng cộng : 158,000đ.

Ngày 13/9/14 :
- Trứng (60 trứng) : 132,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ (0.5kg): 55,000đ.
- Dưa leo (2 kg): 16,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 243,000đ.

Ngày 20/9/14 :
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate , bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 13,000đ.
Tổng cộng : 73,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 16 01 2015 09:23 #86391

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí Chương trình Thứ 7 yêu thương :
Ngày 04/10/14 :
- Trứng gà (100 trứng): 241,000đ.
- Pate ,bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 291,000đ.

Ngày 11/10/14 :
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
Tổng cộng : 74,000đ.

Ngày 18/10/14 :
- Chả cá hấp (kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 12,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 138,000đ.

Ngày 25/10/14 :
- Trứng (100tr): 210,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 12,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 282,000đ.

Ngày 01/11/14 :
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
Tổng cộng : 96,000đ.

Ngày 08/11/14 :
- Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 26,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
Tổng cộng : 108,000đ.

Ngày 15/11/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 22,000đ.
- Ngò rí : 8,000đ.
Tổng cộng : 96,000đ.

Ngày 22/11/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
- Ngò rí : 5,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 141,000đ.

Ngày 29/11/14 :
- Trứng gà (20tr): 46,000đ.
- Pate : 36,000đ.
- Bơ : 30,000đ.
- Chà bông : 80,000đ.
- Dưa leo (3kg): 30,000đ.
- Ngò : 8,000đ.
- Đậu phộng : 30,000đ.
Tổng cộng : 260,000đ.

Ngày 06/12/14 :
- Dưa leo (2kg): 24,000đ.
- Ngò : 5,000đ.
- Pate: 30,000đ.
Tổng cộng : 59,000đ.

Ngày 13/12/14 :
- Trứng gà (100tr): 230,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 22,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
Tổng cộng : 378,000đ.

Ngày 20/12/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (3kg): 30,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 106,000đ.

Ngày 27/12/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (4kg): 40,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate : 24,000đ.
Tổng cộng : 140,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 11 01 2016 08:26 #91245

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí chương trình Thứ 7 Yêu Thương Năm 2015 :

File Attachment:

Tên tập tin: CTThu7Ythuong.xls
Dung lượng tập tin: 87 KB
Đính kèm:

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 04 2016 03:21 #92388

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí chương trình Thứ 7 Yêu Thương tháng 1,2,3 Năm 2016 :

File Attachment:

Tên tập tin: Nam2016.xls
Dung lượng tập tin: 31 KB
Đính kèm:
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.415 giây
Powered by Kunena Forum