×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 20 11 2013 04:40 #75158

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
hoahonggai xin cập nhật chi phí cho chương trình thứ 7 yêu thương Sg từ ngày 12/10 tới ngày 16/11 như sau:

+ Ngày 12/10/13:
- Giò lụa: 3 x 64.000 = 192.000 đồng
- Ngò rí: 0,2 x 42.500 = 8.500 đồng
- Dưa leo: 2 x 9.000 = 18.000 đồng
Tổng cộng: 218.500 đồng.

+ Ngày 19/10/13:
- Dưa leo: 2 x 10.000 = 20.000 đồng
- Ngò rí: 0,5 x 40.000 = 20.000 đồng
- Bánh mì lạt: 40 x 2.000 = 80.000 đồng
Tổng : 120.000 đồng.

+ Ngày 26/10/13:
- Dưa leo: 2 x 12.000 = 24.000 đồng
- Ngò rí: 0,5 x 44.000 = 22.000 đồng
Tổng : 46.000 đồng.

+ Ngày 2/11/13:
- Dưa leo: 2 x 10.000 = 20.000 đồng
- Ngò rí: 0,5 x 40.000 = 20.000 đồng
- Photo giấy nhận bánh : 12.000 đồng
- Trứng gà: 96 x 2.000 = 192.000 đồng
Tổng : 244.000 đồng.

+ Ngày 9/11/13:
- Trứng gà: 100 x 2.300 = 230.000 đồng
- Dưa leo: 2 x 8.000 = 16.000 đồng
- Ngò rí: 0,5 x 20.000 = 10.000 đồng
- Bánh mì: 20 x 3.000 = 60.000 đồng
Tổng: 316.000 đồng.

+ Ngày 16/11/13:
- Dưa leo: 2 x 10.000 = 20.000 đồng
- Ngò rí: 0,5 x 36.000 = 18.000 đồng
- Chả cá: 3 x 21.000 = 63.000 đồng
Tổng: 101.000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 02 12 2013 03:53 #75442

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 23/11/2013:

- Dưa leo: 2kg*10.000 = 20.000 đồng
- Ngò ta: 0,5kg*40.000 = 20.000 đồng
- Bánh mì: 20 ổ*3.000 = 60.000 đồng
- Chả cá: 3kg*22.000 = 66.000 đồng

Tổng cộng: 166.000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 02 12 2013 03:59 #75443

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 30/11/2013:

- Dưa leo: 2,17kg*11.500 = 25.000 đồng
- Trứng gà: 100tr* 2.300 = 230.000 đồng
- Ngò rí: 0,18kg*39.900 = 7.000 đồng
- Bánh mì: 60 ổ*3.000 = 180.000 đồng

Tổng cộng: 442.000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 09 12 2013 02:54 #75606

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 7/12/2013:

- Ngò rí: 0,5kg * 40.000 = 20.000 đồng
- Trứng: 100 trái * 2.300 = 230.000 đồng
- Dưa leo: 2kg * 11.500 = 23.000 đồng

Tổng chi: 273.000 đồng

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 16 12 2013 07:28 #75759

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 14/12/2013:

- Chả cá: 3kg*22,000đ = 66,000đ
- Dưa leo: 2kg*10,000đ = 20,000đ
- Ngò rí(0.3kg) = 10,000đ
- Bánh mì: 40 ổ*3.000đ = 120,000đ
- Bánh mì: 30 ổ*4,000đ = 120,000đ

Tổng cộng: 336,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 04 01 2014 03:04 #76425

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí CT Thứ 7 yêu thương :
Ngày 21/12/213 :
- Chả lụa 3kg *60,000 = 180,000đ.
- Pate 1kg : 30,000đ.
- Dưa leo 2kg*7000 = 14,000đ.
- Ngò rí : 21,000đ.
- Bánh mì 80 ổ*3000 = 240,000đ.

Ngày 28/12/13 :
- Chả cá hấp 3kg*22,000 = 66,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate 1kg : 30,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 01 2014 09:03 #76480

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 Yêu thương ngày 4/1/2014:
- Dưa leo: 2.5kg * 8,000đ = 20,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

TỔNG CHI: 30,000 đồng

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 13 01 2014 03:16 #76763

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 11/1/14:

- Pate: 1kg = 30,000đ.
- Dưa leo: 2 kg x 9,000 = 18,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

Tổng chi phí: 58,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 20 01 2014 04:51 #77060

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 18/1/2014:

Chả cá hấp: 4kg*22,000 = 88,000đồng
Dưa leo: 2kg*9,000 = 18,000đồng
Ngò rí: 10,000đồng

Tổng: 116,000đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 27 01 2014 04:53 #77478

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 25/1/2014:
- Bọc xốp 1 ly: 2kg * 43,000 = 86,000đ
- Dưa leo: 2kg * 8,000 = 16,000 đ
- Ngò rí: 10,000 đ

Tổng chi phí: 112,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 10 03 2014 07:49 #78791

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 8/3/2014:

- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.
- Dưa leo: 2kg*10,000 = 20,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.

Tổng chi phí: 140,000 đồng.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 17 03 2014 08:34 #79071

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí CT thứ 7 yêu thương ngày 15/3/2014:

- Dưa leo: 2.5kg*10,000 = 25,000đ.
- Ngò rí: 8,000đ.

Tổng chi phí: 33,000 đồng.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 24 03 2014 03:55 #79288

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí thứ 7 yêu thương ngày 22/3/2014:

- Dưa leo: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.
- Chả cá: 5kg*22,000 = 110,000đ.

Tổng: 152,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 31 03 2014 09:04 #79464

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí thứ 7 yêu thương ngày 29/3/2014:

- Dưa leo: 2kg*13,000 = 26,000đ.
- Ngò rí: 10,000đ.
- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.

Tổng chi phí: 136,000đ.

Thân,

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 08 04 2014 10:33 #79704

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí thứ 7 yêu thương ngày 5/4/2014:

- Dưa leo: 2kg*12,000 = 24,000đ.
- Ngò rí: 0,3kg = 8,000đ.

Tổng chi phí: 32,000đ.

Thân,
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.190 giây
Powered by Kunena Forum