×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 05 2016 06:17 #92740

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí tháng 4/2016 Chương trình thứ 7 Yêu thương :

File Attachment:

Tên tập tin: Thu7YT.xls
Dung lượng tập tin: 23 KB
Đính kèm:

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 18 09 2016 07:50 #94379

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T5,6,7,8/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

File Attachment:

Tên tập tin: TBYT.xls
Dung lượng tập tin: 39 KB
Đính kèm:

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 13 11 2016 06:44 #95445

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T9,10/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

File Attachment:

Tên tập tin: CPCTT7YTT910.xls
Dung lượng tập tin: 24 KB
Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 01 2017 06:45 #96178

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T11,12/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

File Attachment:

Tên tập tin: Thang1112.xls
Dung lượng tập tin: 24 KB
Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 21 02 2017 05:00 #96650

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T01/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 07/01/17 :
- Hành lá (1kg) : 38,000đ.
- Trứng cút (140 trứng) : 56,000đ.
- Pate : 20,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (2 bịch) : 30,000đ.
- Bao đựng hộp xôi (2kg) : 72,000đ.

Tổng cộng : 274,000đ.

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 10 03 2017 05:23 #96856

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T02/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 18/02/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 58,000đ.
- Pate ( 1kg) : 30,000đ.

Ngày 25/02/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 45,000đ.
- Chà bông (0.5kg) : 70,000đ.

Tổng cộng : 203,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 04 04 2017 05:11 #97191

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T3/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 04/3/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 46,000đ.
- Hộp đựng xôi (1 cây) : 29,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.
- Pate (0.5kg) : 25,000đ.
Ngày 18/3/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 25,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.

Ngày 25/3/17 :
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Chả lụa (3kg) : 180,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (3 gói) : 48,000đ.

Tổng cộng : 550,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 05 2017 15:27 #97697

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T4/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 08/4/17 :
- Hành (0.5kg) : 12,000đ.
- Trứng (30 trứng) : 60,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 56,000đ.
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Trứng cút (150 trứng) : 72,000đ.
Ngày 29/4/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 68,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 30,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 18,000đ.

Tổng cộng : 334,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 07 2017 15:28 #98693

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T5/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 06/5/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 15,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.

Ngày 13/5/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 46,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 18,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.

Ngày 20/5/17 :
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.
- Bao xốp (3kg) : 108,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 56,000đ.
- Muỗng nhựa (3 kg) : 84,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 15,000đ.

Ngày 27/5/17 :
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.
- Trứng cút (120 tr) : 68,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.

Tổng cộng : 682,000đ.

Chi phí T6/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 10/6/17 :
- Trứng cút (120tr) : 60,000đ.
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.

Ngày 17/6/17 :
- Trứng cút (120tr) : 41,000đ.
- Pate : 20,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 60,000đ.

Ngày 24/6/17 :
- Trứng cút (100tr) : 34,000đ.
- Pate : 20,000đ.

Tổng cộng : 265,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 04 08 2017 06:37 #99412

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T7/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 01/7/17 :
- Trứng cút (100 trứng) : 32,000đ.
- Hành lá : 18,000đ.
- Pate : 25,000đ.

Ngày 08/7/17 :
- Trứng cút (100 trứng) : 38,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 20,000đ.
- Hộp đựng xôi (3 cây) : 87,000đ.
- Bao đựng hộp xôi (1 kg) ; 36,000đ.

Ngày 15/7/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (100 trứng) : 37,000đ.

Ngày 22/7/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (100 tr) : 37,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.

Ngày 29/7/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (120 tr) : 60,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 20,000đ.

Tổng cộng : 528,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, Sẻ Chia

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 09 2017 07:16 #100075

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T8/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 05/8/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
Ngày 12/8/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
Ngày 19/8/17 :
- Trứng gà (30 trứng) : 54,000đ.
- Pate (1kg) : 35,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
- Hộp đựng xôi (4 cây) : 112,000đ.
- Muỗng nhựa (2 bịch) : 30,000đ.
- Thun (1 bịch) : 27,000đ.
Ngày 26/8/17 :
- Pate (0.5kg) : 15,000đ.
- Trứng cút (120 tr) : 60,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 15,000đ.

Tổng cộng : 532,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 10 10 2017 04:36 #100741

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T9/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :

Ngày 02/9/17 :
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 72,000đ.

Ngày 09/9/17 :
- Pate (1kg) : 35,000đ.
- Trứng cút (200 trứng) : 98,000đ.
- Hành lá (1kg) : 40,000đ.
- Củ cải muối (0,5kg) : 9,000đ.

Ngày 16/9/17 :
- Củ cải muối : 10,000đ.
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 54,000đ.
- Muỗng nhựa (2 bịch) : 30,000đ.

Ngày 23/9/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Củ cải muối (0.5kg) : 12,000đ.
- Trứng cút (120 tr) : 52,000đ.

Ngày 30/9/17 :
- Hành phi (0.5kg) : 55,000đ.
- Củ cải muối (0,5kg): 11,000đ.
- Trứng cút (120tr) : 64,000đ.
- Pate (0,3kg) : 30,000đ.

Tổng cộng : 628,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, Sẻ Chia

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 09 11 2017 05:37 #101453

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T10/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 14/10/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 57,000đ.
- Cải xá bấu (0,5kg) : 11,000đ.

Ngày 21/10/17 :
- Pate (0.5kg) : 35,000đ.
- Trứng cút (100 trứng) : 45,000đ.

Ngày 28/10/17 :
- Hành lá (1kg) : 25,000đ.
- Chà bông : 30,000đ.
- Pate (0.5kg) : 25,000đ.
- Củ cải muối (1kg) : 20,000đ.
- Trứng cút : 64,000đ.

Tổng cộng : 332,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, YeuThuong, Sẻ Chia

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 07 12 2017 10:43 #102039

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T11/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :

Ngày 04/11/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 56,000đ.
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Củ cải muối (0.5kg) : 10,000đ.
- Hộp đựng xôi (4 cây) : 120,000đ.
- Muỗng nhựa (2 bịch) : 24,000đ.

Ngày 11/11/17 :
- Pate (0.2kg) : 14,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 68,000đ.
- Hành lá (1kg) : 60,000đ.
- Củ cải muối (1kg) : 20,000đ.
- Hành phi (0.5kg) : 22,000đ.
- Chà bông (0.2kg) : 60,000đ.

Ngày 18/11/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 60,000đ.

Ngày 25/11/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Củ cải muối (1kg) : 17,000đ.
- Trứng cút (150 tr) : 66,000đ.

Tổng cộng : 637,000đ.
The following user(s) said Thank You: Sẻ Chia

Chương trình Thứ 7 yêu thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí 06 01 2018 09:00 #102718

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T12/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :

Ngày 02/12/17 :
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (1kg) : 30,000đ.
- Mè (0,2kg) : 16,000đ.
- Đậu phộng (0,5kg): 25,000đ.

Ngày 09/12/17 :
- Pate (0.5kg) : 20,000đ.
- Trứng cút (100 trứng) : 40,000đ.
- Củ cải muối (0.5kg) : 10,000đ.

Ngày 23/12/17 :
- Pate (1kg) : 40,000đ.
- Củ cải muối (0.5kg) : 10,000đ.

Tổng cộng : 249,000đ.
The following user(s) said Thank You: banbe6x
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.187 giây
Powered by Kunena Forum