×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời map-pin
Topic started, 30 03 2017 07:21, bởi chichchoe
Bài viết mới nhất 06 06 2017 09:07
bởi phuclehuu
1087 lượt xem
4 Trả lời map-pin
Topic started, 07 08 2014 02:19, bởi vandang77
Bài viết mới nhất 05 06 2017 17:56
bởi phuclehuu
809 lượt xem
6 Trả lời map-pin
Topic started, 10 12 2012 03:45, bởi chutamkiabangbachutai
Bài viết mới nhất 24 04 2017 09:43
bởi banbe6x
2999 lượt xem
7 Trả lời map-pin
Topic started, 07 12 2015 10:14, bởi leah2011
Bài viết mới nhất 21 02 2016 11:56
bởi ruacon_xd
982 lượt xem
10 Trả lời map-pin
Topic started, 10 11 2013 01:59, bởi y tinh
Bài viết mới nhất 16 11 2014 16:15
bởi yugidazai
1042 lượt xem
 
2 Trả lời file
Topic started, 05 08 2018 03:25, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 16 11 2018 05:23
bởi Alexander
472 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 01 11 2018 06:26, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 13 11 2018 07:58
bởi banbe6x
448 lượt xem
5 Trả lời lock
Topic started, 02 09 2018 06:29, bởi Alexander
Khóa
Bài viết mới nhất 25 09 2018 07:09
bởi banbe6x
Khóa
395 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 18 07 2018 03:31, bởi Khánh Ly
Khóa
Bài viết mới nhất 23 09 2018 04:54
bởi ADMIN
Khóa
488 lượt xem
6 Trả lời lock
Topic started, 09 09 2018 04:41, bởi minhsơn97
Khóa
Bài viết mới nhất 10 09 2018 13:59
bởi minhsơn97
Khóa
453 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 07 08 2018 14:27, bởi Lắng nghe lòng bạn
Bài viết mới nhất 21 08 2018 02:31
bởi banbe6x
610 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 31 08 2017 14:03, bởi hungmjkmlk12345
Bài viết mới nhất 03 08 2018 03:59
bởi ducanh078
666 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 15 01 2018 07:36, bởi lanrung
Bài viết mới nhất 03 08 2018 03:53
bởi ducanh078
719 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 08 05 2018 04:46, bởi Thành Mẫn
Bài viết mới nhất 30 07 2018 05:42
bởi Alexander
793 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 29 06 2018 11:04, bởi mgocthao
Bài viết mới nhất 01 07 2018 07:50
bởi Lethidan
414 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 14 06 2018 16:06, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 21 06 2018 22:29
bởi banbe6x
431 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 29 03 2018 08:00, bởi -TrườngGiang-
Bài viết mới nhất 05 04 2018 03:16
bởi -TrườngGiang-
408 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 21 02 2018 01:26, bởi banbe9x
Bài viết mới nhất 20 03 2018 16:20
bởi chuductaidlu
462 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 09 03 2018 02:55, bởi Victoria
Bài viết mới nhất 10 03 2018 00:47
bởi VânKiêuSa
396 lượt xem
12 Trả lời file
Topic started, 14 12 2017 02:24, bởi Thành Mẫn
Bài viết mới nhất 16 01 2018 12:13
bởi banbe6x
523 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 19 12 2017 16:00, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 31 12 2017 02:42
bởi banbe6x
441 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 09 11 2017 02:35, bởi Dainghiadn
Bài viết mới nhất 17 11 2017 01:50
bởi phuclehuu
536 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 19 05 2014 13:52, bởi conkhidotkhung
Bài viết mới nhất 16 11 2017 23:17
bởi banbe6x
1412 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 26 08 2017 01:53, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 30 08 2017 05:08
bởi ngoan nhat xom
670 lượt xem
12 Trả lời file
Topic started, 29 10 2013 17:10, bởi kingcong_196
Bài viết mới nhất 05 08 2017 03:48
bởi ice box
2905 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 10 06 2017 04:31, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 21 07 2017 05:15
bởi -TrườngGiang-
1160 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 26 05 2017 08:47, bởi bobbie.eternity
Bài viết mới nhất 20 07 2017 12:44
bởi My Darling
1091 lượt xem
9 Trả lời file
Topic started, 08 03 2016 09:53, bởi Xelan90
Bài viết mới nhất 09 07 2017 05:21
bởi maitramtg
1458 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 04 04 2012 13:10, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 03 07 2017 09:47
bởi -TrườngGiang-
2151 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 25 06 2017 13:12, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 03 07 2017 00:50
bởi Sẻ Chia
876 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.087 giây
Powered by Kunena Forum