×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 07 07 2011 15:46 #29811

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 05/7/11 : Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 07 2011 12:12 #30271

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 08/7/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 11/7/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 12/7/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 7 : 500,000đ.
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 7 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 25 07 2011 09:26 #30988

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/7/11 :
- Anh Leminh41 CMTX tháng 7 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 7 : 1,000,000đ.
Ngày 22/7/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh LBCVNHR ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 31 07 2011 09:52 #31359

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/7/11 :
- Chị Nguyễn Thị Kiều Linh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 29/7/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 8 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 12 08 2011 17:25 #32389

 • Tiger
 • Tiger's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 776
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 22
Ngày 11/8/2011.
Chị Huyền ủng hộ nồi cháo miền Nam:
Gạo: 25 kg.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị tới hoạt động của nồi cháo!

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 08 2011 02:46 #32399

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 03/8/11 :[/u]
- Chị Thonho ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/8/11 :
- Anh(chị) Ngthahuong ủng hộ KTX : 1,206,000đ.
- Chị Pepsi CMTX tháng 8 : 200,000đ.
Ngày 05/8/11 :
- Chị Hoacucvang CMTX tháng 8 : 200,000đ.
Ngày 08/8/11 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 09/8/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 8 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 18 08 2011 07:28 #32785

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 14/8/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh Xulanhphanlan ủng hộ taxi chở cháo BV GĐ ngày 14/8/11 : 50,000đ.
Ngày 16/8/11 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 17/8/11 :
- Chị Hoàng Yến CMTX T7 : 400,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX T7 : 400,000đ.
- Anh Than huu CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 08 2011 15:01 #33646

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/8/11 :
- Chị Nguyễn Thị Kiều Linh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 05 09 2011 03:49 #34032

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/9/11 :
- Chị Hoàng Yến CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX 8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon(Than Huu) CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 02/9/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 03/9/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX T9 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 16 09 2011 02:40 #35008

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 06/9/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 9 : 200,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 9 : 100,000đ.
- Cô Chín ( Quận 9) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Cảnh (Thủ Đức) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 12/9/11 :
- Chị Đỗ Thuý Hà (P15 Quận 8) ủng hộ KTX : 180,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 22 09 2011 03:32 #35364

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/9/11 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 20/9/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Ngày 21/9/11 :
- Chị Hoàng Yên CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 09 2011 11:30 #35832

 • Tiger
 • Tiger's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 776
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 22
Ngày 17/9/2011.

Chị Huyền ủng hộ nồi cháo miền Nam:
Gạo: 20 kg.

Cảm ơn sự ủng hộ của chị cho hoạt động của nồi cháo!

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 04 10 2011 02:20 #36033

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/9/11 :
- Người nhà của bệnh nhân BV Thủ Đức ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 28/9/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 6/2011 đến tháng 10/2011 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 12 10 2011 03:56 #36761

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/10/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 10,11/2011 : 200,000đ.
Ngày 06/10/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 10 : 200,000đ.
Ngày 11/10/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 10 : 100,000đ .
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 19 10 2011 08:58 #37253

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/10/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Ngày 19/10/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.128 giây
Powered by Kunena Forum