×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 31 05 2013 06:26 #69339

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/5/13:
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/13 :
- Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Love_noboder ủng hộ KTX : 100,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 11 06 2013 12:42 #69647

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 05/6/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 07/6/13 :
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 10/6/13 :
- Chị Mycanh CMTX T6 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 07 2013 06:44 #70544

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/6/13 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2013 : 1,200,000đ.
Ngày 25/6/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 07 2013 03:47 #70940

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Noi62i cháo miền Nam :
Ngày 04/7/13 :
- Chị doit CMTX T7 : 700,000đ.
Ngày 09/7/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 08 2013 09:41 #71496

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 31/7/13, Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 03 09 2013 13:11 #72618

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 02/8/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Doit CMTX T8 : 700,000đ.
Ngày 12/8/13 :
- Chị Mycanh CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 16/8/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 26/8/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 09 2013 13:30 #73219

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 01/9/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 03/9/13 :
- Chị Pepsi07 CMTX T9 : 300,000đ.
Ngày 04/9/13 :
- Chị Doit CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 09/9/13 :
- Chị mycanh CMTX T9 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 09 2013 15:10 #73572

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 25/9/13, Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 10 2013 09:11 #74001

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 04/10/13 :
- Chị doit CMTX T10 : 700,000đ.
Ngày 05/10/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 07/10/13 :
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 09/10/13 :
- Chị mycanh CMTX T10 : 100,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 10 2013 13:52 #74515

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 20/10/13 :
- Bạn của LeAnhMinh ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 28/10/13 :
- Chị Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Xin chân thành cảm ơn

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 11 11 2013 14:52 #75011

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 06/11/13 :
- Chị Doit CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 07/11/13 :
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Phan Quynh Nhu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 10/11/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 11/11/13 :
- Chị mycanh CMTX T11 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 12 2013 14:13 #75453

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 26/11/13 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 27/11/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Lan Dung CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 30/11/13 :
- Chị Phạm Thị Bạch Liên ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 12 2013 07:23 #75786

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 03/12/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 06/12/13 :
- Chị Doit CMTX T12 : 700,000đ.
Ngày 07/12/13 :
- Chị mycanh CMTX T12 : 100,000đ.
Ngày 11/12/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T12 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T12 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T12 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T12 : 1,000,000đ.
- Cụ Lê Thị Thục ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 01 2014 15:05 #76373

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam:
Ngày 25/12/13 :
- Chị Lan Dung CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 28/12/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T01/2014 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 09 01 2014 15:26 #76661

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miềm Nam :
Ngày 02/01/14 :
- Chị Doit CMTX T01 : 700,000đ.
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 07/01/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.360 giây
Powered by Kunena Forum