×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 06 11 2014 10:19 #84911

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 08/10/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 31/10/14 :
- Chị Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 03 12 2014 02:14 #85492

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/11/14 :
- Chị Doit CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 09/11/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 14 12 2014 14:17 #85674

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/12/14 :
- Chị Doit CMTX T12 : 700,000đ.
Ngày 07/12/14 :
- Chị Hồng (BV Gia định ) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/12/14 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chi Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/12/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 06 01 2015 08:44 #86111

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/12/14 :
- Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/12/14 :
- Chị Ngô Thị Ngọc Thảo ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/12/14 :
- Anh chị Lê- Kim ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 25/12/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 31/12/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T12/2014 và T01/2015 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 01 2015 15:55 #86309

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/01/15 :
- Chị Doit CMTX T01 : 700,000đ.
Ngày 09/01/15 :
- Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/01/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- MTQ Ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 10 02 2015 13:33 #86775

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 06/01/15 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 09/01/15 :
- Chị Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/01/15 :
- Anh An The Tran ủng hộ KTX 25 USD : 533,000đ.
Ngày 21/01/15 :
- Anh(Chị) Duong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/01/15 :
- Chị hhquang CMTX T6--->T12/2014 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 27 02 2015 14:14 #86909

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/02/15 :
- Chị Doit CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 04/02/15 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 07/02/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T02 : 500,000đ.
- VNCK 0004191 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 10/02/15 :
- Chị Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 11/02/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/02/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 03 2015 09:13 #87118

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/3/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 09 04 2015 14:43 #87549

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 15/3/15 :
- Anh Long và bạn ủng hộ KTX : 700,000đ.
Ngày 16/3/15 :
- Chị Tùng Tâm và bạn ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 31/3/15 :
- Chị Doit CMTX T3 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 21 04 2015 14:07 #87670

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/4/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 13/4/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 17/4/15 :
- Anh Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 06 05 2015 03:55 #87829

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 27/4/15 :
- Chị Phuong Lan ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/4/15 :
- Nhập lại phí mua sắm còn thừa của cháo Đồng Nai : 689,000đ.
Xin cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 20 05 2015 02:53 #87967

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 12/5/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 18/5/15 :
- Anh Kiệt (173 Lê Văn Việt ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Uyên ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Mai ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 10 06 2015 03:38 #88197

 • hhquang
 • hhquang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 30
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 9
Hôm nay em sẽ ck 6 tháng: 1.200.000d (1-6/2015) CMTX nồi cháo miền Nam vô tk chị lathuvang nhe,chi kiểm tra tk giùm em. cam on chị

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 10 06 2015 08:44 #88212

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/6/15 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
Ngày 10/6/15 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2015 : 1,200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 08 07 2015 12:35 #88677

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/6/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 17/6/15 ;
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.407 giây
Powered by Kunena Forum