×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 12 2015 13:58 #90970

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354

hhquang wrote: đã lâu khong ghé qua nhà :D HN em ck CMTX 6 thang - (T7-T12/ 2015): 1.200.000 vo tk chi Lathuvang. chi nhan duoc xac nhan lai gium em nhe, do lâu nen em ko biet còn quy định điểm danh tren top hay chỉ sms vo so dt cua chị, có gì Adm chuyển thông tin den nơi phu hợp giùm em. Xin cảm ơn

@hhquang : chị đã nhận 1,200,000đ CMTX T7---->T12/2015 Nồi cháo miền Nam . Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của em.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 31 12 2015 14:00 #91045

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 28/12/15 :
- Chị hhquang CMTX T7--->T12/2015 : 1,200,000đ.
Ngày 29/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2016 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 25 01 2016 07:07 #91474

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 22/01/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 03 03 2016 14:03 #91956

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/02/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2016 : 500,000đ.
Ngày 02/02/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T01,02 : 1,000,000đ.
Ngày 23/02/16 :
- MTQ có số GD 2302160858665002 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 03 2016 11:01 #92097

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/3/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T2 : 500,000đ.
Ngày 03/3/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 03 2016 13:50 #92283

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 22/3/16 :
- Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 14 04 2016 11:22 #92493

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/4/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/4/16 :
- Nhóm SV ĐHYD ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/4/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 12/4/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 05 2016 09:58 #92692

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 19/4/16 :
- Ni Sư Hiền Trung (Thiền viện Thường Chiếu) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/4/16 :
- Chị Châu (BIên Hòa) ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 29/4/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen ủng hộ : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 05 2016 13:07 #93019

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/5/16 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 14/5/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD : 2,227,000đ.
Ngày 27/5/16 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2016 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 06 2016 09:17 #93380

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/6/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 03/6/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
- Dì của Tiquauvn ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Ngày 06/6/16 :
- Anh(chị) Quê Văn (Úc) ủng hộ KTX 200AUD : 3,188,000đ.
Ngày 15/6/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 27/6/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
- Anh(chị) Tang Xuan Trang - Texas ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 08 08 2016 04:55 #93814

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/7/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 17/7/16 :
- Chị Thúy, Chị Vân ủng hộ KTX : 220,000đ.
Ngày 23/7/16 :
- Chị Hoa Hương ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 28/7/16 :
- Chị Thanh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 09 2016 11:10 #94358

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/8/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 13/8/16 :
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 28/8/16 :
- Anh Quách Như Tài ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Ngày 30/8/16 :
Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 02/9/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
- Chị Nguyệt ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/9/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 10 2016 06:40 #94573

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 29/9/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 10 2016 05:23 #95094

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/10/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 25/10/16 :
- CTY TNHH XNK THUY SAN SEAPRO. HBDONG ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 11 2016 06:57 #95447

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/10/16 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.135 giây
Powered by Kunena Forum