×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 12 2016 03:01 #95705

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 29/11/16 :
- Anh Quốc Khang (P13-Q8) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/11/16 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 12 2016 08:12 #96098

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/12/16 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 05/12/16 :
- Chị Ngô Lý Hương (Q8) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 18/12/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11,12 : 1,000,000đ.
Ngày 29/12/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2017 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 01 2017 07:04 #96339

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/01/17:
- Chị hhquang CMTX T7 ---> T12/2016 : 1,200,000đ.
Ngày 05/01/17 :
- Anh Huỳnh Thập Nhất ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 07/01/17 :
- Nhà thuốc Viện Tim Quận 10 ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 24 01 2017 08:43 #96424

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 18/01/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/01/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 20 02 2017 15:03 #96640

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 07/02/17 :
- Bobbie chuyển trả tạm ứng Nồi cháo Đồng Nai : 3,000,000đ.
Ngày 13/02/17 :
- Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Châu Chấu) Tân Bình ủng hộ KTX : 2,00,000đ.
Ngày 14/02/17 :
- Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 03 2017 07:57 #96754

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 21/02/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơnchị .
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 03 2017 05:15 #97061

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/3/17 :
- Chị Trần Thị Giàn (An Phú Đông) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 05/3/17 :
- Chị Diệu Đạt ủng hộ KTX 100USD : 2,279,000đ.
Ngày 06/3/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 08/3/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 14/3/17 :
- Chị Hoàng Điệp ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Anh(chị) Haivt ủng hộ TX : 1,000,000đ.
Ngày 27/3/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 18 04 2017 07:37 #97470

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/4/17 :
- Chị Dung (Thủ Đức) ủng hộ KTX (BS 26/3/17) : 500,000đ.
- Chị Trần Kim Điền (Q10) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 06 05 2017 06:53 #97691

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 27/4/17 :
- Anh Phạm Việt Thắng (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 07 06 2017 14:41 #98174

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 10/5/17 :
- MTQ có số GD IBVCB1005170576017001 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 30/5/17 :
- Chị Hai Ngọc (P6-Q10) ủng hộ KTX : 3,570,000đ.
Ngày 31/5/17 :
- Thầy Trần Ngọc Hiệp (Tân Bình) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Bùi Thị Cẩm Nhung (California) ủng hộ KTX : 1,100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 06 2017 06:59 #98360

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/6/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/6/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 19 06 2017 02:37 #98396

 • chuductaidlu
 • chuductaidlu's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Duc Tai
 • Tổng số bài viết: 105
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 180
2 Tuần đi phát cháo chuductaidlu đã nhận ủng hộ 200 000vnd cho NC Gia Định!
- Ngày 11/06/2017: Chú Nguyễn Quốc Tiến, Bệnh nhân tại bệnh viện ủng hộ 100 000vnd.
- Ngày 18/06/2017: MTQ Dấu tên ủng hộ 100 000vnd.
Chuductaidlu sẽ chuyển tiền qua cho letuantu sớm.
Cảm ơn sự đóng góp của quý MTQ, Cảm ơn cả nhà!
The following user(s) said Thank You: banbe6x, loanngyen1202, dophustory, Còi Lăng

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 06 07 2017 15:29 #98694

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/6/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
The following user(s) said Thank You: YeuThuong

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 07 2017 04:58 #98892

 • chuductaidlu
 • chuductaidlu's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Duc Tai
 • Tổng số bài viết: 105
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 180
Ngày 02/07/17:
- Cô Hồng, vào thăm bệnh nhân ở BV Gia Định: Ủng hộ 100, 000đ.
DucTai đã chuyển số tiền này và 200, 000đ ủng hộ trước cho Letuantu.
Nhờ Letuantu chuyển cho cô lathuvang giup!
Cảm ơn cả nhà!
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 27 07 2017 00:32 #99210

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/7/17:
- Cô Hồng (thân nhân bệnh nhân BV Gia Định) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 10/7/17:
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/17:
- Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 23/7/17:
- Chị Thoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Oanh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.274 giây
Powered by Kunena Forum