×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 08 07 2015 16:28 #88687

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/7/15 :
- Chị Doit CMTX T7 : 700,000đ.
Ngay 05/7/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 18 07 2015 11:36 #88833

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/7/15 :
- Gia đình chị Nguyễn Kim Hương ủng hộ KTX (Thủ Đức) : 2,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Nghi ủng hộ KTX : 50,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 08 2015 17:39 #88927

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/7/15:
- Chị Doit CMTX T 7 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 11 08 2015 01:40 #89016

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 10/8/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 11/8/15 :
Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 25 08 2015 23:43 #89186

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 20.8/15:
- Chị Phan Thi Thuy Duong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/8/15 :
- MTQ có số giao dịch IBVCB 2508150584156002 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 09 2015 23:54 #89279

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/8/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 09 2015 23:08 #89472

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/9/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 22 09 2015 01:59 #89548

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 17/9/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 09 2015 23:25 #89685

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/9/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 19 10 2015 17:17 #89967

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/10/15 :
- MTQ có số giao dịch 1410150123644001 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/10/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10,11,12/2015 : 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 10 11 2015 20:54 #90233

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/11/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 05/11/15:
- MTQ có số GD 0511150387677001 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 09/11/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 02 12 2015 14:43 #90545

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/11/15:
- MTQ có số GD 1311150827295001 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 04 12 2015 08:16 #90569

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Cập nhật bổ sung :
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 18/7/15 :
- Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 03/11/15 :
- Cô Hà ủng hộ KTX : 150,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 16 12 2015 13:56 #90816

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 08/12/15 :
- Chị Lê Thị Cẩm vân ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/12/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
The following user(s) said Thank You: hhquang

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 12 2015 06:56 #90960

 • hhquang
 • hhquang's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 30
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 9
đã lâu khong ghé qua nhà :D HN em ck CMTX 6 thang - (T7-T12/ 2015): 1.200.000 vo tk chi Lathuvang. chi nhan duoc xac nhan lai gium em nhe, do lâu nen em ko biet còn quy định điểm danh tren top hay chỉ sms vo so dt cua chị, có gì Adm chuyển thông tin den nơi phu hợp giùm em. Xin cảm ơn
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.126 giây
Powered by Kunena Forum