×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 11 2012 09:14 #59662

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/10/12 :
- Anh Cường ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/10/12 :
- Chị Trần Thanh Ngọc ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/10/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 31/10/12 :
- Anh (chị) Bn_le ủng hộ KTX : 272,582đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 15 11 2012 07:52 #60396

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 02/11/12 :
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX Tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Ngày 07/11/12 :
- Chị Trieuthuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 12/11/12 :
- Anh (chị) Pineapple ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/11/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 23 11 2012 02:59 #60791

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/11/12 :
- Anh Nguyễn Ngọc Tiến (P14-Q5) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/11/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 12 2012 03:49 #61219

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/11/12 :
- Chị tthuy44 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/11/12 :
- Anh Khanh Ngon - Thanhuu CMTX Tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX Tháng 11 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX Tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Nguyễn Phú Cường (Quận 5) ủng hộ KTX : 300,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 12 12 2012 02:54 #61960

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/12/12 :
- Mr Henry Lin ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 08/12/12 :
- Chị Tuệ Khai ủng hộ KTX : 700,000đ.
Ngày 09/12/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/12 :
- ANh Trung BRISBANE ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 11/12/12 :
- Anh(chị) Yeunguoi_yeuminh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 04 01 2013 04:37 #63212

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/12/12 :
- Chị Mycanh CMTX t12 : 100,000đ.
Ngày 21/12/12 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 25/12/12 :
- Một bạn với số giao dịch VNCK 0081141 ủng hộ KTX 400,000đ.
Ngày 29/12/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 14 01 2013 09:53 #63750

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/01/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 07/01/13 :
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Hoàng Yến CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Anh Khánh Ngôn - Thân Hữu CMTX Tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX tháng 12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 30 01 2013 07:42 #64769

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/01/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Pepsi07 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 23/01/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
Ngày 29/01/13 :
- Chị hhquang CMTX tháng 7---> tháng 12/2012 : 1,200,000đ
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 07 02 2013 15:01 #65386

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/02/13 :
- Anh Le Khanh Ngoc (Ngon) CMTX T02 : 1,000,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX T02 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX T02 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX T02 : 400,000đ.
Ngày 07/02/13 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 22 02 2013 06:22 #65821

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/02/13 :
- Anh Ngân + Bùi Quang Cần ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 18/02/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/02/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 28 02 2013 12:49 #66048

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo mền Nam của :
Ngày 23/02/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/02/13 :
- Chị Hồng (Điều dưỡng khoa Ngoại- BVGĐ) ủng hộ KTX : 50,000đ.
Ngày 25/02/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 02 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 04 2013 09:30 #67184

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/3/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 19/3/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 26/3/13 :
- Gia đình Triệu Tiết (Quận 1) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Gia đình Lâm Thị Liễu (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Gia đình Nguyễn Hồng Đức (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Em Lê Thy Khanh (Quận 10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Minh Trân, Chị Lê Tâm (P8-Q11) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/3/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Mã Hà Thu (P13-Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nguyễn Văn Phú (P12-Phú Nhuận) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 31/3/13 :
- Anh Nguyễn An Khang ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 07 04 2013 16:02 #67496

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 02/4/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/4/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 03 05 2013 09:16 #68497

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/4/13 :
- Chị Huỳnh Thị Liên (thân nhân bệnh nhân BVGĐ) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/13 :
- Chị Nguyen Dieu Hien ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 10/4/13 :
- Chị Mycanh CMTX T4 : 100,000đ.
Ngày 14/4/13:
- Chị Vi (ĐD BVGĐ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/4/13 :
- Chị Hồng Nguyên Giác (P5-Q10) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 22/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
Ngày 24/4/13 :
- Chị Hoang Thi Que Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/4/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 16 05 2013 09:11 #68931

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 02/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 09/5/13 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 06/5/13 :
- Chị doit CMTX T5 : 700,000đ.
Ngày 14/5/13 :
- Chị Mycanh CMTX T5 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.384 giây
Powered by Kunena Forum