×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 26 10 2011 03:12 #37702

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 23/10/11 :
- Chị Lê (người nhà bệnh nhân BV Gia định) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chi Phuong Uyen ủng hộ KTX : 100USD = 2,097,000đ.
Ngày 25/10/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/10/11 :
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chi Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 29 10 2011 04:36 #37905

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/10/11 :
- Chị Meo 04 ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 28/10/11 :
- Chị Myquyen1975 ủng hộ KTX : 1,025,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 10 11 2011 04:48 #38559

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 11 : 200,000đ.
Ngày 08/11/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 17 11 2011 15:04 #38962

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 11/11/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Ngày 12/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/11/11 :
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 17/11/11 :
- Chị Nina ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 24 11 2011 15:30 #39261

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 21/11/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 01 12 2011 15:17 #39616

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/11/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 13 12 2011 13:10 #40235

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/12/11 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 12/12/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 13/12/11 :
- Tihon ủng hộ KTX : 2,110,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 12 :400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX thang 12 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 25 12 2011 14:39 #40845

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/12/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 12 :500,000đ.
Ngày 19/12/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 11,12/2011 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 04 01 2012 03:56 #41622

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/12/11 :
- Anh chị SDV VN ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn .

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 11 01 2012 07:48 #42495

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/01/12 :
- Anh Hoàng ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 06/01/12 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 07/01/12 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 10/01/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 11/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 12 01 2012 17:40 #42627

 • Tiger
 • Tiger's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 776
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 22
Ngày 5/1/2012
Chị Huyền ủng hộ cháo Gia Định 20 kg gạo.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị tới hoạt động của nồi cháo!

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 18 01 2012 12:05 #43041

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/01/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 17/01/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Chi Le Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Chi Le Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 04 02 2012 06:56 #43701

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/01/12 :
- Chị Thanh Loan (dì của Tiquauvn) ủng hộ KTX : 4,180,000đ.
Ngày 31/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 02/02/12 :
- Anh VietCare ủng hộ KTX : 6,000,000đ.
Ngày 03/02/12 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 1+2 : 400,000đ.
- VC Asian CMTX tháng 01 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 11 02 2012 14:44 #44080

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/02/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 2 : 100,000đ.
Ngày 09/02/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ 23 02 2012 14:29 #44798

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/02/12 :
- Chị Phạm Thị Minh Hoàng ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/02/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 21/02/12 :
- VC Asian CMTX tháng 02 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.106 giây
Powered by Kunena Forum