×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 12 2015 14:22 #90538

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/11/15 :
- Chị Michele CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 26/11/15 :
- Nhà hàng Du Tâm ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 16 12 2015 13:40 #90813

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 04/12/15 :
- Bà Chung Xiển ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 12/12/15 :
- Anh Đức Thế ủng hộ KTX : 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị .

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 26 12 2015 06:44 #90938

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 22/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Hong Dao ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 25 01 2016 07:01 #91471

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/01/15 :
- Chị Michele_du CMTX T01 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 03 2016 13:52 #91953

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/02/15 :
- Chị Michele_du CMTX T02 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 03 2016 06:56 #92264

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 12/3/16 :
- Chị Bùi Thị Hồng Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/3/16 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ Quỹ NC Quảng Bình : 5,000,000đ.
Ngày 21/3/16 :
- Chị Michele_du CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 22/3/16 :
- Anh Trần Văn Ngọc (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/16 :
- Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 01 05 2016 09:54 #92690

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/4/15 :
- Chị Michele_du CMTX T4 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 05 2016 12:57 #93016

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 07/5/16 :
- Nhà thuốc Viện tim (P12-Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 24/5/15 :
- Chị Michele_du CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 06 06 2016 16:15 #93114

 • khuat hoai
 • khuat hoai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 45
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 42
Tháng 3 và tháng 4 năm 2016, anh Thanh Sỹ ủng hộ: 30kg gạo.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 06 2016 09:10 #93379

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 03/6/16 :
- Dì Loan của Tiquauvn ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 06/6/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD : 2,235,000đ.
Ngày 17/6/16 :
- Chị Hằng ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 21/6/15 :
- Chị Michele_du CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 06 08 2016 03:08 #93790

 • khuat hoai
 • khuat hoai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 45
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 42
-Anh Thanh Sỹ, nhóm NTCM Quảng Bình ủng hộ nồi cháo 30kg gạo (từ tháng 2 đến tháng 6/2016)
-Tháng 7/2016: Thành đoàn TP.Đồng Hới ủng hộ 30kg gạo.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 08 08 2016 04:49 #93812

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/7/15 :
- Chị Michele_du CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 13/7/16 :
- Anh Thuận (Nhà Bè) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 08 09 2016 05:18 #94296

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 13/8/16 :
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 19/8/16 :
- Chị Michele_du CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 10 2016 06:33 #94570

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/9/16 :
- Chị Michele_du CMTX T9 : 500,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lợi (19/8/16) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 10 2016 11:21 #94574

 • bim.fake
 • bim.fake's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Nguyễn Yên
 • Tổng số bài viết: 30
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 57
Nguyễn Yên nhận trung chuyển ngày 02/10/2016:
Chị Linh Anh Nguyen (facebook) Quảng Bình 1.300.000đ
Yên đã chuyển khoản cho chị thocon, nhờ chị check hộ.
Xin chân thành cảm ơn !
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.104 giây
Powered by Kunena Forum