×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 01 07 2013 06:33 #70494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 10/5/13 :
- Quỹ Nồi cháo Miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,900,000đ.
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ ứng tiền chợ : 3,000,000đ.
Ngày 20/5/13 :
- Chị Hồng Loan ủng hộ KTX 50USD : 1,060,000đ.
Ngày 26/5/13 :
- Anh Ngô Duy Hưng ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Anh Giangcoinamtruoc CMTX T5,6,7,8/2013 : 400,000đ.
Ngày 03/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,100,000đ.
Ngày 19/6/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 26/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 1,170,000đ.
Ngày 30/6/13 (nhận từ Penguin):
- TV Ong Gia : 200,000đ.
- TV Love_noborder : 450,000đ.
- TV Cotoiday : 2,000,000đ.
- Chị Đoàn Thị Hạnh : 500,000đ.
- TV Love_noborder CMTX T5,6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 26 07 2013 08:47 #71263

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 19/7/13, chị Minhchau41 CMTX T7 Nồi cháo Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 09 2013 13:06 #72617

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 19/8/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Anh Le Quoc Vinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 23 09 2013 13:58 #73402

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 04/9/13 :
- Anh Hữu Được ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/9/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 11 2013 08:08 #74660

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 21/10/13 , chị Minhchau41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 12 2013 14:18 #75455

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 19/11/13, chị Minhchau41 CMTX T11 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 20 12 2013 13:22 #75943

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Cập nhật ủng hộ NC Quảng Bình :
Ngày 08/12/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 19/12/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 27 01 2014 09:28 #77494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/01/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/14 :
- Các Thành viên ủng hộ KTX : 1,650,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 21 03 2014 03:50 #79188

 • Ngà Trần
 • Ngà Trần's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 302
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 102
Chị Lá ơi! tháng vừa rồi quỹ NC QB có gì thay đổi ko ạ? để em báo cáo ạ !

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 21 03 2014 09:40 #79203

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/02/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 19/3/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 24 04 2014 07:36 #80209

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 21/4/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
- Chị Minhchau 41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 05 2014 10:24 #80407

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 29/4/14, Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
Xin cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 26 05 2014 06:25 #80882

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/5/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 24/5/14 :
- Chị Nguyễn Diệu Hiền CMTX T2,3,4/2014 : 300,000đ.
- Các TV ủng hộ KTX : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 01 07 2014 07:57 #81935

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 19/6/14, chị Minhchau41 CMTX T6 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 11 08 2014 03:40 #82924

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 18/7/14, chị Minhchau41 CMTX T7 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.123 giây
Powered by Kunena Forum