×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 20 10 2017 08:28 #101039

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 10/10/17:
- Anh Thành ( Tân Bình- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Tự (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/17 :
- Chị Michele-du CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: TĐT_QBH, hoang lanh, NoiKetYeuthuong07

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 31 10 2017 02:11 #101251

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 28/10/17 :
- Chị Hạnh (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, TĐT_QBH

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 05 12 2017 10:57 #101991

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/11/17 :
- Chị Michele-du CMTX T11 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, TĐT_QBH

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 12 2017 04:39 #102447

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 08/12/17:
- Chị Trúc Linh (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/12/17 :
- Chị Michele-du CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 20/12/17:
- Cô Muội (Q8- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, Sẻ Chia

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 02 2018 05:53 #103257

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 11/01/18:
- Anh Thanh (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 16/01/18 :
- Chị Michele-du CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 04 2018 05:56 #104167

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/3/18 :
- Chị Michele-du CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 22/3/18:
- Chị Trúc Linh (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 10 05 2018 22:55 #104919

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 11/4/18:
- Anh Huỳnh Văn Kiện (Q1- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 19/4/18:
- Chị Michele_du CMTX T4 : 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 20 06 2018 07:34 #105010

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 10/5/18:
- Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 16/5/18:
- Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Ngày 21/5/18:
- Chị Michele_du CMTX T5 : 1,000,000₫.
Ngày 19/6/18:
- Chị Michele_du CMTX T6: 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 25 07 2018 00:06 #105811

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :

Ngày 23/7/18:
- NC Hà Nội và anh Nguyễn Đức Oanh ủng hộ KTX : 700,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, hoang lanh, Khát Vọng

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 30 10 2018 05:51 #107405

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 18/10/18 :
- Chị Mai (Đồng Nai) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 24/10/18 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, hoang lanh

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 10 11 2018 06:02 #107595

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 06/11/18:
- Anh Bùi Đặng Quốc Thái ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thái Thị Hương (Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, hoang lanh, maitramtg, YeuThuong

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 24 11 2018 02:27 #107759

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 20/11/18:
- Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Như (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, hoang lanh, Sẻ Chia

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 11 2018 10:57 #107849

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 27/11/18:
- Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, Sẻ Chia

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 25 12 2018 04:50 #108268

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 07/12/18:
- Chị Tô Mỹ Nghi ( Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/12/18:
- Anh Phúc (Bình Thạnh- TPHCM) ủng hộ KTX : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 01 2019 06:47 #108361

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 29/12/18:
- Anh Tự (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg, Sẻ Chia
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.168 giây
Powered by Kunena Forum