×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 10 2016 05:18 #95092

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/10/16 :
- Chị Michele_du CMTX T10 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn chị .

Gửi bim.fake :
TK của chị thocon là TK Quỹ NTCM. Nếu chuyển tiền ủng hộ NC Quảng Bình bạn vui lòng chuyển vào TK dưới đây :

-QUẢNG BÌNH: Nồi cháo tại bệnh viện CuBa
- Phụ trách chung: Giang sơn. Điện thoại: 0988877322
- Thủ quỹ: Lathuvang. Tài khoản: 042 1003 789 798 (Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp HCM – Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp). Điện thoại: 0977 90 74 75

Lathuvang sẽ cập nhật nhận tiền của bạn khi chị thocon chuyển lại TK lathuvang .
Cảm ơn bạn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 30 10 2016 05:24 #95115

 • bim.fake
 • bim.fake's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Nguyễn Yên
 • Tổng số bài viết: 30
 • Điểm khen ngợi: 2
 • Số lần được cảm ơn: 57

lathuvang wrote: Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/10/16 :
- Chị Michele_du CMTX T10 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn chị .

Gửi bim.fake :
TK của chị thocon là TK Quỹ NTCM. Nếu chuyển tiền ủng hộ NC Quảng Bình bạn vui lòng chuyển vào TK dưới đây :

-QUẢNG BÌNH: Nồi cháo tại bệnh viện CuBa
- Phụ trách chung: Giang sơn. Điện thoại: 0988877322
- Thủ quỹ: Lathuvang. Tài khoản: 042 1003 789 798 (Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp HCM – Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp). Điện thoại: 0977 90 74 75

Lathuvang sẽ cập nhật nhận tiền của bạn khi chị thocon chuyển lại TK lathuvang .
Cảm ơn bạn.

Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Cảm ơn chị Lathuvang đã nhắc nhở
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 30 11 2016 23:01 #95697

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 18/11/16 :
- Chị Linh Anh Nguyen ủng hộ KTX : 1,300,000đ.
Ngày 21/11/16 :
- Chị Michele-du CMTX T11 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 04 01 2017 03:37 #96143

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/12/16 :
- Chị Michele-du CMTX T12 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 20 02 2017 15:00 #96638

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 23/01/17 :
- Chị Michele-du CMTX T01 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 02 03 2017 07:52 #96753

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/02/17 :
- Chị Michele-du CMTX T02 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 03 2017 05:08 #97060

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 05/3/17 :
- Anh Trường Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Chị Michele-du CMTX T3 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 06 05 2017 06:51 #97690

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Michele-du CMTX T4 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 29 05 2017 05:34 #97978

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 09/5/17 :
- Quỹ cơm 2000đ SG hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 19/5/17 :
- Chị Michele-du CMTX T5 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: TĐT_QBH, hoang lanh

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 06 2017 04:19 #98551

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/6/17 :
- Chị Michele-du CMTX T6 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, hoang lanh

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 27 07 2017 00:28 #99209

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 15/7/17:
- Anh Duy (Tân Phú - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 16/7/17:
- TV Merci ủng hộ KTX : 1,700,000đ.
Ngày 19/7/17 :
- Chị Michele-du CMTX T7 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: TĐT_QBH, hoang lanh

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 28 08 2017 09:06 #99861

 • hoang lanh
 • hoang lanh's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • HTL_QB
 • Tổng số bài viết: 37
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 71
Chào cả nhà. Hôm nay ngày 28/8 Hoang Lanh có nhờ chị kieu giang thủ quỷ nồi cháo Quảng Bình chuyển về tk cô lathuvang 500.000₫ do cô Đào Thị Thanh Huyền Địa chỉ tổ 25- Ấp Trầu- Phước Thiền-Nhơn Trạch- Đồng Nai ủng hộ nồi cháo Quảng Bình
Đính kèm:
The following user(s) said Thank You: TĐT_QBH, Ha_nhi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 31 08 2017 03:37 #99940

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 10/8/17:
- Chị Huỳnh Thị Yến Xuân (Quận 11 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/8/17:
- Chị Loan (Phường 8- Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/8/17 :
- Chị Đào Thị Thanh Huyền (Nhơn Trạch - Đồng Nai) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, hoang lanh, Ha_nhi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 19 09 2017 01:01 #100388

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 05/9/17:
- Chị Tô Mỹ Ngọc (P6 - Quận 11 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 13/9/17:
- Anh Phạm Đức Minh ( Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, hoang lanh, Sẻ Chia, Ha_nhi

Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình 03 10 2017 06:26 #100610

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/9/17 :
- Chị Michele-du CMTX T9 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: hoang lanh
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.275 giây
Powered by Kunena Forum