×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 05 11 2016 14:50 #95269

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/10/2016
- Thịt. 10kg 600k
- Bí đỏ 10kg 80k

Ngày 9/10/2016
- Thịt 10kg. 600k
- Bí đỏ. 10kg. 80k

Ngày 16/10/2016
- Thịt. 10kg. 600k
- Bí đỏ. 10kg. 80k

Ngày 23/10/2016
- Thịt. 10kg. 600k
- Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 30/10/2016
- Thịt. 10kg. 600k
- Bí đỏ. 10kg. 120k

- Ga 2 bình : 1 bình 250k , 1 bình 280k
TC: 3990k

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 11 2016 06:55 #95446

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T9,10/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 11/9/2016 :
- Taxi (1 chuyến) : 65,000đ.
- Taxi (Bổ Sung ngày 07/8/16 / 1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 02/10/2016 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 09/10/16 :
- Hành lá (1 kg) : 25,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 274,000đ.

Ngày 16/10/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 30/10/16 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Tổng chi T9,10/2016 : 834,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 30 11 2016 14:13 #95695

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Cập nhật chi phí T11 hai nồi cháo TĐ
Ngày 6/11/2016
Thịt. 10kg 600k
Bí đỏ. 10kg. 110k

Ngày 13/11/2016
Thịt 10kg 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ngày 20/11/2016
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ 10kg. 120k

Ngày 27/11/2016
Thịt. 10kg 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ga 2 bình : 585k
TC: 3455k

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 12 2016 03:20 #95733

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T11/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 27/11/2016 :
- Hành lá (3kg) : 135,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 62,000đ.
Tổng cộng : 197,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 30 12 2016 15:02 #96105

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Cập nhật chi phí T12 hai nồi cháo TĐ
Ngày 4/12/2016
Thịt. 10kg 600k
Bí đỏ. 10kg 120k

Ngày 11/12/2016
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ngày 18/12/2016
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ngày 25/12/2016
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ga 1 binh : 295k
TC : 3175k

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 07 01 2017 06:38 #96185

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T12/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 04/12/2016 :
- Hành lá (3kg) : 102,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 11/12/2016 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 18/12/16 :
- Thịt xay (3kg) : 135,000đ.
- Hành lá (2kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 25/12/2016 :
- Hành lá : 80,000đ.

Tổng cộng : 587,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 21 02 2017 04:56 #96649

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T01/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 01/01/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 08/01/2017 :
- Bí đỏ (11kg ) : 132,000đ.

Ngày 15/01/17 :
- Hành lá (3kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 267,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 27 02 2017 14:47 #96723

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Chi phí T1 và T2 /2017 hai nồi cháo TĐ
Ngày 1/1/2017
Thịt 5kg. 300k
Bí đỏ. 5kg. 60k

Ngày 8/1/2017
Thịt. 5kg. 300k
Bí đỏ. 5kg. 60k

Ngày 15/1/2017
Bí đỏ. 5kg. 60k

Tháng 2/2017
Ngày 19/2/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k

Ngày 26/2/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 120k
Ga 1 bình : 330k
TC 2 tháng : 2550k
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 10 03 2017 05:19 #96855

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T02/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 19/02/17 :
- Hành lá (3kg) : 30,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 40,000đ.

Tổng cộng : 70,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 04 2017 04:15 #97157

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Chi phí T3/2017 hai nồi cháo TĐ
Ngày 5/3/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 12/3/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 19/3/2017
Thịt 5kg. 300k
Bí đỏ 5kg. 50k

Ngày 26/3/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ 10kg. 100k

Máy xay bí 1 cái 650k ( NC bên tam phú )

TC: 3100k

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 04 04 2017 05:03 #97190

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T3/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/3/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 12/3/2017 :
- Hành lá (3kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 19/3/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/3/2017 :
- Gas (1 bình) : 335,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
- Bổ sung Gas ngày 23/01/17 (1 bình) : 311,000đ.

Tổng cộng : 901,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 05 2017 13:34 #97635

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Chi phí T4/2017 hai nồi cháo Thủ Đức
Ngày 2/4/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ 10kg 100k

Ngày 9/4/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 80k

Ngày 16/4/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 23/4/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 30/4/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k
Ga 2 bình : 1 bình 280k. 1 bình 290k
TC : 4050k
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 06 05 2017 15:31 #97698

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T4/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 16/4/17 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
Ngày 30/4/2017 :
- Hành lá : 20,000đ.
- Taxi ngày 30/4/17 : 65,000đ.
- Taxi (ngày 02,09,16,23/4/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 375,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 05 06 2017 10:08 #98115

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Cập nhật chi phí T5 hai nồi cháo Thủ Đức.
Ngày 7/5/2017
Thịt 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày. 14/5/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày 21/5/2017
Thịt 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k

Ngày. 28/5/2017
Thịt. 10kg. 600k
Bí đỏ. 10kg. 100k
Máy xay sinh tố 1 cái 560k ( Bv Việt Thắng)
TC: 3360k
The following user(s) said Thank You: banbe6x, -TrườngGiang-

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 06 06 2017 09:17 #98147

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí T5/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 14/5/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 21/5/2017 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 28/5/17 :
- Hành lá (2kg) : 20,000đ.
- Taxi (ngày 07,14,21,28/5/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 350,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: minri.trang
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.100 giây
Powered by Kunena Forum