×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 23 02 2012 14:20 #44797

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 12/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Ngày 19/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 03 2012 03:37 #45332

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 26/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 30,000đ - Hành tây (1kg): 10,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 60,000đ - Gia vị Tháng 02: 75,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 28 03 2012 01:54 #47427

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 30,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 11/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas 12kg (1 bình): 440,000đ.

Ngày 18/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Hành lá (1kg): 23,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ - Gas 12kg(1 bình) : 461,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 25/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ - Gia vị tháng 3 : 100,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 16 04 2012 15:02 #49095

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo:
Ngày 01/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Hành lá (0,5kg): 12,000đ - Taxi (1 lượt): 54,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 08/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6kg): 15,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

Ngày 15/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 05 2012 03:12 #50206

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 22/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 518,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 370,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 29/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 17 05 2012 08:06 #51221

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1 bình) : 370,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ.

Ngày 13/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 01 06 2012 02:36 #52236

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ. - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 27/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 12 06 2012 04:06 #52830

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 52,500đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ. - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Ngày 10/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (9kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 29 06 2012 02:20 #53821

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 17/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ. - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Hành lá (1kg) : 20,000đ.

Ngày 24/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas 12kg (1 bình) : 351,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 23 07 2012 03:17 #54997

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Dây ràng (2 sợi) : 12,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 08/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 560,000đ - Bí đỏ (8kg): 64,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 15/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 305,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 31 07 2012 14:04 #55308

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 22/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 29/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 31 08 2012 16:17 #56447

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Ngày 12/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 50,000đ - Khăn giấy vuông (1 bịch): 10,000đ - Gas (1 bình) : 368,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 19/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 55,000đ - Nón y tế (100 cái): 90,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Ngày 26/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 58,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 10 2012 06:10 #58248

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

Ngày 09/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ.

Ngày 16/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1,5kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Ngày 23/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (2kg): 34,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ.
Ngày 30/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1,5kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 29 10 2012 08:40 #59502

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1,5kg): 27,000đ - Bao tay xốp (1kg): 60,000đ - Gas (1 bình) : 435,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 14/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1,5kg): 27,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 53,000đ.

Ngày 21/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 469,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.
Ngày 28/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 15 11 2012 07:59 #60397

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 39,000đ.

Ngày 11/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,000đ - Gas (1 bình): 430,000đ - Van gas : 100,000đ.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.084 giây
Powered by Kunena Forum