×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 12 05 2014 06:38 #80598

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 4/5/2014:
*)Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Chả cá hấp: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Bí đỏ: 8kg*9,000 = 72,000đ.
- Taxi: 75,000đ.

Tổng: 701,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng : 460,000 đồng.

Ngày 11/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Bí đỏ: 11kg*9,000 = 99,000đ.
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Khăn giấy: 2 bịch*14,000 = 28,000đ.
- Taxi: 63,000 đồng.
Tổng: 700,000 đồng

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 460,000 đồng.

Thân,

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 27 05 2014 10:44 #80929

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí cháo miền Nam:

Ngày 18/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Giấy: 2 bịch*7,000 = 14,000đ.
- Taxi: 64,000đ.

Tổng chi phí: 588,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.

Tổng chi phí: 460,000 đồng.

Ngày 25/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Bí đỏ: 8kg*8,000 = 64,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Giấy ăn: 12 bịch*6,000 = 72,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Gas (1 bình): 392,000 đ.

Tổng chi phí: 1,098,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.

Tổng chi phí: 460,000 đồng.

Thân,

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 01 07 2014 07:50 #81932

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 54,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ. - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 08/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,500đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 15/6/13 :
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ - Dây dẫn gas (5m): 500,000đ.

Ngày 22/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 59,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 29/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 56,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Dây xích khóa xe (10m): 350,000đ - Ổ khóa dây xích (1 cái): 60,000đ. .
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 31 07 2014 13:55 #82706

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (1,5kg): 45,000đ - Hành tây (1kg): 11,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 25,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 13/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2,2kg): 59,000đ - Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 20/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (8kg): 52,000đ - Hành lá (2kg): 54,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 27/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 50,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Gas (1 bình): 397,000đ - Bánh SN (1 cái): 350,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 20 08 2014 09:43 #83166

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (1,5kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Khăn giấy (20 bịch): 140,000đ - Chén (20 cái): 220,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 10/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2kg): 50,000đ - Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (8kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá (3kg): 66,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000 - Gas (1 bình): 360,000đ.

Ngày 17/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 09 2014 07:43 #83495

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các Nồi cháo :
Ngày 24/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Vá khuấy cháo (1 cái): 30,000đ - Rổ (2 cái) : 45,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 31/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 10 2014 02:59 #84068

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 90,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 56,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.

Ngày 14/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (1kg): 30,000đ - Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 99,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 430,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 258,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.

Ngày 21/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 810,000đ - Bí đỏ (10kg): 100,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 430,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 258,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.

Ngày 24/9/14 :
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Phí mua sắm + VSATTP : 5,535,000đ.

Ngày 28/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (9kg): 81,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (1 kg): 10,000đ.
* Nồi cháo BV ĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5,5kg): 66,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 150,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 06 11 2014 07:52 #84907

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Taxi : 60,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 12/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2kg): 40,000đ - Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 63,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 19/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 54,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (2kg): 20,000đ - Taxi : 60,000đ - Chả cá hấp : 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 200,000đ - Chả cá hấp (1,5kg): 33,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Chả cá hấp (1,5kg) : 33,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 26/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 54,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Taxi : 60,000đ.
* Nồi cháo BV ĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Chả cá (0.5kg) : 11,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg) : 250,000đ - Chả cá (0.5kg) : 11,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 07 12 2014 07:56 #85556

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 55,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ.

Ngày 09/11/14 : :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9,5kg): 57,000đ - Hành lá (2kg): 28,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 16/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Hành lá (2kg): 54,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 23/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (9,2kg): 55,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 30/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Hành tây (1kg) : 10,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 07 01 2015 09:42 #86145

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (1kg): 10,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas 1 bình(bổ sung của T11) :342,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 14/12/14 : :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ - Gas (1 bình): 305,000đ - Tiêu (1 kg): 150,000đ - Bột canh (100 gói) : 280,000đ - Bàn ionx (1 cái): 500,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 25,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 21/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 28/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Hành tây (1,5kg): 10,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Gas (1 bình): 339,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 01 03 2015 15:00 #86942

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 01 /2015 các Nồi cháo miền Nam :

File Attachment:

Tên tập tin: ChiphiNCThang01.pdf
Dung lượng tập tin: 83 KB
Đính kèm:

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 03 2015 07:03 #86948

 • PhúcÂmBuồn
 • PhúcÂmBuồn's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 130
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 11
Chào cả nhà !

Trong những ngày trước và sau Tết âm lịch ; mình vẫn duy trì Nồi cháo NTCM tại bệnh viện quận Thủ đức đều đặn mỗi tuần .
Sau đây là phần chi phí :

CẬP NHẬT CHI PHÍ NỒI CHÁO BV QUẬN THỦ ĐỨC

Nồi cháo 22 :
( 8.2.2015 )

Thịt xay ; 4 kg : 160 K
Đậu nành ; ½ kg : 10 K
Cải xanh ; 1kg : 10 K
Bí đỏ ; 3kg : 18 K
Hành ; ½ ký : 5 K
Cộng : 203 K

Nồi cháo 23 :
( 15.2.2015 )

Thịt xay ; 3 kg : 120 K ( nấu 6/10 nồi 100 lít )
Đậu nành ; ½ kg : 10 K
Cải xanh ; 1 ký : 10 K
Bí đỏ ; 3 ký : 18 K
Hành ; 1 kg : 5 K
Ga ; 1 bình : 280 K
Cộng : 443 K

Nồi cháo 24 ( nấu 8/10 nồi 100 lít )
( 22.2.2015 )
Thịt xay : 3 kg : 120 K
Đậu nành ; ½ kg : 11 K
Cải xanh ; 1 kg : 10 K
Cà rốt ; 3 kg : 24 K
Hành ; 1 kg : 5 K
Cộng : 170 K

Nồi cháo 25 ( nấu 6/10 nồi 100 lít )
( 1.3.2015 )
Thịt xay ; 4kg : 160 K
Đậu nành ; ½ kg : 11 k
Cải xanh ; 1 kg : 10 K
Đậu cô ve ; 1 kg : 5 K
Cà rốt , 3 kg : 15 K
Hành , 1 kg : 5 K
Cộng : 206 K

TỔNG CỘNG : 1.022 K
Mong Tổ điều phối và bạn Lathuvang duyệt - chuyển trả giúp ạ !
Chào.Thân ái !

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 21 03 2015 13:24 #87208

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 02 /2015 các Nồi cháo miền Nam :

File Attachment:

Tên tập tin: CPChaoT02.pdf
Dung lượng tập tin: 78 KB
Đính kèm:

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 04 2015 15:58 #87599

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 3/2015 các Nồi cháo miền Nam :

File Attachment:

Tên tập tin: CPChaothang3.pdf
Dung lượng tập tin: 88 KB
Đính kèm:

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 27 04 2015 14:51 #87747

 • PhaLe
 • PhaLe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 178
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 89
Phale CẬP NHẬT CHI PHÍ THÁNG 4 HAI NỒI CHÁO TẠI THỦ ĐỨC
1- Ngày 4. 4 .2015 :
Thịt xay 10 kg : 600 K
Bí đỏ 14 kg : 112 K
2 – Ngày 12.4.2015 :
Thịt xay 10 Kg : 600 K
Bí đỏ 19 Kg : 152 K
3 – Ngày 19.4. 2015 :
Thịt xay 10 Kg : 600 K
Bí đỏ 13,5 Kg : 108 K
4 - Ngày 26.4. 2015 :
Thịt xay 10 Kg : 600 K
Bí đỏ 14 Kg : 112
Chi thêm :
1. Dao bào , 2 cái : 20 K
2.Thảm chùi chân , 3 cái : 30 K
3. Ly nhựa , 100 cái : 50 K
4.Ly nhựa , 300 cái :114 K
5.Muỗng 500 cái : 55K
6. Bọc xốp 2 kg : 56 K
7.Vòng hoa : 500 K
8. Bếp ga công nghiệp ; 1cái : 500 K
9, Khẩu trang 2 hộp + găng tay 2 hộp : 180k

TỔNG CỘNG : 4389k
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.091 giây
Powered by Kunena Forum