×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 10 01 2011 15:27 #17638

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí nồi cháo ngày 02/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 24,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Hành củ (0,5kg): 15,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 17,500đ.

Ngày 09/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt gà (4kg): 108,000đ - Thịt xay (4kg): 200,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt gà (3kg): 81,000đ - Thịt xay (3kg): 150,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (08/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 18 01 2011 15:42 #18369

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí nồi cháo ngày 16/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (15/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 24 01 2011 09:31 #18922

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí nồi cháo ngày 23/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Gà góc 4 (12kg): 312,000đ - Bí đỏ (7kg): 28,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Gà góc 4 (8kg): 208,000đ - Bí đỏ (5kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (22/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 02 2011 08:19 #19504

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 29/01/11 :
Nồi cháo Gò Vấp :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 14 02 2011 16:51 #20013

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí nồi cháo Gò Công tháng 01/2011 :
Ngày 14/01/11 :
- Thịt xay (3kg): 180,000đ - Gas (1b): 315,000đ - Thế chân bình gas (1b): 300,000đ.
Ngày 21/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Ngày 28/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 22 02 2011 08:38 #20455

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí nồi cháo ngày 13/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi : 40,000đ - Gas (1 b/13kg): 320,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

* Nồi cháo Gò Công (11/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Chi phí nồi cháo ngày 20/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (6kg): 30,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (4kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (19/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (18/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 28 02 2011 04:10 #20853

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo:
* Nồi cháo Gia Định (27/02/11):
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 5,500đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/02/11):
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (25/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 16 03 2011 03:39 #21829

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (04 và 11/3/2011):
- Thịt xay (12kg): 840,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (05 và 12/3/11)):
- Thịt xay (10kg): 650,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 06/3/11:
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 6,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 06/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ .
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 22 03 2011 03:33 #22153

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (18/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (19/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (20/3/11):
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (20/3/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 28 03 2011 03:29 #22486

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (25/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ - Gas (12kg): 315,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (27/3/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi : 45,000đ - Tấm (10kg): 130,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/3/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
- Gạo (20kg): 200,000đ - Tấm (10kg): 110,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 05 04 2011 03:37 #23032

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (01/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 450,000đ - Tiền xay thịt (6kg): 30,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (02/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (03/4/11):
- Thịt xay (4kg): 260,000đ - Chả cá basa (3kg): 93,600đ - Bí đỏ (6kg): 48,000đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Taxi : 45,000đ - Gạo(20kg): 220,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (03/4/11):
- Thịt xay (3kg): 195,000đ - Chả cá Basa (2kg): 62,400đ - Gas (1 bình ): 334,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 04 2011 07:42 #23708

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (08/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 450,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (09/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (10/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 50,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ - Găng tay y tế (1 hộp): 80,000đ.
Ngày 14/4/11 :
- Dầu ăn (5 lít): 174,680đ - Máy xay ( 1 cái): 279,290đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (10/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 20 04 2011 02:47 #24307

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (15/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (16/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Gạo (18kg): 198,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (17/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (17/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 04 05 2011 09:12 #25238

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công
Ngày 22/4/2011:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.
Ngày 29/4/11 :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (23/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (24/4/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Tấm (10kg): 120,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (24/4/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 05 2011 03:56 #25882

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công (06/5/11:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (07/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 01/5/11 :
- Thịt xay (5kg): 346,000đ - Chả cá Basa( 3kg): 135,500đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Taxi : 50,000đ.
Ngày 08/5/11 :
- Thịt xay (7kg): 484,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Hành tây (0,5kg): 6,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 01/5/11):
- Thịt xay (3kg): 207,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 08/5/11):
- Thịt xay (5kg): 346,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ - Gạo +Tấm (30kg): 300,000đ.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.078 giây
Powered by Kunena Forum