×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 01 12 2012 07:01 #61225

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 18/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 25/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Máy xay rau củ (1 cái): 399,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 11 12 2012 14:45 #61934

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 462,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Khăn giấy (5 bịch): 75,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,000đ.

Ngày 09/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 52,500đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Gas (1 bình) : 442,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 04 01 2013 04:28 #63208

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 16/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 23/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 30/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 457,000đ - Chả cá 0,5kg : 43,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 16 01 2013 06:10 #63882

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 55,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình) : 410,000đ.

Ngày 13/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 30 01 2013 07:24 #64767

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 424,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 27/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 03 2013 03:59 #66111

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10.06kg): 564,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ.

Ngày 17/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (6kg): 420,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Gas (1 bình) : 411,000đ.

Ngày 24/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 462,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 03 2013 07:27 #66543

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 10/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 04 2013 07:55 #67309

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 17/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 24/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 31/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Gas (1 bình) : 395,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 05 2013 15:35 #68506

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 65,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 14/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (2kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (2kg): 24,000đ.

Ngày 21/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (2kg): 34,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ - Hành lá (1kg): 17,000đ.
Ngày 28/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas ( 1 bình): 378,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 30 05 2013 07:24 #69306

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ. - Bí đỏ (5kg): 55,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ.
Ngày 10/5/13 :
- Hổ trợ kinh phí Nồi cháo Quảng Bình : 6,900,000đ.
- Phí chuyển tiền khác hệ thống : 11,000đ.

Ngày 12/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (12kg): 132,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 55,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 75,000đ.

Ngày 19/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 75,000đ.
Ngày 26/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Gas ( 1 bình): 362,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 07 2013 07:01 #70545

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/6/13 :
- Hổ trợ phí mua sắm Nồi cháo Quảng Bình : 3,100,000đ.
- Phí chuyển tiền khác hệ thống : 11,000đ.
Ngày 02/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 84,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 65,000đ - Gas (1 bình) : 350,000đ.

Ngày 09/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 84,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Ngày 16/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 50,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Ngày 23/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 53,000đ - Khăn giấy (8 bịch): 80,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Ngày 24/6/13 :
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Thanh Hóa : 5,000,000đ.
- Hổ trợ tiền ứng đi chợ hằng tháng NC Thanh Hóa : 4,000,000đ.
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Quảng Bình : 1,170,000đ.
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Nghệ An : 1,780,000đ.
Ngày 30/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 50,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 02 08 2013 11:41 #71506

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 60,000đ.

Ngày 14/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7,4kg): 52,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 60,000đ.

Ngày 21/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (4kg): 200,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1 bình) : 378,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Ngày 28/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ - Gas (1 bình): 365,000đ - Khẩu Trang (1 hộp): 45,000đ - Găng tay (1 hộp): 75,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 14 08 2013 08:43 #71859

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 11/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 41,000đ - Taxi (1 lượt): 66,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 29 08 2013 09:18 #72413

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 18/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Chả cá hấp (2kg) : 40,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 25/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 60,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Khăn giấy (6 bịch): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Bột canh (1 thùng/50 gói): 140,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 20 09 2013 14:43 #73330

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 08/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1b): 398,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 15/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Chả cá hấp (3kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.201 giây
Powered by Kunena Forum