×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 08 10 2013 14:43 #73795

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 12/9/13 :
- Hổ trợ tiền ứng chi phí Nồi cháo Hà tĩnh : 4,800,000đ.
Ngày 22/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 29/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 67,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Gas (1 bình) : 380,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 18 10 2013 08:08 #74168

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Khăn giấy (4 bịch): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 13/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8,7kg): 68,000đ - Ngò rí : 5,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 11 2013 08:06 #74659

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 27/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Khăn giấy (10 bịch): 99,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 12 2013 12:57 #75478

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8,2kg): 81,000đ - Chả cá hấp (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Gas (1 bình): 392,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 35,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 10/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 17/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 75,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 24/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (1kg): 21,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 09 12 2013 08:54 #75612

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 1/12/2013:
* Nồi cháo Gia Định:
- Bí đỏ (7kg): 84,000đ
- Hành lá (2kg): 38,000đ
- Thịt xay (9kg): 450,000đ
- Taxi: 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức:
- Thịt xay(5kg): 375,000đ
- Bí đỏ(5kg): 55,000đ

Ngày 8/12/2013:
* Nồi cháo Gia Định:
- Thịt xay(9kg): 450,000đ
- Bí đỏ(7kg): 70,000đ
- Hành lá(2kg): 38,000đ
- Taxi: 60,000đ
- Hỗ trợ chi phí nồi cháo Quảng Bình: 10,000,000đ
- Hỗ trợ chi phí nồi cháo Hà Tĩnh: 10,000,000đ
* Nồi cháo Thủ Đức:
- Thịt xay(5kg): 375,000đ
- Bí đỏ(5kg): 55,000đ
- Gas(1 bình): 480,000đ
- Bột canh (1 thùng): 135,000đ

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 01 2014 13:01 #76401

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Chi phí các nồi cháo:
Ngày 15/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Bí đỏ (10kg): 100,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Ngày 22/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ - Gas (1 bình): 486,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Ngày 29/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 13 01 2014 04:04 #76767

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 5/1/14:

CHÁO GIA ĐỊNH:
- Thịt xay: 9kg* 50,000đ = 450,000đ.
- Bí đỏ: 4kg * 9,000đ = 36,000đ.
- Hành lá: 2 kg * 18,000đ = 36.000đ.
- Taxi: 60,000đ.
CHÁO THỦ ĐỨC:
- Thịt xay: 5kg *75,000đ = 375,000 đ.
- Bí đỏ: 5kg* 14,000đ = 70,000đ.

Ngày 12/1/14:

CHÁO GIA ĐỊNH:
- Bí đỏ: 8kg * 10,000 = 80,000đ.
- Thịt xay: 8 kg * 50,000 = 400,000đ.
- Chả cá hấp: 1kg * 22,000 = 22,000đ.
- Hành lá: 2kg * 18,000 = 36,000đ.
- Taxi: 60.000đ.
CHÁO THỦ ĐỨC:
- Thịt xay: 5kg *75,000đ = 375,000 đ.
- Bí đỏ: 5kg* 14,000đ = 70,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 27 01 2014 05:03 #77479

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 19/1/2014:

Nồi cháo Gia Định:
Thịt xay: 7kg*50,000 = 350,000 đồng
Bí đỏ: 8kg*10,000 = 80,000đồng
Hành lá: 2kg*18,000 = 36,000 đồng
Chả cá hấp: 2kg* 22,000 = 44,000 đồng
Taxi: 60,000 đồng.

Nồi cháo Thủ Đức:

Thịt xay: 5kg * 75,000 = 375,000 đồng
Bí đỏ: 5kg * 14,000 = 75,000 đồng.

Ngày 26/1/2014:

Cháo Gia Định:
Thịt xay: 9kg * 50,000 = 450,000 đồng
Cà rốt: 7kg * 8,000 = 56,000 đồng
Hành lá: 2kg * 18,000 = 36,000 đồng

-Ngày 21/1/14: Cháo Gia Định hỗ trợ kinh phí nồi cháo Hà Tĩnh 5,000,000đồng

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 18 02 2014 09:41 #78139

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo:

Ngày 9/2/2014:
Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 6kg * 50,000 = 300,000 đ.
- Cà rốt: 6kg * 8,000 = 48,000 đ.
- Hành lá: 1.5kg * 15,000 = 23,000 đ.
- Taxi: 53,000 đ.
Tổng: 424,000 đồng.

Ngày 16/2/2014:

Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 7kg * 50,000 = 350,000đ.
- Hành lá: 1.5kg = 13,000đ
- Bí đỏ: 8kg * 9,000 = 72,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 495,000 đồng

Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg * 75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg * 13,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình = 380,000đ.
Tổng: 820,000 đồng.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 03 03 2014 01:31 #78542

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo ngày 23/2/2014:

Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bếp gas wonderful 280: 1 cái = 500,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Gas(1 bình) : 432,000đ.
- Khăn giấy: 12 bịch*7,000 = 84,000đ.
- Chén nhựa: 5 cây*25,000 = 125,000đ.

Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay:5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 28/2/2014: tạm ứng tiền chợ nồi cháo Thủ Đức: 2,000,000đ.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 11 03 2014 08:30 #78845

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 2/3/14:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 7kg*50,000 = 350,000đ.
- Bí đỏ: 9kg*8,000 = 72,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 9/3/14:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*15,000 = 30,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân.

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 31 03 2014 08:38 #79463

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 16/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 8.5kg*8,000 = 68,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.
- Khẩu trang: 1 hộp = 35,000đ.
- Găng tay: 1 hộp = 65,000đ.

Ngày 23/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Hỗ trợ chi phí làm xe đẩy cho nồi cháo Hà Tĩnh: 2,000,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 30/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 15 04 2014 09:18 #79954

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 6/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.


*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 13/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bí đỏ: 9.3kg*7,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình: 384,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 15 04 2014 09:18 #79955

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 6/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 100,000đ.


*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 13/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bí đỏ: 9.3kg*7,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình: 384,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,

Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí 30 04 2014 03:32 #80352

 • hoahonggai
 • hoahonggai's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 267
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 20/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Chả cá hấp: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 588,000đ.

*)Cháo Thủ Đức:
- Gas(1 bình): 380,000đ.
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 840,000đ.

Ngày 27/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Bí đỏ: 10kg*9,000 = 90,000đ.
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 644,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 460,000đ.

Thân,
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.089 giây
Powered by Kunena Forum