×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 05 10 2015 18:18 #89786

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/10/15:
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 6,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 14 10 2015 15:06 #89902

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 09/10/15 :
- Cô Bích Vân CMTX Quý 4 : 600,000đ.
- Cô Phương Anh CMTX Quý 4 : 1,500,000đ.
- Chị Anh Thu CMTX Quý 4 : 600,000đ.
Ngày 19/10/15:
- Chị Michele_du CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 11 2015 21:07 #90235

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/11/15:
- Nhóm Van, Trang, Quyen, Hoa CMTX T11 : 2,300,000đ.
Ngày 04/11/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 3,100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 12 2015 14:20 #90537

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 18/11/15 :
- Chị Hien Do CMTX Quý 4 : 600,000đ.
Ngày 19/11/15 :
- Chị Michele_du CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 16 12 2015 13:35 #90812

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/12/15 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T12 : 2,300,000đ.
Ngày 03/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 3,100,000đ.
Ngày 15/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 đến T12 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 31 12 2015 13:52 #91041

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 31/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 10,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 03 01 2016 14:55 #91091

 • an_khue
 • an_khue's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 58
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 52

lathuvang wrote:

an_khue wrote: Em tiếp tục chuyển tiền giúp bạn Bo (sđt 0934658289) đến Nồi cháo Cư Pui với mức CMTX 200k/tháng, chuyển tiếp T6-T12/2015, tổng số tiền 1.200.000 đồng. Nhờ chị Lá cập nhật dùm em. Cảm ơn chị

@ an khue : chị đã nhận 1,200,000đ CMTX 6 tháng cuối năm 2015 của bạn Bo. Cảm ơn em và bạn Bo nhé.


trường hợp em trung chuyển giúp này ngừng CMTX nồi cháo Cư Pui từ năm 2016 nhé ạ. Nhờ chị Lá cập nhật giúp em
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 15 01 2016 07:17 #91324

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/01/16 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T01 : 2,300,000đ.
Ngày 13/01/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 25 01 2016 06:59 #91470

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/01/16 :
- Chị Michele_du CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 21/01/16 :
- Cô Phuong Anh CMTX T01,02,3/2016 : 1,800,000đ.
- Cô Bich Van CMTX T01,02,3/2016 : 600,000đ.
- Chị Anh Thu CMTX T01,02,3/2016 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 15 02 2016 08:47 #91726

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/02/16 :
- Nhóm Van, Trang, Hoa CMTX T02 : 2,300,000đ.
Ngày 03/02/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 5,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 03 03 2016 13:58 #91954

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 21/02/16 :
- Chị Michele_du CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 25/02/16 :
- Chị Hiền CMTX T01,02,3/2016 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 03 2016 04:17 #91962

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/3/16 :
- Nhóm Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T3 : 2,300,000đ.
Ngày 03/3/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 6,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 15 03 2016 10:49 #92093

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 04/3/16 :
- Chị Hồng Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 14/3/16 :
- Quỹ cơm Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động : 20,000,000đ.
Ngày 15/3/16 :
- BS Thu Thủy CMTX T3 : 300,000đ.
- Chị Hương Russia CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 03 2016 13:51 #92284

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 21/3/16 :
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 04 2016 03:27 #92389

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 29/3/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX 3 tháng : 600,000đ.
Ngày 01/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 6,500,000đ.
Ngày 02/4/16 :
- Chị Hien CMTX T4,5,6/2016 : 600,000đ.
Ngày 04/4/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4 : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.380 giây
Powered by Kunena Forum