×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 26 04 2016 07:52 #92629

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/4/16 :
- Chị Michele_du CMTX T4 : 1,000,000đ.
Ngày 22/4/16 :
- Chị Thủy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Cô Phuong Anh CMTX T4,5,6/2016 : 1,800,000đ.
- Cô Bich Van CMTX T4,5,6/2016 : 600,000đ.
- Chị Anh Thu CMTX T4,5,6/2016 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 05 2016 12:53 #93014

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 04/5/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 2,300,000đ.
Ngày 10/5/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T5 : 4,200,000đ.
Ngày 14/5/16 :
- Anh Kim Bang ủng hộ KTX : 800,000đ.
Ngày 24/5/16 :
- Chị Michele_du CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 27/5/16 :
- Chị hhquang ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 06 2016 08:56 #93376

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/6/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6 : 2,300,000đ.
Ngày 06/6/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T6 : 7,400,000đ.
Ngày 21/6/16 :
- Chị Michele_du CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 11 07 2016 12:57 #93512

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/7/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7 : 8,100,000đ.
Ngày 04/7/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7 : 2,300,000đ.
Ngày 07/7/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7 ---> T12/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 07 2016 13:11 #93594

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 14/7/16 :
- Cô Phuong Anh CMTX T7,8,9/2016 : 1,800,000đ.
- Cô Bich Van CMTX T7,8,9/2016 : 600,000đ.
- Chị Anh Thu CMTX T7,8,9/2016 : 600,000đ.
Ngày 19/7/16 :
- Chị Michele_du CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 08 2016 04:47 #93811

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 22/7/16 :
- Chị Kim Anh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 31/7/16 :
- Chị Hoa Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 12 08 2016 05:05 #93888

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/8/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T8 : 4,500,000đ.
Ngày 02/8/16 :
- Ms Thu Ha CMTX T6/2016 ---> T5/2017 : 2,400,000đ.
Ngày 06/8/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 17 09 2016 10:43 #94352

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 12/8/16 :
- VC Ha Tran + Micheal ủng hộ KTX : 2,300,000đ.
Ngày 13/8/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 17/8/16 :
- Chị Hien CMTX T7,8,9/2016 : 600,000đ.
Ngày 19/8/16 :
- Chị Michele_du CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 05/9/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 2,300,000đ.
Ngày 07/9/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 4,700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 10 2016 06:29 #94568

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/9/16 :
- Chị Michele_du CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 30/9/16 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10 : 7,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 10 2016 08:09 #94935

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/10/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T10 : 2,300,000đ.
Ngày 10/10/16 :
- Cô Phuong Anh CMTX T10,11,12/2016 : 1,800,000đ.
- Cô Bich Van CMTX T10,11,12/2016 : 600,000đ.
- Chị Kim Thu CMTX T10,11,12/2016 : 600,000đ.
Ngày 12/10/16 :
- Quỹ cơm Saigon hổ trợ Quỹ Cháo Cư pui : 50,000,000đ.
Ngày 18/10/16 :
- Chị Võ Minh Hạnh (Q100 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/10/16 :
- Chị Michele_du CMTX T10 : 1,000,000đ.
Ngày 29/10/16 :
- Ông Bà Nguyễn Công Chánh (Q10 ) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 11 2016 03:16 #95391

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/11/16 :
- Đồng nghiệp USG FRIENDS CMTX T11 : 4,800,000đ.
Ngày 04/11/16 :
- Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 05/11/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T11 : 2,300,000đ.
- Anh Hoàng (Q7) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 10/11/16 :
- Chị Thu Hà DATRACO ủng hộ KTX : 10,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 01 12 2016 02:54 #95701

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 15/11/16 :
- Mr NiTin Gajria, Google VN, Country Manager ủng hộ KTX : 1,600,000đ.
Ngày 21/11/16 :
- Chị Michele_du CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 26/11/16 :
- Chị Hien CMTX T10,11,12/2016 : 600,000đ.
Ngày 29/11/16 :
- Anh Trần Ngọc Thanh (Q6) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 12 2016 04:19 #95791

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/12/16 :
- Chị Hoa Xương Rồng CMTX T12 : 200,000đ.
Ngày 02/12/16 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T12 : 8,700,000đ.
- Anh Đặng Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 01 2017 03:52 #96147

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 08/12/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T12 : 2,300,000đ.
Ngày 19/12/16 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 17 01 2017 06:53 #96335

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/01/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T01 : 2,600,000đ.
- Chị hhquang ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/01/17 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 11,700,000đ.
Ngày 10/01/17 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01 đến T6/2017 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x, Nguyen Thi Thu Hue
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.289 giây
Powered by Kunena Forum