×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 02 2017 14:52 #96635

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 23/01/17 :
- Chị Michele_du CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 26/01/17 :
- Chị Hiền CMTX T1,2,3/2017 : 600,000đ.
- Anh Đang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 03 2017 07:40 #96751

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 05/02/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Tran, Hoa CMTX T02 : 2,600,000đ.
Ngày 17/02/17 :
- Anh(chị) Song Giang ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 21/02/17 :
- Chị Michele_du CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 03 2017 04:59 #97057

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/3/17 :
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T02 : 4,500,000đ.
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T3 : 7,300,000đ.
Ngày 07/3/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Tran, Linh CMTX T3 : 2,600,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 04 2017 03:23 #97187

 • Hoa xương rồng
 • Hoa xương rồng's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 265
 • Điểm khen ngợi: 7
 • Số lần được cảm ơn: 106
03.04.2017
Chị Bùi Cẩm Giang ủng hộ: 8 triệu đồng
Cảm ơn sự ủng hộ của chị rất nhiều ạ.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 18 04 2017 07:31 #97468

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/4/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T4 : 6,700,000đ.
Ngày 11/4/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T4 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 05 2017 04:31 #97686

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Michele_du CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 29 05 2017 05:19 #97975

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 10/5/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T5 : 2,400,000đ.
Ngày 19/5/17 :
- Chị Michele_du CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: banbe6x

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 17 06 2017 06:50 #98358

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/6/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T6 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T6 : 3,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 07 2017 15:09 #98692

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/6/17 :
- Chị Michele_du CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
The following user(s) said Thank You: maitramtg

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 13 07 2017 04:03 #98886

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 05/7/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T7 : 5,800,000đ.
- Em Voi Coi ủng hộ KTX : 350,000đ.
Ngày 07/7/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 08/7/17 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7---> T12/2017 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 27 07 2017 00:25 #99208

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 19/7/17 :
- Chị Michele_du CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 24/7/17:
- Chị Do Hien CMTX T7,8,9/2017 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 08 2017 11:05 #99377

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 31/7/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: NoiKetYeuthuong07

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 08 2017 08:23 #99521

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Đăk Lăk :
Ngày 02/8/17:
- Anh Phạm Ngọc Vũ Cty Đất Phố Nha trang ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 03/8/17:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8 : 5,600,000đ.
Ngày 08/8/17:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 01 09 2017 09:21 #99990

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 23/8/17 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
The following user(s) said Thank You: Sẻ Chia

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 09 09 2017 07:10 #100191

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Đăk Lăk :
Ngày 01/9/17:
- Đồng nghiệp TS CMTX T9 : 4,300,000đ.
Ngày 06/9/17:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
The following user(s) said Thank You: Sẻ Chia
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.384 giây
Powered by Kunena Forum