×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 09 2014 08:51 #83678

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 04/9/14 :
- Michale anh Ha CMTX T9,10,11,12/2014 : 1,600,000đ.
- Chị Sen Xanh CMTX T9 : 100,000đ.
Ngày 05/9/14 :
- Nhóm Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T9 : 2,300,000đ.
Ngày 06/9/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 09/9/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 6,100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 24 10 2014 02:26 #84655

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 02/10/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 6,200,000đ.
Ngày 06/10/14 :
- Chị Thu Phương FHI Và bạn ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 09/10/14 :
- Chị Senxanh CMTX T10 : 100,000đ.
Ngày 10/10/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/14 :
- Chị Ph ANh, CVan,A Thư CMTX T7,8,9/2014 : 2,700,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Nhóm Van, Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T10 : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 11 2014 10:21 #84912

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 29/10/14, chị NikeCRCC CMTX T9,10,11/2014 : 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 11 2014 14:24 #85258

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 07/11/14 :
- Nhóm Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T11 : 2,300,000đ.
Ngày 11/11/14 :
- Chị Hoa Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Do Thi Hong Hien CMTX Quý 4 : 600,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T11 : 100,000đ.
Ngày 12/11/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 6,600,000đ.
Ngày 17/11/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 03 12 2014 02:16 #85493

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 27/11/14 :
- Chị Phan Thị Thùy Dương ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 28/11/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 14 12 2014 14:22 #85675

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 01/12/14 :
- Nhóm Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T12 : 2,300,000đ.
Ngày 02/12/14 :
- Chị Senxanh CMTX T12 : 100,000đ.
Ngày 10/12/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 7,380,000đ.
- Anh Namanhsg CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 11/12/14 :
- Anh Lê Đức Anh ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 01 2015 11:01 #86183

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 05/01/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 17,000,000đ.
- Anh Namanhsg CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 06/01/15 :
- Bo (bạn an_khue) CMTX T01---> T6/2015 : 1,200,000đ.
Ngày 07/01/15 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T01 : 2,300,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T01 : 100,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 2,700,000đ.
- Chị Tran Thi Thanh Ha CMTX T01--->T6/2015 : 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 19 01 2015 04:28 #86442

 • chichchoe
 • chichchoe's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên rất tích cực
 • Thành viên rất tích cực
 • Tổng số bài viết: 615
 • Điểm khen ngợi: 1
 • Số lần được cảm ơn: 33
Chị lá ơi, em đã chuyển 2700K của cô Vân (200K/tháng), cô Phương Anh (500K/tháng), chị Thư (200K/tháng) ủng hộ 3 tháng 1,2,3/2015 cho cháo Cư pui (nhưng mà em lại viết nhầm thành cô Vân (300K) chị cập nhật giúp em nhé)
Cám ơn chị Lá :laugh:

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 19 01 2015 07:35 #86446

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
chichchoe đã viết:

Chị lá ơi, em đã chuyển 2700K của cô Vân (200K/tháng), cô Phương Anh (500K/tháng), chị Thư (200K/tháng) ủng hộ 3 tháng 1,2,3/2015 cho cháo Cư pui (nhưng mà em lại viết nhầm thành cô Vân (300K) chị cập nhật giúp em nhé)
Cám ơn chị Lá :laugh:

Hi chichchoe !
Chị đã nhận 2700k. Chị sẽ cập nhật theo điều chỉnh của em. Cảm ơn em.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 01 2015 07:32 #86469

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 12/01/15 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2015 : 1,800,000đ.
Ngày 19/01/15 :
- Cô Vân CMTX T01,02,3/2015 : 600,000đ.
- Cô Phương Anh CMTX T01,02,3/2015 : 1,500,000đ.
- Chị Thư CMTX T01,02,3/2015 : 600,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 02 2015 13:19 #86771

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 29/01/15 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 30/01/15 :
- Chị Phan Thi Uyen UP ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 31/01/15 :
- Chị Que Tra (Duong Nguyen) CMTX T02+3 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 27 02 2015 13:53 #86904

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 4,600,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh Namanhsg CMTX T02 : 500,000đ.
- Nhóm bạn Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T02 : 2,300,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T02 : 100,000đ.
Ngày 27/02/15 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 15 03 2015 09:03 #87115

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/3/15 :
- Nhóm Van,Trang,Giao,Hoa,Quyen CMTX T3 : 2,300,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 4,700,000đ.
Ngày 10/3/15 :
- Anh Namanhsg CMTX T3 : 500,000đ.
- Chị Hong Hien CMTX Quý 1/2015 : 600,000đ.
Ngày 11/3/15 :
- Chị Sen xanh CMTX T3,4,5,6 : 400,000đ.
Ngày 30/3/15 :
- MTQ CMTX T10,11,12/2014 : 2,700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 09 04 2015 14:20 #87543

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/4/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 6,700,000đ.
- Nhóm bạn Van, Trang,Giao,Hoa,Quyen CMTX T4 : 2,300,000đ.
Ngày 03/4/15 :
- Anh Namanhsg CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Hong Hien CMTX Quý 2/2015 : 600,000đ.
Ngày 06/4/15 :
- Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 21 04 2015 13:57 #87666

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 17/4/15 :
- ANh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/4/15 :
- Chị Bich Van CMTX T4,5,6/2015 : 600,000đ.
- Chị Phương Anh CMTX T4,5,6/2015 : 1,500,000đ.
- Chị Anh Thu CMTX T4,5,6/2015 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.100 giây
Powered by Kunena Forum