×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 07 02 2013 15:09 #65388

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
Ngày 06/02/13 :
- Chị Sat_thu_thu CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- TQ Thanh FHI CMTX tháng 02 : 200,000đ.
- Anh Namanhsg CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Anh(chị) Phuc CMTX tháng 02 : 100,000đ.
- Anh(chị) Thanh CMTX tháng 02 : 200,000đ.
- Anh(chị) CAbi CMTX tháng 2 : 100,000đ.
Ngày 07/02/13 :
- Nhân viên MSH CMTX tháng 01,02,3 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 21 02 2013 04:23 #65755

 • samh185
 • samh185's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 187
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hi Cô Lá,

Hôm nay Sam đã chuyển tiền CMTX T2/2013. Cô kiểm tra giúp con nhé. Cảm ơn cô !

Thân!

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 28 02 2013 12:56 #66049

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
Ngày 20/02/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX tháng 02 : 200,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ ủng hộ KTX : 1,800,000đ.
Ngày 21/02/13 :
- Chị Samh185 CMTX tháng 02 : 200,000đ.
Ngày 24/02/13 :
- Anh Danh Tran ủng hộ KTX 50USD : 1,050,000đ.
Ngày 27/02/13 :
- Chị Le Phung CMTX tháng 02 : 200,000đ.
Ngày 28/02/13 :
- Anh(chị) Hai Ha, Mai Thu Hien, Thanh Ha IDU ủng hộ : 300,000đ.
- Chị Thu Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 03 2013 02:54 #66104

 • phong_1992_qn
 • phong_1992_qn's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 383
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 56
Chào cả nhà.

Phong vừa chuyển vào TK cô lathuvang 800k tiền CM tháng 3/2013 nồi cháo Cư Pui.

Thân!

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 03 2013 10:03 #66199

 • ThaiDzuy
 • ThaiDzuy's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Ngựa
 • Tổng số bài viết: 2626
 • Điểm khen ngợi: 13
 • Số lần được cảm ơn: 452
@Chị Lathuvang: Các bạn đồng nghiệp em ủng hộ Nồi cháo Cư Pui 6,200,000 VND. Em đã chuyển khoản rồi chị ạ.

Chị kiểm tra và xác nhận giùm. Cảm ơn chị.

Thân mến,

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 05 03 2013 06:44 #66222

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
Ngày 01/3/13 :
- Anh Namanhsg CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Anh(chị) Thanh FHI CMTX tháng 3 : 200,000đ.
- Chị Sen xanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 02/3/13 :
- Chị nttd CMTX tháng 3 : 800,000đ.
Ngày 04/3/13 :
- Nhân viên USAID,CDC và bạn bè ủng hộ : 6,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 12 03 2013 10:40 #66502

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
Ngày 07/3/13 :
- Anh(chị) Hoa Pham ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 08/3/13 :
- Chị Sat_thu_thu CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 12/3/13 :
- Anh Nguyen Duy Quang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Le Phung CMTX tháng 3 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 15 03 2013 03:03 #66608

 • samh185
 • samh185's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 187
 • Số lần được cảm ơn: 0
@ Cô Lá: Sam đã chuyển tiền CMTX T3/2013 cho nồi cháo Cư Pui. Cô kiểm tra giúp con nhé. Cảm ơn cô !

Samh185 cũng xin tạm ngưng CMTX NC Cư Pui bắt đầu từ T4/2013. Thân !

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 18 03 2013 11:03 #66753

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 15/3/13 , Lathuvang đã nhận ủng hộ của :
- Chị Samh185 CMTX tháng 3 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 01 04 2013 09:15 #67182

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 31/3/13 , Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
- Thầy Quảng Đạt (Canada) 100CAD : 2,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Thầy.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 04 2013 15:38 #67349

 • ThaiDzuy
 • ThaiDzuy's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Ngựa
 • Tổng số bài viết: 2626
 • Điểm khen ngợi: 13
 • Số lần được cảm ơn: 452
@Chị Lathuvang:

Hôm nay em chuyển 5,000,000 VND do các đồng nghiệp em (USAID,CDC, SAMHSA) chung sức tháng 4/2013 chị nhé.

Thân mến,

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 04 2013 16:14 #67447

 • ThaiDzuy
 • ThaiDzuy's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Ngựa
 • Tổng số bài viết: 2626
 • Điểm khen ngợi: 13
 • Số lần được cảm ơn: 452
@Chị Lá:

Em vừa chuyển 500,000 VND CMTX tháng 4/2013 cho Nôi cháo Cư Pui từ Namanhsg nhé.

Thân mến,

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 07 04 2013 15:54 #67494

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
Ngày 01/4/13 :
- Anh Kat Nguyen ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 03/4/13 :
- Chị Sen Xanh CMTX tháng 4 : 100,000đ.
Ngày 04/4/13 :
- Chị Vo Huyen Trang Thien Van ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Văn Phòng USAID, CDC, SAMHSA CMTX tháng 4 : 5,000,000đ.
- Chị Vo Huyen Trang Thien Van ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Huyen Trang ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Huyen Trang Le Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Ngoc Hao ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Huynh Giao ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 05/4/13 :
- Chị Pham Le Hoa ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Anh Tran Duc Hoa (Hoa Tran) CMTX từ T4 đến T9 : 600,000đ.
- Anh(chị) Hoa Hoang CMTX tháng 4 : 100,000đ.
- Chị Do Thi Hong Hien CMTX tháng 4,5,6 : 600,000đ.
Ngày 07/4/13 :
- Anh Namanhsg CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 04 2013 02:43 #67510

 • samh185
 • samh185's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 187
 • Số lần được cảm ơn: 0
Hi ca nha,

Trong chuyen di Cu Pui ngay 5/4 vua roi de mang thuc pham hang thang len cho 6 gia dinh kho khan ma NTCM dang cuu mang hang thang, nhom Saigon, Dalat & Buon Me Thuot ( gom co samh185, Tiger, Thinh,quynhanhnguyen,vn86,Bs. Phung,Traithuongyeuthuong,NguyenDuong,)co nhan duoc ung ho tu nhom ban cua Truong Nguyen va khach san Nam Nguyen tren Buon Me Thuot 50 kg gao va 50 lit dau an cho noi chao Cu Pui va 6 gia dinh. Nhom da chia ra cho moi gia dinh 2 lit dau an, va cho GD cua mot be bi benh tim bam sinh co me bi benh nan y 15 kg gao (HC nay sam se post bai sau ). Nhu vay phan con lai cho noi chao Cu Pui la :

1, 38 lit dau an
2, 35 kg gao

P/S : Xin loi ca nha, may tinh co van de nen Sam khong go duoc font chu Viet.

Than !

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 04 2013 05:29 #67523

 • phong_1992_qn
 • phong_1992_qn's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên tích cực
 • Thành viên tích cực
 • Tổng số bài viết: 383
 • Điểm khen ngợi: 3
 • Số lần được cảm ơn: 56
nttd đã viết:

Chào cả nhà,

Rất vui khi thấy nồi cháo được mở rộng ra thêm.

Nttd đồng ý việc mang cháo cho một số cụ già không ai chăm sóc, cũng như ưu tiên cháo cho những trẻ em suy dinh dưỡng, và nhỏ tuổi.

Để tiếp thêm sức cho các mẹ, chị ở Cư Pui, nttd xin CMKTX 5 triệu cho nồi cháo này với hy vọng có nhiều bé, và cụ già neo đơn sẽ được ăn cháo...

Thanks all.Phong vừa chuyển 5 triệu vào TK của cô lathuvang, cô kiểm tra lại giúp con ạ.


Thân.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.432 giây
Powered by Kunena Forum