×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 07 07 2013 07:46 #70727

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 01/7/13 :
- Chị Senxanh CMTX T7 : 100,000đ.
- Chị Ha Tran và Bich Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T7 : 200,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2013 : 1,800,000đ.
Ngày 05/7/13 :
- Chị Th.Van CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTXT7 : 500,000đ.
- Anh(chị)L.Tran CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị Quyen Tran CMTX T7 : 400,000đ.
- Chị Ng.Hoa CMTX T7 : 200,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T7 ; 200,000đ.
- Chị Thu Phuong FHI CMTX T7 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 20 07 2013 06:34 #71101

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 07/7/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 13/7/13 :
- Chị Nguyen Dieu Huyen CMTX T7 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 07 08 2013 11:07 #71639

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 05/8/13 :
- Chị Th.Vân CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh(chị) L.Tran CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh(chị) Q.Tran CMTX T8 : 400,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T8 : 200,000đ.
- Chị N.Hoa CMTX T8 : 200,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T8 : 100,000đ.
- Đồng Nghiệp TungShing CMTX T8 : 6,400,000đ.
Ngày 06/8/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 300,000đ.
Ngày 07/8/13 :
- Famous Quan Nhung - TungShing ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 21 08 2013 07:49 #72052

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 09/8/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 19/8/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T8 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 29 08 2013 09:23 #72417

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 22/8/13 :
- Chị Thu Phuong FHI CMTX T8 : 200,000đ.
Ngày 27/8/13 :
- Chị hangnt05 ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 03 09 2013 13:20 #72621

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 30/8/13, Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 6,000,000đ.
Chân thành cảm ơn các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 16 09 2013 13:42 #73173

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuang đã nha65nu3ng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 02/9/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 04/9/13 :
- Chị Senxanh CMTX T9 : 100,000đ.
Ngày 05/9/13 :
- Chị Th.Vân CMTX T9 : 500,000đ.
- Anh(chị) L.Tran CMTX T9 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTX T9 : 500,000đ.
- Anh(chị) Q.Tran CMTX T9 : 400,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T9 : 200,000đ.
- Chị N.Hoa CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 06/9/13 :
- Chị Tran Thanh Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 09/9/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 300,000đ.
Ngày 10/9/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T9 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 30 09 2013 15:09 #73571

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 25/9/13, Chị Hien Do CMTX T10 đến T12/2013 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 10 2013 14:13 #73794

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 01/10/13 :
- Chị hangnt05 ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T10 : 100,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 04/10/13 :
- Chị Tran Thi Thanh Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 07/10/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 300,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị L.Tran CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Huyen Trang CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Q Tran CMTX T10 : 400,000đ.
- Chị H Giao CMTX T10 : 200,000đ.
- Chị N Hoa CMTX T10 : 200,000đ.
- Đồng Nghiệp TungShing CMTX T10 : 6,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 25 10 2013 07:36 #74368

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 10/10/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 11/10/13 :
- Anh Trung Dang CMTX T10 : 200,000đ.
Ngày 17/10/13 :
- Co Phuong Anh CMTX T10,11,12/2013 : 1,500,000đ.
- Co Bich Van CMTX T10,11,12/2013 : 600,000đ.
Ngày 28/10/13 :
- Chị Uyen Phan ủng hộ KTX : 100,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 11 2013 15:35 #74709

 • ThaiDzuy
 • ThaiDzuy's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Ngựa
 • Tổng số bài viết: 2626
 • Điểm khen ngợi: 13
 • Số lần được cảm ơn: 452
@Chị Lathuvang:

Hôm nay em chuyển:

- Đồng nghiệp Tungshing ủng hộ 10,100,000 VND
- Namanhsg ủng hộ 500,000 VND

Chị kiểm tra giùm em nha.

Thân mến,

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 07 11 2013 13:12 #74882

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 01/11/13 :
- Chị NikeCRCC CMTX T11 : 500,000đ.
- Chị QUE TRA CMTX T11,12/2013 và T01/2014 : 3,000,000đ.
Ngày 04/11/13 :
- Chị Tran Thi Thanh Ha CMTX T11 : 200,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 10,100,000đ.
- Anh Namanhsg CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 06/11/13 :
- Chị Đoan Trang ủng hộ KTX : 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 24 11 2013 14:39 #75292

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ chó Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 08/11/13 :
- Nhóm chị Vân, Trang, Tran, Quyen, Hoa, Giao CMTX T11 : 2,300,000đ.
Ngày 15/1/13 :
- Anh Tran The Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 18/11/13 :
- Chị Gaumevidai CMTX Quý 4 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 02 12 2013 14:16 #75454

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 26/11/13, chị Ánh Hồng ủng hộ KTX NC Cư pui : 200,000đ.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 17 12 2013 07:28 #75787

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 01/12/13 :
- Chị NikeCRCC CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 03/12/13 :
- Chị Sen Xanh CMTX T12 : 100,000đ.
Ngày 04/12/13 :
- Chị Tran Thi Thanh Ha CMTX T12 : 200,000đ.
Ngày 05/12/13 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 7,400,000đ.
Ngày 09/12/13 :
- Nhóm Vân, Trang,Tran,Quyen,Giao,Hoa CMTX T12 : 2,300,000đ.
- Chị Nguyen Thi Doan Trang ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 10/12/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 16/12/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.093 giây
Powered by Kunena Forum