×

Lưu ý

The forum is in read only mode.
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 27 12 2013 14:07 #76136

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 23/12/13 :
- Chị Âu Dương Kỳ Nhi CMTX T11/2013 đến T10/2014 : 1,200,000đ.
Ngày 24/12/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T12 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 04 01 2014 18:05 #76445

 • Nguyen Thi Thu Hue
 • Nguyen Thi Thu Hue's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 87
 • Điểm khen ngợi: 5
 • Số lần được cảm ơn: 123
Chào C.Lá nhé :)

Em xin đký tiếp \"CMTX năm 2014 nồi cháo Cư Pui\" chị nhé, 300 ngđ/tháng, thứ 2 (6/1/14) sẽ chuyển vào TK cho 6 tháng đầu năm: 6 x 300 ngđ= 1,8 trđ

Nhờ chị kiểm tra giúp em nha.

Thanks chị!

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 09 01 2014 15:30 #76663

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 02/01/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01 : 300,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 03/01/14 :
- Chị Senxanh CMTX T01 : 100,000đ.
Ngày 06/01/14 :
- Nhóm Vân, Trang,Tran,Quyen,Giao,Hoa CMTX T01 : 2,300,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01-->T6/2014 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 10 01 2014 10:43 #76692

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Cập nhật bổ sung ủng hộ :
Ngày 31/12/13 :
- Chị Thu Phương FHI ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2014 : 8,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 24 01 2014 14:50 #77350

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 13/01/14 :
- Chị Tran Thi Thanh Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/01/14 :
- Chị Hien CMTX T1,2,3 : 600,000đ.
- Anh Namanhsg CMTX T1,2 : 1,000,000đ.
Ngày 20/01/14 :
- Nhóm Vân, Trang, Quyen, Tran, Giao,Hoa CMTX T02 : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 11 02 2014 13:28 #77938

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 27/01/14 :
- Các thành viên ủng hộ KTX : 11,300,000đ.
Ngày 04/02/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 06/02/14 :
- Chị Sen Xanh CMTX T02 : 100,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 25 02 2014 09:39 #78379

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Ngày 17/02/14, Đồng Nghiệp TungShing CMTX T02 : 6,700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 14 03 2014 03:08 #78952

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 05/3/14 :
- Nhóm Van,Trang,Tran, Hoa ,Giao , Quyen CMTX T3 : 2,300,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 7,100,000đ.
Ngày 06/3/14 :
- Chị Sen Xanh CMTX T3 : 100,000đ.
Ngày 07/3/14 :
- Bo (bạn An Khue) CMTX T01--->T6/2014 : 1,200,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T3 : 500,000đ.
- Chị Mỹ Vân CMTX T3 : 100,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 10/3/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 19 04 2014 03:53 #80057

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 03/4/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 8,320,000đ.
Ngày 04/4/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Sen xanh CMTX T4 : 100,000đ.
Ngày 08/4/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Mỹ Vân CMTX T4 : 100,000đ.
- Nhóm Vân, Trang,Quyen, Hoa,Giao CMTX T4 : 2,300,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T4 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 06 05 2014 03:48 #80466

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 29/4/14 :
- Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
- Chị Doan Trang ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/5/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Mỹ Vân CMTX T5 : 100,000đ.
Ngày 05/5/14 :
- Chị Senxanh CMTX T5 : 100,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 6,300,000đ.
Ngày 06/5/14 :
- Nhóm Van,Trang,Quynh,Giao,Hoa CMTX T5 : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 26 05 2014 06:14 #80879

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 20/5/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 22/5/14 :
- Chị Hien CMTX T4,5,6/2014 : 600,000đ.
Ngày 24/5/14 :
- Chị Phương Anh CMTX T4,5,6/2014 : 1,500,000đ.
- Chị Bích Vân CMTX T4,5,6/2014 : 600,000đ.
- Chị Pham Anh Thu CMTX T4,5,6/2014 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 09 06 2014 04:22 #81279

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư pui :
Ngày 02/6/14 :
- Bo (bạn An Khue) CMTX T7-->T12 : 1,200,000đ.
Ngày 03/6/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Sen Xanh CMTX T6 :100,000đ.
Ngày 04/6/14 :
- Nhóm Van, Trang, Quyen, Hoa, Giao CMTX T6 : 2,300,000đ.
- Đồng Nghiệp TungShing CMTX T6 : 6,700,000đ.
Ngày 06/6/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Mỹ Vân CMTX T6 : 100,000đ.
Ngày 08/6/14 :
- Anh(chị) Viethuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 09/6/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5,6 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 01 07 2014 14:57 #81949

 • Nguyen Thi Thu Hue
 • Nguyen Thi Thu Hue's Avatar
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Tổng số bài viết: 87
 • Điểm khen ngợi: 5
 • Số lần được cảm ơn: 123
C.Lathuvang :)

Ngày mai T4 (02/7/14) e sẽ chuyển tiếp vào TK cho 6 tháng cuối năm này, gửi \"nồi cháo Cư Pui\" chị nhé, CMTX 300 ngđ/tháng x 6 = 1,8 trđ

Nhờ chị xem & kiểm tra giúp.

Thanks chị! :)

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 08 07 2014 09:21 #82127

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 02/7/14 :
- Chị Thanh Ha và Michael CMTX T7,8 : 800,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T7 : 8,000,000đ.
Ngày 03/7/14 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7 đến T12/2014 : 1,800,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 07/7/14 :
- Anh Namanhsg CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/14 :
- Chị Sen Xanh CMTX T7 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Cháo Cư Pui - Cập nhật ủng hộ 11 08 2014 03:33 #82922

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3840
 • Điểm khen ngợi: 22
 • Số lần được cảm ơn: 1354
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Cư Pui :
Ngày 10/7/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 300,000đ.
Ngày 12/7/14 :
- Anh(chị) Dan Thuy ủng hộ KTX : 915,000đ.
Ngày 01/8/14 :
- Anh(chị) Que Tra(Duong Nguyen) CMTX T8/14 đến T01/15 : 6,000,000đ.
Ngày 02/8/14 :
- Chị NikeCRCC CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 04/8/14 :
- Nhóm Van,Trang,Quyen,Hoa,Giao CMTX T7+8 : 4,600,000đ.
Ngày 05/8/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T8 : 8,000,000đ.
Ngày 06/8/14 :
- Chị Senxanh CMTX T8 : 100,000đ.
Ngày 07/8/14 :
- Namanhsg CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Moderators: loanngyen1202-TrườngGiang-Sẻ Chia
Thời gian tải trang: 0.367 giây
Powered by Kunena Forum